Lederskab

MedarbejderengagementKommunikation

Mennesker 'fratræder' ledere ikke organisationer. Stærkt lederskab hjælper organisationer til at nå deres mål. Men, hvordan sikrer du dig, at I har den rette ledelse, der kan sørge for empowerment hos medarbejderne og derved i sidste ende sikre resultaterne?

Ledere er ansvarlige for at vejlede og forme den retning, som organisationen bevæger sig i men samtidigt skal lederen styre medarbejdernes præstationer. Vi kan støtte jeres ledere til bedre at forstå sig selv og anvende denne viden til at skabe organisationens succes. Profilering af et ledelsesteam kan hjælpe dem til at forstå, hvordan de får det bedste ud af sig selv og de andre, såvel som til at identificere gaps og fastslå krav til kompatibilitet, når nye teammedlemmer skal ansættes.

Leaderskab vs management

For 20 år siden var definitionen på 'manager' og 'leder' mere konkrete: managers fortalte dig, hvad du skulle gøre og hvordan du skulle gøre det, mens ledere var dem, der sad i chefkontorerne, som traf alle beslutningerne og bestemte organisationens strategi; og som du ofte ikke kom i kontakt med. Forskellen mellem lederskab og management var meget lettere at få øje på.

Idet vi bevæger os frem mod en anden tidsalder, en tidsalder med individuel empowerment, er skellet mellem management og lederskab stadigt mere udvisket.  Men, de opgaver, der lader os vide, hvor vi anvender vores tid, er tydeligere - der er markante forskelle mellem administrative management aktiviteter og lederskabs aktiviteter.

Du behøver ikke en ledertitel for at være en dygtig leder, men du har typisk brug for manager-titlen for at blive opfattet som sådan. Den kritiske forskel ligger her i dine menneskelige færdigheder - lederskab ligger ud over succesfuld leverance af projekter eller opnåelse af strategiske mål, det handler om at engagere dine medarbejdere på rejsen mod realisering af en vision, uanset om det er din eller organisationens vision. Så, hvordan udvikler du lederevnerne hos dine ansatte?

Emotionelt intelligente ledere

Forskellen mellem en acceptabel leder og en exceptionel leder ligger ofte i den emotionelle intelligens. Emotionelt intelligente ledere er selvbevidste, dygtige kommunikatorer, der kan justerer deres adfærd så den passer til mange forskellige situationer. De kan effektivt takle stress, lav morale, konflikter og forandring. Ved at udforske grader af emotionel intelligens skabes et miljø af forståelse, der booster selvbevidstheden blandt jeres ledere og som yderligere kan bruges til rekruttering og udvikling af ledere.

En velsmurt maskine

For succesfuldt at drive jeres organisation fremad har ledelsesgruppen brug for at kunne samarbejde effektivt. Det første skridt mod godt teamwork er dobbelt: forståelse af sig selv og forståelse af hinanden. Giver du dine ledere indsigt i, hvordan de og deres teammedlemmers adfærd fungerer, hvordan de kommunikerer, deres styrker og begrænsninger og deres motivatorer, så giver du dem værktøjerne til et succesfuldt samarbejde.

Analyse af adfærd og emotionel intelligens hos jeres ledelsesteam gør det muligt at identificere, hvad der måtte mangle og for at udfylde disse hulgger gennem informerede rekrutteringsbeslutninger.

Hvordan udvikler man lederskabsfærdigheder

Du har udvalgt dine ledere og har identificeret deres udviklingsområder, men hvordan løser du disse og opdyrker exceptionelle ledere? Vi kan hjælpe dig med at låse op for den indre leder gennem vores Evolution kursus. Kurset tager fat i nogle af de afgørende elementer indenfor lederskab, herunder anerkendelse af forskellen mellem management og lederskab, afdækker din foretrukne lederskabsstil og hvordan og hvornår, du skal anvende den samt gennemgår din emotionelle intelligens i forhold til kravene til en moderne leder.