Change management

Performance managementBenchmarking og medarbejder analytik

Forandring er helt afgørende for, at organisationer kan forblive konkurrencedygtige både på markedet og for, som arbejdsgiver, at kunne tiltrække top talent. Nøglen til succesfuld organisatorisk forandring ligger i, hvordan forandringer kommunikeres, implementeres og styres.

93% af alle organisationer gennemgår en eller anden form for forandring

Forbes, 2014

Op til 70% af alle forandringsinitiativer slår fejl

McKinsey, 2013

Forandringsledelse handler om introduktion og implementering af transformerende strategier, applikeret på både individuelt og organisatorisk plan, for at drive organisationen mod opnåelse af de strategiske mål.

Der er en række faktorer, der kan være drivkraften bag en periode med forandring. Disse kan komme fra både interne og eksterne kilde, som f.eks.:

 • Skabelse af konkurrencefordele
 • Positionering på markedet
 • Vækst, fusioner eller overtagelser
 • Juridiske, politiske eller økonomisk forandringer

Medarbejderne er organisationens vigtigste våben, når forandringens storme skal rides af. 
 

Der er større sandsynlighed for, at forandringsinitiativer vil lykkes, når engagerede medarbejdere forstår årsagerne til forandringerne og ved, hvordan disse implementeres. En uengageret, nervøs og modvillig arbejdsstyrke er en almindelig udfordring.

Mennesker kan modsætte sig forandring af mange årsager som f.eks. misforståelser, mangel på tillid, dårlig evne til at håndtere forandringer, uenighed i forhold til de foretagne valg eller frygt for, hvordan forandringen vil påvirke dem personligt.

Det er afgørende for medarbejdernes velbefindende og organisatorisk performance at sørge for, at medarbejderne ikke modsætter sig forandringer. Derfor er det vigtigt, at organisatorisk forandring styres hensigtsmæssigt på organisatorisk plan og vurdere medarbejderne grundigt på individuelt plan. Hele arbejdsstyrken skal føle sig klædt på til og involveret i forandringerne for at det skal lykkes.

Så, hvilke praktiske skridt kan du tage for at lykkes med at føre dine medarbejdere gennem forandring?

Det allerførste skridt i et vellykket program består i at identificere forandringsbehovet og herefter tydeligt formulere den vision og de mål, som denne forandring er designet til at opnå. Du er nødt til at foretage en grundig gennemgang på tværs af organisationen for at afgøre, hvor organisationen er nu, hvor organisationen skal være / hvilke gaps, der måtte være. Dette giver samtidig en benchmark du kan referere til og senere i processen måle fremskridt ud fra.

Det er afgørende at du får engageret medarbejderne fra starten af ethvert forandringsprogram, og derfor er gennemsigtighed i hele forløbet essentielt.

Både virksomheder og medarbejdere nævner dårlig kommunikation som den primære årsag til at opfatte forandring som vanskelig eller usikker.
 

For at integrere de langsigtede udbytter ved forandring er det vigtigt, kontinuerligt at gennemgå fremskridt og eventuelt re-fokusere visionen, såfremt det skønnes nødvendigt. En jævnlig opdatering af programmet holder dig på rette spor og sikrer, at din forandringsstrategi implementeres korrekt. Medarbejderengagementsundersøgelser, der indeholder et kvalitativt element, giver et ekstra informationslag gennem et fortroligt og uvildigt medie og kan endda hjælpe dig til at 'crowd-source' ideer fra medarbejderne, som jo er involveret i de daglige operationer.

Glem ikke at fejre successer gennem hele forandringsrejsen og husk at dele disse højdepunkter med hele arbejdsstyrken. Og lige til sidst, en større opmærksomhed på og anerkendelse af den værdi, som forskellige talenter og stile skaber, kan være nøglen til at føre successen langt videre end til blot at implementere forandring.

Når du arbejder sammen med Thomas, kan vi hjælpe dig med at:

 • Identificere dit begyndelsespunkt, udviklingsområder og assistere med de første skridt for at hjælpe specifikke områder af organisationen til at håndtere forandring
 • Udstyre dine ledere, så disse lykkes med at navigere organisationen gennem forandring
 • Opbygge og udvikle interne relationer og kommunikation, så dynamikken og kommunikationskanalerne kan supportere forandringen
 • Sikre, at dine medarbejdere føler sig comittede, engagerede, motiverede, forstået og inddraget
 • Forbedre og monitorere engagement og fastholdelse af dine medarbejdere
 • Reducere modstanden mod den organisatoriske forandring
 • Identificere færdighedsgaps, så rekruttering i løbet af forandringsprocessen kan være mere målrettet
 • Evaluere fremskridt og demonstrere ROI/ROE til dine interessenter
 • Alt i alt, vil vi hjælpe dig med at styrke engagement, kommunikation, fastholdelse, motivation og sikkerhed gennem en udfordrende tid i organisationen

Hos Thomas kan vi arbejde sammen med dig for at sikre, at din arbejdsstyrke er engagerede, hvilket resulterer i succes og nye muligheder for enkeltpersoner og for organisationen.

Download dit gratis whitepaper

Styr din organisation gennem succesfuld forandring med vores gratis whitepaper.

Download dit gratis whitepaper

Styr din organisation gennem succesfuld forandring med vores gratis whitepaper.