GIA

HPTITEIQ

General Intelligence Assessment (GIA) giver en nøjagtig prognose om den tid, som det vil tage en person at komme ind i en ny jobrolle / system. Ved at måle deres evner, bliver du i stand til at holde dine medarbejdere engagerede i deres arbejde og din organisation ved at give udfordringer, som passer til personens styrker. GIA gør det også muligt at identificere potentielle ledere; dem, der hurtigt kan træffe en beslutning eller give et hurtigt svar og dem, der passer bedre til mere metodisk problemløsning.

OverblikBaggrund

Måler: Evner
Type: Normativ psykometrisk assessment
Tid: 40 minutter

GIA giver en prognose for en persons potentiale til at kunne kapere en ny rolle og reaktion på træning/indlæring. Den hjælper dig med at identificere dine talenter og fremtidige ledere og giver dig værktøjerne til at forstå, hvordan du udvikler dem gennem træning og uddannelse.

GIA_Samplejpg.jpg

Brug GIA til at:

  • Måle mental kapacitet, inclusive problemløsning og omstillingsparathed
  • Forstå, hvodan du kan udvikle medarbejderne gennem træning og uddannelse
  • Identificere potentielle ledere, der har evnerne til at drive forandring
  • Sikre, at dine medarbejdere udfordres tilstrækkeligt

Vil du se et praktisk eksempel på anvendelsen? Læs om Opus Energy testimonial.

Testkonstruktør: Dr. Peter Dann
Konstruktionsår: 1992

Baggrund og teori:

GIA blev udviklet over en periode på 15 år af Dr. Peter Dann i the Human Assessment Laboratory ved University of Plymouth. Thomas integrerede GIA i sin produktsuite i 2006.

Intelligens er blevet defineret som bestående af 2 komponenter; flydende og krystalliseret intelligens (Horn & Cattell, 1966):

  • Flydende intelligens (ren proceshastighed) – grundlæggende intellektuel processer, der håndterer abstrakte koncepter, generaliseringer og logiske relationer (Carroll, 1993). Flydende intelligens anvendes til at løse nye problemer, anvende logik i nye situationer og identificere mønstre.
  • Krystalliseret intelligens (indlærte faktorer) – verbal, mekanisk og numerisk færdighed mv. Krystalliseret intelligens er evnen til at anvende indlært viden og erfaring. 

GIA er en assessment af intelligens, designet til og teoretisk underbygget af Caroll's taksonomi/klassifikation af kognitive færdigheder som komponent af  'g', der er generel intelligens (Spearman's & others' general factor of mental performance). GIA måler dog mere på flydende intelligens og anvendelse af processuel fremfor af deklarativ viden, ved at måle elementære kognitive færdigheder (opfattelseshastighed, verbal ræsonnement osv.). GIA tester i højere grad det vi kalder indlæringskapacitet fremfor 'IQ'.

GIA ser på et individs hastighed til at behandle information og evne til at indlære og udvikle nye færdigheder. General Intelligens Assessment anvendes til en lang række formål: rekruttering, fastholdelse, udvikling, ledelse, identifikation af træningsbehov, karriereplanlægning, succession planning og benchmarking.

GIA blev oprindeligt udviklet som en metode til at måle kognitive evner og indlæringskapacitet hos de væbnede styrker, kendt som the British Army Recruitment Battery (BARB). Da GIA fortsat udvikledes, benyttede the Human Assessment Laboratory potentialet i computerteknologi til at bane vejen for forskning og udvikling af item-generering, hvor testitems automatisk produceres for at skabe et meget stort antal af forskellige men ligeværdige former af samme test (Irvine, Dann & Anderson, 1990). GIA blev, sammen med en papir-baseret version, udviklet fra de samme teoretiske principper og ressourcer som BARB. Thomas International integrerede den papir-baserede version i sin produktsuite i 1993 og GIA i 2006.

Format:

The General Intelligence Assessment består af fem online deltest af enkle kognitive evner (dvs. evner, der er afhængige af processer som tanke, sprog, beslutningstagning, læring og hukommelse).

Hver af disse fem deltest har en type opgave og alle spørgsmål i en given test er af samme sværhedsgrad. Individets score bestemmes herefter udfra den hastighed og  nøjagtighed som de afgivne svar udviser. Scoren sammenholdes herefter med en test population (normgruppe) for at afgøre, om scoren er lavere, højere eller på samme niveau som majoriteten af denne population.

Selvom den samlede score måler 'indlæringskapacitet', måler hver enkelt af de fem deltest en specifik, kognitiv funktion (se detaljer nedenfor):

Opfattelseshastighed: Denne test måler opfattelse af unøjagtigheder i skriftligt materiale, tal og diagrammer, evne til at ignorere irrelevant information, evne til at genkende ligheder og forskelle og fejlkontrol. Den tester hastigheden af semantisk kodning og sammenligning.

Ræsonnement: Denne test måler evne til at drage slutninger, evne til at ræsonnere fra given information og drage den korrekte konklusion. Testen vurderer individets evne til at holde information i korttidshukommelsen og løse problemer.

Talhastighed og -nøjagtighed: Dette er en test af numerisk manipulation og et mål for grundlæggende evne til numerisk ræssonnement. Den måler i hvilken grad et individ kan arbejde komfortabelt med kvantitative koncepter.

Spatiel visualisering: Denne test måler evnen til at kreere og håndtere mentale billeder af objekter. Testen korrelerer med test af mekanisk ræsonnement og vurderer et individs evne til at anvende sin mentale visualiseringsevne til at sammenligne former. Det drejer sig om evnen til at kunne arbejde i miljøer, hvor visualiseringsevne er krævet for at kunne forstå og udføre opgaver.

Sproglig forståelse: Testen vurderer viden omkring ord og ordforråd. Den vurderer forståelsen af et stort antal ord fra forskellige dele af daglig tale og evnen til at identificere ord, der har samme eller modsat betydning. Den vurderer evnen til at kunne arbejde i miljøer, hvor en klar forståelse af skrevne eller talte instruktioner er nødvendigt.

Reliabilitet og validitet:

GIA har været genstand for streng videnskabelig testning for at bestemme dens reliabilitet og validitet som en psykologisk assessment. Forskellige research studier har vist, at GIA er en konsisten og valid måling af indlæring. GIA er registreret hos the British Psychological Society (BPS) efter den er blevet auditeret mod de tekniske kriterier, som er opstillet af the European Standing Committee on Tests and Testing, part af the European Federation of Psychologists' Associations.

Vil du se det anvendt i praksis. Læs vores Opus Energy testimonial.