Talent management

Succession planningTeamwork

Talent er enhver organisations aller vigtigste aktiv. En god talent strategi producerer mere engagerede medarbejdere, forbedret performance og har stor indflydelse på bundlinien. Vores løsninger hjælper dig med at implementere en strategi, der opfylder dine mål.

Med et stadigt stigende forandringstempo i erhvervslivet og konkurrence om at rekruttere og fastholde de bedste talenter, bør det at have en stærk talent management strategi være fastforankret i toppen af organisationens agenda. Rekruttering og fastholdelse af de bedste medarbejdere til den rette jobrolle på det rette tidspunkt har aldrig været mere udfordrende end nu.

Research har vist, at organisationer, der har en stærk talent management strategi, er 31% mere effektive til at engagere deres medarbejdere og kun har 1% udskiftning blandt deres high performers.

Deloitte

Har du helt styr på, hvad din organisation har brug for i forbindelse med implementering af strategi og opnåelse af mål? Kan du vise, hvordan din afdeling bidrager til organisationens samlede finansielle performance ved hjælp af velplacerede og godt ledede medarbejdere?

Viden herom kredser omkring det faktum, at det, der betragtes som 'talent', er unikt for hver organisation, specielt når det direkte understøtter en specifik strategisk prioritet. Uanset om du forsøger at udvikle dine nuværende medarbejdere eller at tiltrække nye talenter, er du nødt til at definere 'hvordan godt ser ud' i forhold til din organisation og herefter mappe dine medarbejdere i en matrix af performance og potentiale. Denne benchmark proces giver dig et mere tydeligt overblik over din talent-pipeline.

Hvordan sikrer du, at du har en vindende talent strategi?

Her ligger nøglen til succes i at afstemme strategien med organisationens mål, så du kan være et skridt foran konkurrenterne, parat til at konkurrere på markedet, og være i stand til hurtigt at gribe mulighederne, når de opstår. Denne afstemning med mål betyder ligeledes, at du styrker dine medarbejdere ved at hjælpe dem til succes, idet de vil være parat og i stand til at opfylde disse overordnede mål. 

 At have viden om, hvad organisationen behøver for at lykkes, er det første skridt til at rekruttere (og beholde) de mest talentfulde og bedst matchende medarbejdere, som kan muliggøre disse planer. En omfattende talent strategi behøver ikke kun at fokusere på nyansættelser, den tjener hele medarbejderlivscyklus, inklusive træning, uddannelse og omrokering af eksisterende medarbejdere for at opfylde målene uden yderligere enorme omkostninger.

Nogle af nøgleelementerne, som din talent strategi bør indeholde:

  • Afstemning med forretningsstrategien
  • Rekruttering
  • Læring og udvikling
  • Performance management
  • Belønning og anerkendelse
  • Organisatorisk performance
  • Succession planning

Så snart du har klarlagt jeres mål og den strategiske retning for din organisation, kan du begynde at kigge på, hvilke færdigheder, evner og ekspertise, der kræves, for at hjælpe med at drive organisationen fremad.

Det næste skridt er at identificere de talenter, som du allerede har i organisationen og skabe en benchmark. Hos Thomas anbefaler vi, at du profilerer dine medarbejdere, således at du kan udforske og kortlægge kompetencer, styrker, hårde og bløde færdigheder og træningsbehov for den enkelte medarbejder.

Ovenpå denne analyse af medarbejderne, har du nu data til virkelig at forstå din arbejdsstyrke. Hvad motiverer den enkelte? Hvordan kan hver enkelt bedst lide at arbejde? Hvad er personens styrker og svagheder? Hvordan kan vedkommende bedst lide at kommunikere? At kunne besvare disse spørgsmål åbner muligheden for, at ledelsen vil være i stand til at tilpasse sig medarbejdernes præferencer og delegere projekter, der vil maksimere den enkeltes styrker. Ved at tildele opgaverne til den mest egnede medarbejder opnår du, at personen bliver mere tilfreds i sin jobrolle og produktivitet, engagementet øges og til gengæld vil hele organisationen drage fordel af en gladere, mere produktiv arbejdsstyrke, som er mere tilbøjelige til at forblive og udvikle sig sammen med organisationen.

Disse data vil desuden hjælpe dig med at vurdere udviklingsbehov på tværs af organisationen, hvorefter fremtidige rekrutteringer kan baseres på de manglende kompetence, som er identificeret.

En korrekt afstemt talent strategi kan kræve yderligere support for at støtte implementering af denne. Support i form af forandringsledelse og træning og udvikling. Implementering af en ny talent strategi kan være drivkraften i forandring, hvorfor en meget omhyggelig planlægning af processen er nødvendigt for at vurdere forandringsparatheden, identificere barrierer og skabe en plan, der kan lette overgangen. For at opnå maksimal værdi af denne investering i talent strategi, skal dine ledere være motiverede og fuldt uddannet i de nye værktøjer og processer, hvorfor træning og udviklingsbehov vil omfatte mere end de, der er identificeret i strategien.

En holdning til din talent strategi om, at 'one size' passer alle, vil ikke føre til succes. Det er afgørende, at værdsætte dine medarbejdere som enkeltpersoner og at forstå hver medarbejders specifikke behov. Vore løsninger hjælper dig med at udvikle, forme og implementere en strategi, som opfylder din organisations mål.