Evner

Emotionel intelligensLogik

Hvad er en evnetest og hvordan fungerer den i forhold til andre tests og assessments? Uanset om du gennemfører eller administrerer en test, vil forståelse af, hvad en evnetest er, hjælpe dig med forberedelserne.

Hvad er en evnetest? 

En evnetest er en struktureret metode til at vurdere et individs evne til at udføre konkrete opgaver. Generelt vurderer evnetest et individs flydende intelligens eller vedkommendes evne til at ræsonnere hurtigt og tænke abstrakt. Det er også et m ål for hvor hurtigt du sandsynligvis vil lære en ny færdighed eller jobrolle. Evnetest vil ofte være:

 • Enten papir eller online-baseret
 • I et multiple choice format
 • Tidsbegrænset
 • At gennemføre under eksamensbetingelser
 • Anvendt til at vurdere hastighed og nøjagtighed
 • Normbaseret, dvs. sammenligning af scorer mod andres resultater

Testen vurderer typisk forskellige evner, herunder:

 • Verbal ræsonnement - evnen til at ræsonnere og drage konklusioner ud fra given information.
 • Opfattelseshastighed - evnen til at skelne mellem relevant og irrelevant information og tjekke for fejl.
 • Sproglig forståelse – evnen til at forstå skriftlige og verbale instruktioner.
 • Numerisk ræsonnement– evnen til at ræsonnere og drage konklusioner vha numeriske begreber.
 • Spatiel visualisering – evnen til at arbejde med former og visuelle koncepter.

Øve sig på evnetest

Når man første gang skal gennemføre en evnetest kan for nogen være ret skræmmende.  Det er et naturligt ønske at præstere efter bedste evne og vise en potentiel arbejdsgiver ens egnethed til jobrollen. Der er mange online resourcer til rådighed, som kan hjælpe dig med at afprøve evnetest, så du derved kan gøre dig bekendt med det sandsynlige indhold i testen. Det er dog vigtigt at huske, at evnetests varierer i deres indhold, så selv om du har øvet dig, kan disse øvelser afvige fra den faktiske test, som du bliver bedt om at udføre.

Når du modtager en invitation til at udfylde en evnetest, får du ofte mulighed for at gennemføre nogle eksempelspørgsmål, som ligner dem i selve testen. Det er meget vigtigt, at du altid læser instruktionerne, så du fuldt ud forstår, hvad du vil blive bedt om i selve testen og at du besvarer eksempelspørgsmålene, så du bliver fortrolig med dem, inden du for alvor går videre til selve testen.

Numeriske evnetests

En numerisk evnetest er ofte en af de assessments, der anvendes som led i en bredere vifte af evnetests. En numerisk evnetest vurderer en kandidats evne til at ræsonnere og drage konklusioner på baggrund af numeriske koncepter, ofte indenfor en begrænset tidsramme. Det er vigtigt at huske på, at en numerisk evnetest ikke er beregnet til at skulle måle graden af indlært matematisk viden. Typisk kan numeriske evnetests omfatte: grundlæggende aritmetik, fortolkning af statistiske tabeller, grafer og diagrammer, forholdstal, procenter, skøn, brøker eller valutaomregning. Visse assessment tillader brugen af lommeregner, mens andre ikke gør. Det er derfor vigtigt at sikre, at du tjekker, at du forstår alle betingelserne inden du starter testen.

Job evnetests

Mange organisationer anvender en række forskellige evalueringsmetoder, når de leder efter kandidater til at udfylde en jobrolle. Job evnetests anvendes sammen med andre former for assessments, som f.eks. adfærdsanalyser, ansøgning, CV, interviews og akademiske kvalifikationer, for at kunne vurdere en persons egnethed til en bestemt jobrolle. Jo bredere vifte af assessments, der anvendes, jo mere information vil en potentiel arbejdsgiver kunne indsamle omkring en kandidat og dermed øge mulighederne for at kunne matche den bedst egnede kandidat til jobrollen. En Job evnetest kan hjælpe en arbejdsgiver til at kunne se ud over tidligere resultater og se mere from mod, hvad en person har potentiale til at kunne præstere i fremtiden. Der er ingen fælles vedtagne grænseværdier eller mindste score for at bestå i en evnetest. Dette er noget, som besluttes af den potentielle arbejdsgiver i henhold til de organisatoriske eller jobmæssige krav.

Thomas General Intelligence Test (GIA)

Thomas General Intelligence Assessment (GIA) er en evnetest, der måler dine evner indenfor flere forskellige områder, herunder: verbal, numerisk og spatiel ræsonnement. I hver deltest i GIA bliver du bedst om, hurtigt og præcist, at udføre korte, enkle opgaver.