Engage

PAC SportEngage Education

Thomas Engage hjælper dig til at fastlægge niveauerne for medarbejderengagement i organisationen og identificere, hvilke handlinger, der er påkrævet, for at gøre de nødvendige forbedringer.

OverblikBaggrund

Måler: Engagement på arbejdspladsen
Type: Spørgeskema
Tid: 5 minutter

Thomas Engage er en online-undersøgelse, der måler din organisations medarbejderengagement og hjælper dig med at udnytte fordelene ved en virkeligt engageret arbejdsstyrke. Dens praktiske, løsningsorienterede tilgang faciliterer de provokerende tanker og kritiske samtaler, der er nødvendige for at nå langsigtet, bæredygtigt engagement og dermed opnå potentielle udbytter som højere produktivitet, forbedret medarbejderengagement, større trivsel og øgede indtægter og oveskud.

Thomas Engage måler medarbejderengagement: Hvordan medarbejderne tænker og føler omkring det job, de udfører, de mennesker, de arbejder sammen med og den organisation, de arbejder for. Thomas Engage identificerer forskellige styrkeområder og sårbarheder hos teams, afdelinger eller regioner, der er engagerede og de, som måske kæmper og derfor behøver support. Det giver mulighed for at benchmarke mod andre organisationer og anbefaler handlinger, som du kan implementere i retning af bæredygtig forandring og udvikling.

Engage er designet af Mark Slaski efter fem års omfattende akademisk forskning indenfor medarbejderengagement. Værktøjet er baseret på veletablerede videnskabelige teorier om gruppepsykologi. Engage måler de syv nøglefaktorer, som driver medarbejderengagement:

 1. At blive hørt
 2. Samhørighed
 3. Udfordringer
 4. Frihed
 5. Klarhed
 6. Anerkendelse
 7. Udvikling

Engage-example.jpg

Forskningen, som baseres på mere end 150 organisatoriske grupper, viser at organisationer, der scorer højt på medarbejderengagement også scorer højt på trivsel, commitment og performance.

Thomas Engage gør det muligt for organisationen at køre et 'sundhedstjek' og giver et 3 dimensionelt kort over engagementet i organisationen. Det er let at anvende og leverer hurtigt resultater. Men allervigtigst, så giver Thomas Engage uvurderlig information, der gør det muligt for ledelsen at skabe effektiv og holdbar forandring.

Brug Thomas Engage til at identificere:

 • Styrker og sårbarheder
 • Engagementsniveauer hos forskellige grupper/segmenter på tværs af organisationen
 • En benchmark, der kan sammenholdes med andre organisationer
 • Trivselsniveauet i organisationen
 • Lederstile i organisationen
 • Effektiv og holdbar forandring til at forbedre organisationens resultat

Vil du se det anvendt i praksis? Læs vores Buckinghamshire Business First testimonial.

Test konstruktør: Mark Slaski
Konstruktionsår: 2009

Baggrund og teori:

Thomas Engage (oprindeligt 'the Work Engagement Questionnaire') blev udviklet af Mark Slaski fra the University of Hertfordshire i 2009. Slaski baserede sin research og udvikling på den psykosociale teori om arbejdsplads engagement - at engagement er en positiv oplevelse, som følger af de relationer du har, den rolle du udfører og de anerkendelser, som du opnår på arbejdspladsen.

Thomas Engage blev udviklet via både kvalitative og kvantitative metoder. I første omgang dannedes fokusgrupper med baggrund fra både private og offentlige organisationer med henblik på både positive og negative aspekter i arbejdslivet. Kvalitative analyser fra disse fokusgrupper dannede informationsgrundlaget for udviklingen af et 28-punkts spørgeskema.

Herefter udførtes statistisk faktoranalyse for at identificere de underliggende 7 områder for engagement, der måles vha. spørgeskemaet; At blive hørt, Samhørighed, Udfordringer, Frihed, Klarhed, Anerkendelse og Udvikling.

Syv-faktor modellen for engagement er af stor praktisk værdi for erhvervspsykologer og organisationer, der ønsker at maksimere positive organisatoriske resultater, idet den identificerer styrker og sårbarheder indenfor organisationer og på forskellige niveauer, som f.eks. team, afdeling eller region. Dette ligger herefter grunden for specifikke og målrettede indsatser, der sigter mod at øge engagement, trivsel og jobpræstationer.

Format:

Thomas Engage spørgeskemaet består af 28 udsagn. Respondenten angiver hvor ofte de oplever udsagnet på en 1-7 Likert skala (1 = 'aldrig' og 7 = 'altid'). De 28 udsagn efterfølges af to fri-tekst spørgsmål. Respondenterne bliver bedt om at bekræfte en række demografiske faktorer i slutningen af spørgeskemaet.

Reliabilitet og Validitet:

Det oprindelige 28-punkts spørgeskema, der udgør Thomas Engage, blev afprøvet med mere end 2.500 medarbejdere for at få data til kvantitative analyser. En mængde forskellige udvælgelseskriterier blev anvendt, inklusive bekvemmeligheds- og stikprøver. Det samlede udvalg bestod af 65% mænd og 34% kvinder, mellem 17 - 67 år.

Psykometrisk analyse af disse data afslørede meget høj intern konsistens WEQ28 (Cronbach's alpha = .96) og en meget god konstruktionsvaliditet, hvilket bekræfter den endimensionelle skala. Strukturel ligningsmodellering (SEM) angiver høj konstruktionsvaliditet i den endelige model, hvoraf hver resultatvariabel kunne forklare en stor grad af varians i engagement. Resultatet af indholdsanalysen af de to åbne spørgsmål validerede disse resultater.

Vil du se det anvendt i praksis? Læs vores Buckinghamshire Business First testimonial.