Fastholdelse

TeamworkPerformance management

Rekruttering af top talent er en prioritet for enhver ansættende leder, men hvad gør man, hvis talentet styrer mod fratrædelse? At tiltrække toptalent kan kun tage dig et stykke af vejen - det er hvad du gør for at holde på dem, som udgør hele forskellen.

Ifølge CIPD ligger de gennemsnitlige omkostninger forbundet med udskiftning og rekruttering til en jobrolle mellem £4,000 og £6,125

Når man tager den nødvendige træning og udvikling i betragtning, som er forbundet med rekruttering af en afløser, estimerer eksperter at processen i visse situationer kan beløbe sig til mere end det dobbelte af medarbejderens løn (The Wall Street Journal).

Disse statistikker er i sig selv skræmmende nok. Hvis du oveni medregner den effekt som personaleomsætningen kan have på motivationen hos resten af medarbejderne, så intensiveres udfordringerne omkring fastholdelse betydeligt.

Personaleomsætning er en normal del af enhver organisation - det er naturligt, at mennesker kommer og går, ændrer roller og udvikler sig efter omstændighederne. Men, denne omsætning bør ideelt set forblive på et niveau, som er overensstemmende med din branche, rolle og organisation.

Organisationer vil lejlighedsvis opleve stigninger i antallet af medarbejder, der fratræder, hvilket kan give anledning til bekymring. Det værste en organisation kan gøre ved det, er at gøre ingenting. Gør du ikke noget risikerer du at det samme vil ske igen og igen. At undersøge årsagerne til at medarbejderne siger op, er det første skridt på vejen mod at holde fast i dine top performers.

Hvor godt kender du dine medarbejdere?

Hvad er forskellen mellem de, der bliver og de, der fratræder? Hvad gør en person til en top performer i din organisation? Her må du starte ved at analysere karakteristika for dine medarbejdere.

Tag en gruppe af medarbejdere med lang anciennitet og en gruppe medarbejdere, som har valgt at fratræde i løbet af de første to år af deres ansættelse. Tænk på den forskellige adfærd, de udviser, deres forskellige indlæringshastigheder og de bløde færdigheder, som de udviser.

Analyse af sådanne karakteristika, som beskrevet ovenfor, kan afdække en lang række årsager til dine problemer med personaleomsætning. Det kan vise sig, at en bestemt adfærdsmæssig stil er mere velegnet til organisationen eller måske vise, at de, som fratræder, har en højere indlæringshastighed og derfor hurtigt kommer til at kede sig og bliver frustreret i deres jobrolle.

Indtil du begynder at stille spørgsmålet 'hvorfor' vil problemer omkring fastholdelse af medarbejderne vare ved og fortsætte med at skabe problemer for organisationen.

Brug dine resultater 

Så snart du har researchet, hvorfor medarbejderne fratræder, er chancerne for at forbedre fastholdelsesmulighederne stærkt forøget.

Brug de karakteristika og mønstre, som udvises af de medarbejdere, der forbliver i organisationen, til at guide dine medarbejderbeslutninger. Start med rekruttering, videre frem til on-bording og udvikling for at sikre, at du har de rette personer i de rette jobroller.

Du kan også opdage grupper af medarbejdere, der udviser samme adfærd, som den adfærd der er forbundet med medarbejdere tilbøjelige til at forlade organisationen. Med din nyligt erhvervede viden - foretag en ændring! Implementering af træning og udvikling, samtaler omkring karrieremuligheder og performance kan vise sig at vende en medarbejder fra at være en flugtrisiko til at være en stjerneperformer.

Glem ikke at engagere dine medarbejdere!

Uanset hvor meget du analyserer årsagerne til at medarbejdere fratræder eller hvem du rekrutterer som erstatning, så vil du automatisk være i risikogruppen for en høj personaleomsætning, hvis dine medarbejdere er uengagerede.

Vores enkle medarbejder engagementsundersøgelse kan hjælpe dig med at identificere områder, hvor du er udfordret og kan hjælpe dig med at målrette din indsats, så du fremmer engagementet hos resten af arbejdsstyrken.

Organisationer med højt medarbejderengagement har en personaleomsætning, der er 40% lavere end hos deres kolleger med lavt medarbejderengagement

Engage for Success

Mennesker, som kan lide deres arbejde, deres rolle og de relationer, de indgår i, er langt mindre tilbøjelige til at fratræde, så derfor er det afgørende for fastholdelse af medarbejderne, at du sikrer, at deres engagement er højt.

Når du har styr på din fastholdelse, ser du på en medarbejderstab med engagement, færdigheder og dedikation til at levere og sørge for organisatorisk succes. Går du galt i byen kan du se frem til høje rekrutteringsomkostninger og uro hos medarbejderne.

Det første skridt er således at finde de rigtige værktøjer til at måle, hvordan 'godt' ser ud hos dig, sørge for effektivt at motivere dine medarbejdere og dermed øge engagementet for at optimere performance og reducere træthed og nedslidning i staben.