Teknologi partner

For en rigtig smidig anvendelse af vores testværktøjer, kan vi hos Thomas integrere vores værktøjer og løsninger med jeres eksisterende platforme til rekruttering, talent management og HR

Learning Management system

Learning management systems anvendes af organisationer til at styre og levere kurser og træningsprogrammer online. Thomas assessments kan anvendes som led i disse til at give information om et individs indlæringskapacitet og -stil for at optimere evnen til at opsamle ny viden.

Talent management system

At integrere Thomas' assessments i jeres talent management system kan hjælpe dig med at træffe bedre beslutninger omkring udvikling og sucession, samtidigt med at det hjælper dig med at pleje og udvikle fremtidens højtpræsterende medarbejdere.

Rekrutteringssystem

Rekrutteringssystemer hjælper med at rekruttere de rette personer gennem styring af job opslag og håndtering af CV og ansøgninger. Ved at integrere Thomas' assessment i jeres rekrutteringssystem giver du slutbrugeren et kraftfuldt screeningsværktøj.

HR-systemer

Thomas assessments kan integreres i jeres HR-platform, hvilket giver værdifuld indsigt omkring jeres medarbejdere, så I kan identificere styrker og begrænsninger, forstå læringsstile og identifcere medarbejdernes udviklingspotentiale.