Kommunikation

LederskabKonflikthåndtering

Kommunikation tager vi alle for givet. Men tusindvis af timer og penge spildes hvert år på grund af misforståelser. Vi er nødt til fuldt ud at forstå kommunikation for at sikre den fungerer effektivt.

Hvordan fremmer man effektiv kommunikation på arbejdspladsen? Hvis dit team ikke samarbejder effektivt, er det sandsynligt at kommunikation er en medvirkende faktor. Kommunikation er noget vi gør helt naturligt, næsten ligesom at trække vejret. Vi bruger vores dage på at tale med vores kolleger, familie og venner, men uden egentligt at tænke ret meget over, hvordan vi kommunikerer.

Men hvad er effektiv kommunikation?

På arbejdspladsen handler effektiv kommunikation om meget mere end blot at udveksle information. Det er en to-vejs udveksling af information til gensidig fordel, men det hviler på at hver især kan formulere og forstå budskabet, på den måde, det er beregnet til. Effektiv kommunikation er meget værdifuldt på arbejdspladsen, men mange potentielle problemer kan opstå, hvis disse færdigheder mangler. Frisker du kommunikationsfærdighederne op kan det føre til forbedringer i medarbejder engagement, produktivitet og lønsomhed.

Kommunikation er afgørende i opbygning, vedligeholdelse og forbedring af relationer mellem personer og teams i en organisation. Det er også vigtigt, at organisationens ledere er i stand til at kommunikere, klart, tydeligt og med gennemsigtighed, når de skal levere strategiske budskaber til det øvrige erhvervsliv.

Hver persons perspektiv er forskelligt og den samme information, leveret til to forskellige mennesker, kan producere to helt forskellige reaktioner. Sikring af, at information styres, formuleres, præsenteres og kommunikeres på en måde, som appellerer til en bred kreds af forskellige persontyper med henblik på individuelle præferencer for modtagelse af information, vil give hver enkelt medarbejder mulighed for at bearbejde informationen på den måde, som fungerer bedst for ham eller hende.

Barrierer for effektiv kommunikation

Der er mange hindringer for effektiv kommunikation, men for at fjerne disse, er vi først nødt til at forstå, hvad hindringerne er.

En af de mest almindelige faktorer er, at der ikke lyttes og at der gøres antagelser. Begge disse gøres ofte for at skyde genvej og spare tid, hvilket betyder, at time management også kan medregnes som en medvirkende faktor. Andre faktorer omfatter:

 • Ineffektive spørgsmål
 • Modstridende beskeder
 • Emotionelle forstyrrelser
 • Opfattelser
 • Kultur
 • Sprog
 • Stress

Kommunikation på arbejdspladsen er vidtrækkende og omfatter mere end blot verbal samspil, f.eks. også emails. Denne type af kommunikation mangler de non-verbale signaler, som ofte spiller en rolle i, om vi modtager informationen på den måde, der var hensigten.

Så hvilke skridt kan du tage for at forbedre kommunikationen i din organisation? Lad os, som lille øvelse, kaste et blik på et teams samarbejdsfærdigheder.

Team samarbejde skal dyrkes over tid og skal overvåges nøje af lederen. Du kan tage pulsen på,  hvor godt dine medarbejdere samarbejder og kommunikerer lige her. Prøv denne 20 minutters øvelse idag:

1. Saml dit team og præsenter følgende udsagn:
Kommunikation er nøglen til opnåelse af alle vores mål.

 • Spørg teamet om de er enige eller uenige i udsagnet
 • Spørg teamet, hvorfor de mener dette
 • Spørg teamet om de kan komme i tanke om en situation eller et problem, hvor kommunikation IKKE var kritisk vigtigt
 • Udfordr teamet og bed dem grundigt forklare, hvorfor bedre kommunikation IKKE ville være nødvendigt for at rette op på situationen eller problemet
 • Variation: Bed medarbejderne om at fortælle om situationer, problemer og udfordringer på arbejdspladsen, hvor kommunikationen faktisk SPILLEDE en kritisk rolle både som årsag og som løsning

2. Opsummering:
Understreg, at kommunikation påvirker alt, hvad der sker i en organisation. Kommunikation kan være en af organisationens største styrker eller en af dens største svagheder. Bed teamet specifikt diskutere, hvorfor kommunikation er vigtigt i netop deres jobs.

Hos Thomas kan vi hjælpe dine medarbejdere til bedre at forstå deres personlige kommunikationspræferencer såvel som andres præferencer. Dette kan hjælpe medarbejderne til at få det bedste ud af hinanden og i den sidste ende forbedre teamets samarbejdsevner. Når kommunikationskanalerne går i stykker, så gør præstationerne det ligeledes, hvilket kan påvirke levering af resultater og organisatorisk performance.

Vi kan hjælpe dig med at finde årsagerne til kommunikationssammenbrud, identificere risici for problemer mellem forskellige profiler, hvorfor teams kæmper med at opbygge stærke relationer og hvordan dette påvirker deres opfattede effektivitet. Vores engage-værktøj måler 'voice' og kan hjælpe dig med at finde ud af, om kommunikationen fra ledelsen har indflydelse på graden af engagement. Endelig har vi en bred vifte af workshops, der er designet til at forbedre selvbevidsthed og booste kommunikation baseret på de bløde færdigheder.