Performance management

FastholdelseChange management

Ofte anvendes op til 80% af ledelsestid på dårlige performere, og derfor bør en effektiv strategi for performance management være højt på dagsordenen hos alle organisationer for at maksimere den organisatoriske succes. Alle ledere er ansvarlige for at maksimere deres medarbejderes potentiale og øge deres engagement. Derfor skal lederen arbejde med medarbejderne for at vurdere, planlægge, overvåge, vedligeholde og gennemgå medarbejderens performance med fokus på at nå deres mål og KPI'er.

En virksomhed er kun så god, som dens medarbejdere gør den til. Derfor er det altafgørende at sikre, hvis du ønsker at være et skridt foran konkurrenterne, at dine medarbejdere konsekvent præsterer efter bedste evne.

Nøglen til at sikre, at du ikke oplever ubehagelige overraskelser, når det drejer sig om medarbejdernes præstationer, ligger i at have en solid struktur for performance vurdering.

Hvad er performance appraisal og hvorfor er det vigtigt?

Engagerede og motiverede medarbejdere forstår, hvilket bidrag de yder til virksomhedens overordnede mål, uanset hvad deres ansvarsområde og anciennitet er. Gennemførelsen af regelmæssige performance appraisals, evaluering af medarbejderens præstationer, der skitserer medarbejderens mål, således at disse er i overensstemmelse med organisationens overordnede mål, sikrer, at hver enkelt medarbejder forstår den rolle, han/hun spiller i organisationens succes.

Ved at sikre, at hver enkelt medarbejder på tværs af organisationen deltager i regelmæssige performance evalueringer med sin liniechef for at diskutere og gennemgå hans/hendes præstationer holdt op mod de aftalte mål, sørger du for, at den øverste ledelse kan spore og monitorere den samlede performance for hele medarbejderstaben. Således at der ikke opstår overraskelser, når det er tid til at evaluere årets samlede resultater!

Maximering af værdien af performance appraisals

Som leder har du sandsynligvis et tydeligt billede af kvaliteten af dine medarbejderes arbejde, men har du en klar forståelse af, hvad der driver den og hvordan du får det bedste ud af dem? Ved at identificere de adfærdsmæssige og emotionelle præferencer hos en medarbejder får du et objektivt udgangspunkt, der hjælper lederen med at forstå sine medarbejdere, såvel som til at kunne hjælpe medarbejderen til en dybere forståelse af sig selv.

Vi giver dig og dine teammedlemmer værktøjerne til at opnå en dybere forståelse af, hvordan deres adfærd ser ud, hvordan de kan lide at kommunikere, deres styrker og begrænsninger og hvad der motiverer dem. Denne information åbner kommunikationslinjer under performance appraisals omkring hvad der går godt, hvad der kan forbedres, eventuelle træningsbehov og meget mere.

Ved at forstå årsagerne til deres udfordringer, og hvordan hans/hendes adfærdstræk kan være en medvirkende faktor hertil, vil medarbejderen være i en bedre position til at kunne overvinde dem.

Øget selvbevidsthed giver ofte en person værktøjerne til at foretage øjeblikkelige ændringer i adfærden, fastlægge forskellige coping strategier og handlingsplaner, der kan sættes i kraft for at lette presset omkring mere vanskelige udviklingsområder.

Det store billede med 360 graders feedback

Performance appraisals og reviews bør være baseret på mere end en enkelt relation og på, hvordan lederen opfatter medarbejderens præstationer. En 360 graders analyse kan hjælpe både leder og medarbejder til at identificere styrker og udviklingsområder, sådan som dette opfattes af kolleger og f.eks. kunder. Dette åbner for nye samtaler og giver medarbejderen indsigt i, hvordan hans/hendes præstationer og adfærd opfattes af andre. 360 graders feedback kan bruges som et udgangspunkt til fastsættelse af udviklingsmål, der herefter kan revideres efter f.eks.6 eller 12 måneder efter en ny 360 graders analyse. Vores 360 graders værktøj giver et objektivt grundlag til at identificere performance gaps, udvikle selvbevidsthed og forståelse samt forståelse for, hvordan man kan forbedre den personlige effektivitet.

Tålmodighed er vigtigt

Appraisals er et vigtigt led i performance management, men bør anvendes som en del af et større program for medarbejderudvikling. Performance appraisals er kun begyndelsen - så snart udviklingsområderne er identificeret, er det afgørende, at sørge for den nødvendige træning og follow-up. Sørger du for at sikre maksimering af dine medarbejderes potentiale og for en effektiv pipeline af stærke præstationer, har du fremtidssikret din organisation.