Teamwork

Talent managementFastholdelse

På hvor mange måder kan man egentlig sige, at 'dette team arbejder ikke godt sammen?' Dysfunktionelt? Brudt sammen? Hæmmet? Uanset hvordan du siger det, så har et team, der udviser usund adfærd, brug for at trykke på 'reset'-knappen og lære nogle team samarbejdsfærdigheder.

Meget ofte ligger hovedproblemet i dysfunktionelle teams i antagelser og formodninger omkring roller, ansvar, evner og konflikter mellem enkeltpersoner. Mangel på klarhed er ofte årsagen. Dette avler mistillid, og mangel på tillid er undergangen for succesfuld målopfyldelse for et team.

Det bedste tidspunkt at få teamet ind på rette spor, er når teamet netop er etableret. Imidlertid har mange teams været etableret i et stykke tid og er forsat ikke velfungerende.

Uanset om dit team netop er etableret eller har arbejdet sammen i et stykke tid, er det en god idé at gå tilbage til det helt grundlæggende for at udvikle et solidt fundament for teamet.

Forstå dynamikkerne i dit team

Spørger du en person om hans/hendes team, så vil du nok ofte blive mødt med en gennemgang af fakta og tal, der viser de faglige resultater i teamet. En gængs opfattelse er, at mennesker, som er teknisk dygtige, naturligvis også vil være gode til at arbejde sammen. Men gang på gang er det bevist, at denne antagelse er forkert.

Naturligvis er der ikke tvivl om vigtigheden af, at have et team med de nødvendige færdigheder og den viden, der skal til for at udføre opgaverne, men hvor mange teams tager adfærden med i betragtning? Dette kritiske element er meget ofte den manglede brik i puslespillet.

Hvis du giver dit team værktøjerne til at opnå en dybere forståelse af deres adfærd, deres styrker og begrænsninger og deres motivationsfaktorer, vil det skabe et miljø med forståelse, der gør det muligt at nå de effektive team samarbejdsfærdigheder, som opfylder præferencer for alle teammedlemmer.

Afdækning af de adfærdsmæssige og emotionelle præferencer for hver enkelt vil sætte teamet i stand til at nå deres egne konklusioner omkring bedste måde at kommunikere på, hvordan hvert medlem bedst motiveres og i den sidste ende, hvordan man bedst kan udvikle de samarbejdsevner, der vil have den største indflydelse på præstationerne.

Identifikation af gaps

Hvad sker der, hvis der er gaps i teamet? Hvordan sikrer du dig, at du kan rekruttere personer, der vil matche dynamikken i det nuværende team? Adfærdsmæssig benchmarking kan hjælpe med til både at identificere eventuelle huller og rekruttere nogen, som vil dække det.

Prøv at se på adfærden i teamet - opstil en skabelon for den ideelle kultur, roller og den lederstil, der er nødvendig, for at teamet kan levere på de forretningsmæssige mål.

Skabelonen vil hjælpe dig med at sammenligne dit ideelle team med det eksisterende team, forstå om en ny rekruttering med en vis sandsynlighed vil matche teamkulturen og præcist beskrive, hvordan teamet skal udvikles og hvilken rolle, hver enkelt skal have i teamet.

En objektiv analyse af dit nuværende og ideelle team minimerer risikoen for at udvikle et team uden at have de rette samarbejdsevner til at lykkes.

Feedback er en gave!

Vi har alle behov for mennesker, der vil give os feedback. Det er sådan, vi forbedrer os.

Bill Gates

Det gælder for både teams og for enkeltpersoner.

360 feedback er nødvendigt for at hjælpe teamet med at erkende, hvordan deres adfærd opfattes på tværs af organisationen. Arbejder teamet dynamisk? Eller har teamets adfærd en negativ indflydelse på, hvordan teamet opfattes i organisationen?

Ved at åbne dit team for feedback fra andre, modtager du nødvendige tilbagemeldinger og anbefalinger, der kan hjælpe med at føre teamet fra at være et godt team til at blive et fantastisk team.

Vedligehold det

Så snart du har sat fundamentet - skal du vedligeholde det. En forpligtelse overfor at sikre både individuelle og teammæssige forbedringer og forandringer, som forbedrer præstationerne og kapitaliserer teamets styrker, vil sikre, at teamet konstant vil samarbejde så effektivt som muligt.

Hvorfor ikke implementere træningskurser for teamet? Dette hjælper ikke alene på de bløde færdigheder i teamet, men giver også en fantastisk mulighed for teambuilding. Hvis du viser din støtte til at udvikle teamet, vil det sikre, at de enkelte medlemmer oplever en stigende følelse af tillid og anerkendelse i organisationen. Når teammedlemmer kan stole på hinanden og arbejde sammen, vil motivationen øges og dermed vil målene være langt lettere at nå.

Når teammedlemmer arbejder sammen, er der ikke meget, de ikke kan udrette. Sørg for, at du holder øje på det store billede, når det drejer sig om dit team for på den måde, øger du chancen for at udvikle high performance teams.