Přechod sportovců po ukončení kariéry

Naomi Riches, zlatá medailistka z paralympijs...Tým USA pro ragby 7

Agentura, která se specializuje na zprostředkovávání přechodu sportovců po ukončení kariéry (ACT), používá nástroje od Thomase k vyhledávání vhodných pracovních příležitostí pro bývalé sportovce.

Agenturu ACT založil bývalý hráč ragby Andy Moore se svým bratrem Stevem. Začali ji provozovat v roce 2011 s cílem vyhledávat sportovcům zaměstnání poté, kdy ukončí svou sportovní kariéru. Oba hrávali ragby a k založení agentury se zmíněným účelem je inspirovaly vlastní zkušenosti, když se snažili přejít z profesionálního sportu do světa "normálního" podnikání. ACT nyní pomáhá 60 bývalým profesionálním sportovcům z celého UK pevně se zařadit do 20 organizací různé velikosti, od celosvětově známých nadnárodních společností až po střední a malé podniky. 

Výzva

ACT potřebovala najít nějaký ucelený soubor nástrojů, jejichž použitím bude možno správně vyhodnotit potenciál bývalých sportovců pro práci v prostředí, které jim bude vyhovovat. Takové nástroje by měly být snadno použitelné jak samými sportovci, tak v příslušnýchi podnicích, ale hlavně by se jejich prostřednictvím měly získávat spolehlivé výsledky.  

Řešení

ACT používala psychometriku od samého začátku své činnosti, ale stále hledala partnera, který by skutečně rozuměl sportovcům a chápal jejich problémy. A Thomas Sport mohl nabídnout hodnocení vyvinuta a sestavena s pomocí profesionálních sportovců a určena výhradně lidem ze světa sportu.

Po řadě konzultací bylo rozhodnuto, že pro zařazování bývalých sportovců do vhodného nového prostředí bude ideální používat Analýzu osobního profilu (AOP) a Dotazník na emoční inteligenci (TEIQue).

"Vybrali jsme AOP a TEIQue, abychom jejich prostřednictvím sportovce dobře poznali a správně pochopili, tj. abychom zjistili, o jaké typy lidí se jedná a k čemu by se hodili v budoucnosti," vysvětluje Andy Moore.

Sportovci jsou vyzváni, aby vyplnili své osobní profily AOP a TEIQue, potom se zjistí profily možných pracovních funkcí. A k těmto popisům pracovních rolí se sportovci přiřazují - podle míry shody se svou osobností.

"Není však nutné najít přímo konkrétní pracovní místo", pokračuje Andy Moore, "důležité je určit vhodné pracovní prostředí."

"Nezáleží na tom, jestli někdo prodává služby či produkty nebo působí ve výrobní sféře - hledáme prostředí, které bude sportovci vyhovovat a bude ho bavit v něm pracovat, takže není až tak příliš důležité, o jaký obor podnikání se jedná."

Po úvodním setkání se sportovcem, kdy se od něj zjistí jeho základní údaje (např. věk a kvalifikace), je zájemce požádán o vyplnění obou hodnocení. Poté sportovec dostane příslušnou zpětnou vazbu od Nikkiho Donovana, psychologa ACT, který byl Thomasem vyškolen na vyhodnocování získaných profilů.

"Při poskytování zpětné vazby se položí ještě několik doplňujících otázek, aby se skutečně ověřilo, o jaký typ osobnosti se jedná a čím se může bývalý sportovec stát v budoucnosti," dodává Andy Moore.

Nejčastější reakcí na výsledky bývá překvapení. "Oni (atleti) jsou totiž zvyklí zajímat se jen o své výkony, ne o  profil své osobnosti," říká Andy. "Neustále se snaží dosáhnout lepší výkonnost, aniž by se nad sebou nějakou hlouběji zamýšleli." 

Ale právě poznání sebe sama je nasměruje do nové životní etapy. Na základě výsledků hodnocení od Thomase se ACT snaží získat pro bývalé sportovce práci na částečný nebo plný úvazek zpravidla na tříměsíční zkušební dobu, ale někdy i na delší období - podle role a prostředí, kam přicházejí. Všechny pracovní funkce nabízejí možnost dalšího postupu v dané společnosti, přičemž žádná pozice není na úrovni pro úplného začátečníka.

Ať se jedná o zkušební dobu tříměsíční nebo tříletou, vždy je naším konečným cílem plný úvazek na dobu neurčitou …s jasnou perspektivou kariérního postupu. Jsou to velmi ambiciózní jedinci, kteří mají tah směrem nahoru doslova v krvi.
 

ACT vypracovala strukturovaný program pomoci při přechodu ze světa sportu do podnikatelského prostředí a podle tohoto programu se příslušný sportovec začne psychicky připravovat na novou životní etapu ještě předtím, než si najde nové zaměstnání. Po celé přípravné období s ním ACT intenzivně spolupracuje.

Výsledky

Až dosud pomohla agentura ACT najít uplatnění pro 32 sportovců, z toho 11 pracuje na plný úvazek. Jedním z těchto úspěšných případů je bývalý známý profesionální ragbista Gareth Thomas. Tento welšský reprezentant je v současné době ředitelem s odpovědností za vývoj u společnosti Prospero Education Recruitment. I zde zavedl používání psychometrických hodnocení od Thomase. "Historie se vlastně opakuje," komentuje to Andy Moore.

ACT si nemusí dělat žádnou reklamu, všichni klienti se na ni obracejí na základě doporučení od svých známých a kolegů nebo prostřednictvím sociálních sítí. Jméno Moore a kontakty ve sportovním světě jim usnadnily agenturu založit, ale další sportovce, kteří zde hledají pomoc a podporu, jim přivedly zprávy o úspěšné činnosti. A ze stejného důvodu se na ATC obracejí i firmy, které potřebují vhodné typy do svých neobsazených funkcí.

"Na první pohled se může zdát, že práce od 8 ráno do 4 odpoledne je pro sportovce něco nepředstavitelného, ale ve skutečnosti tomu tak není, skuteční profesionálové se na přechod do světa práce (i když poněkud odlišné) hodí", vysvětluje Andy.

"Profesionální sportovci se většinou pohybovali v dobrém, solidním a stabilním prostředí, proto i do budoucna vyžadují systém, plnění konkrétních cílů, a také respekt - i když snesou i kritiku, protože vědí, že to je jediný způsob, jak se zlepšovat. A přijmout bývalého slavného sportovce je pro podnik méně riskantní, než zaměstnat někoho neznámého, protože sportovci mají za sebou hmatatelné výsledky...všichni jsme je přece sledovali...vždyť byli často v televizi."

Největšího komplimentu se Andymu dostalo od Garetha Thomase. "Zeptal jsem se ho, jak se mu daří a Gareth mi odpověděl, že od svého nového zaměstnání dostává totéž, co mu dříve dávalo ragby. To je pro mne doslova úžasný výrok, protože moc dobře vím, s jakým zaujetím se věnoval svému sportu. Je to jednoznačný důkaz, že jsme se opravdu trefili."

Budoucnost

ACT plánuje rozšířit svou základnu i na sportovce, kteří nemusí dosahovat až reprezentační úrovně. Agentura bude i nadále používat Thomasovy nástroje společně se sociálními sítěmi a sportovcům bude také nabízet školení na veřejný projev. "Ale nejdůležitější součástí naší činnosti je pomocí nástrojů Thomas přiřazovat lidi do pro ně vhodných funkcí", říká Andy Moore.

Psychometrika je pro nás, kteří se snažíme vybrat správné lidi do vhodných firem a podniků, zcela nepostradatelná. Jejím použitím se minimalizuje riziko a zmenšuje prostor pro chyby v personální práci. Nesmíme zapomínat, že se snažíme umístit lidi, zpravidla třicátníky, kteří již nemají mnoho času  na nějaké omyly, navíc se chtějí dostat na dráhu, která je povede rychle nahoru."   
 

Contact us to find out more

We'd love to send you thought provoking content, exclusive offers, training opportunities, product updates and latest news.