Logik

EvnerNumerisk

Logiske ræsonnementstests er designet til at måle en persons evne til at tænke på en struktureret og logisk måde. De anvendes ofte af arbejdsgivere til at vurdere, hvordan en ansøger vil nærme sig specifikke opgaver eller problemer i en given jobrolle.

En logisk test eller assessment har til formål at måle din evne til at anvende logiske ræsonnementsmetoder, når du præsenteres for problemløsningsopgaver. Disse opgaver kan være mundtlige, numeriske eller i billeder. Thomas General Intelligence Assessment (GIA) måler din evne til at anvende logisk ræsonnement indenfor fem områder: Ræsonnement, Opfattelseshastighed, Talhastighed & -nøjagtighed, Sproglig forståelse og Spatiel Visualisering.

Hvad er logik?

Ordet kommer fra det græske ord 'logos', som oversættes eller defineres som 'fornuft' eller 'tanke'. I bund og grund er det studiet af argumentation eller et sæt generelle pricipper til at adskille sunde konklusioner (eller sandheder) fra falske.

Filosoffen Aristoteles sagde, at logik hjælper os til at lære, det vi ikke ved og at dens konklusioner er uundgåelige.

Logik indgår ikke i psykologiske processer, der er forbundet med tanke, følelser eller billeder. Logik beskæftiger sig med påstande (eller erklæringer) i modsætning til spørgsmål eller sætninger udtrykt som ønsker; påstande som kan være enten sande eller falske.

Logik består af tre vigtige ting:

  • Sammenhæng – ingen enkelt ting modsiger en anden ting
  • Fornuft – du kan aldrig nå en falsk slutning ud fra en sand forudsætning
  • Fuldstændighed – der er ingen sande udsagn, som ikke kan bevises i processen

Her er et enkelt eksempel:

Hvis Thomas er en leder, så har Thomas ansvaret. Thomas er leder. Derfor har Thomas ansvaret.

Hvordan udføres en logisk ræsonnementstest

Logiske ræsonnementstest vurderer ofte evner ved hjælp af information, som gives i sætninger. Herefter skal testpersonen identificere de underliggende regler og mønstre i sætningen for at kunne afgøre, hvad der bør komme i næste række.

En succesfuld gennemførelse af en logisk ræsonnementstest er i høj grad påvirket af, hvor god individet er til aktiv læsning og tænke over, hvad der bliver forklaret; fastlægge hvad emnet er; stille sig selv spørgsmål omkring afsnittet, diagrammet eller sekvensen og være i stand til at omskrive de mere komplicerede elementer.

Normalt foregår logiske ræsonnementstests indenfor en bestemt tidsramme, og typisk vil de lettere spørgsmål blive stillet først. Du skal også huske på, at der altid kun er ét korrekt svar. Logiske ræsonnementstests kan bruges i rekruttering til at forudsige job performance. Disse test kan også være numeriske (tal-baserede), verbale (ord-baserede) eller skematiske (billede-baserede). 

Request a call back:

Vi vil gerne kunne sende dig tankevækkende indhold, eksklusive tilbud, kursusmuligheder, produktopdateringer og seneste nyt.