Psychologie ve sportu

Rozvoj personáluBudování týmových vztahů

Trénink mysli podobně jako trénink těla se čím dál více považuje za základní předpoklad dosahování sportovních úspěchů. Pochopení, jak využívat psychologii ve sportu, může pomoci zvyšovat motivaci a tím i výkonnost sportovce/závodníka.

Jak obecná sportovní psychologie (soustřeďující se na sledování dynamických souvislostí mezi psychologickými faktory a sportovní výkonností), tak i konkrétní psychologické metody a praktiky (zaměřené na pohled do nitra osobnosti za účelem zvyšování náročnosti fyzické přípravy a dosahování lepších výsledků příslušné činnosti) patří ke zcela zásadním předpokladům umožňujícím průměrné, přijatelné až vynikající výkony. Ať se jedná o profesionální sportovce, nebo o běžné obyvatelstvo, pochopení způsobu fungování mysli je pro všechny velmi zajímavé, ale hlavně důležité.  

Psychologie sportovních výkonů 

Pochopení a využití psychologických principů se všeobecně uznává jako základní předpoklad pro zvyšování výkonů ve vrcholovém sportu. Správné porozumění dopadů, jaké mívá chování, motivace, osobnost, stres a tlak na výkonnost, může být rozhodující pro zlepšování způsobů, jakými se koučuje, trénuje i soutěží.  

Každý sportovec reaguje na různé situace jinak, a to díky svým osobním sklonům a povahovým rysům. Tato skutečnost by se měla brát na vědomí při posuzování týmové dynamiky a vztahů, které existují mezi týmovými kolegy, ale i mezi jednotlivými sportovci a trenéry.

Mají-li se vybudovat a udržovat úspěšné vztahy, je třeba upravit způsob komunikace a motivace, aby to vyhovovalo preferencím příslušných jedinců. Jen tak lze použít odlišné strategie pro trénink i soutěžení u různých sportovců na individuální i týmové úrovni.  

 

Profilování sportovní výkonnosti 

Profilování výkonnosti může poskytnout přesné vyhodnocení psychologických charakteristických rysů a lze jej použít společně s měřením fyzických schopností k zjištění skutečného stavu hráčů, atletů i trenérů. Psychometrická hodnocení mohou sportovcům pomoci odhalit své jedinečné charakteristické vlastnosti, jakými jsou např. sebedůvěra, motivace, houževnatost a psychická odolnost. Takové důkladnější poznání sebe sama jim pak pomůže naplánovat a organizovat své zlepšování a převzít odpovědnost za své výkony. To bude znamenat mnohem větší soustředěnost na dobře promyšlenou cestu směrem k dosahování co nejlepších výsledků.

Psychometrické profilování klade důraz na silné stránky, ale také pomůže odhalit oblasti, které by se měly zlepšit. Takové komplexní pochopení povahových rysů a emočních prvků vlastní osobnosti může být důležitým doplňkem k fyzickému tréninku. To povede k lepším výkonům na soutěžích, a také bývá významnou psychologickou podporou při uzdravování se po zranění nebo nehodě.

 

Lidé od Thomase úzce spolupracují s psychology, proto jsou dobře připraveni používat naše hodnocení tak, aby se jejich prostrřednictvím dostávalo organizacím velmi cenné zpětné vazby. Tento přístup  (tj. získávání a používání zpětné vazby) vám umožní využívat podrobné poznání sportovců, trenérů i ostatních sportovních činitelů při vedení vlastní organizace.
 

Tipy vycházející ze sportovní psychologie

1. Uvědomujte si sami sebe a jak působíte na své okolí! 

Pokuste se lépe poznat sami sebe. Zamyslete se nad tím, čemu dávate přednost, a nad způsobem, jakým reagujete na určité situace.  

2. Soustřeďte se jen na právě probíhající okamžik! 

Při tréninku i soutěži se soustřeďte jen na přítomnost. Techniky na koncentraci mysli vám pomohou vyhnout se negativním myšlenkám a sníží nebezpečí odvádění pozornosti od momentálního výkonu.

3. Buďte optimisté! 

Optimismus velmi úzce souvisí s výsledným výkonem. Vypěstujte si sebedůvěru ve své schopnosti a dosažené výsledky posuzujte kladně. Stanovujte si konkrétní cíle, které však budou realistické. Věřte, že jich dosáhnete.

Sportovní psychologie je sice dosti složitou vědou, ale není třeba se jí bát. Zařazením profilování výkonnosti do svých programů opírajících se o sportovní psychologii získáte základnu i jazykové prostředky pro správnou komunikaci se svými sportovci, což sníží jejich (přirozené) obavy a pomůže je motivovat, aby trénovali svou mysl stejně usilovně jako své tělo.