Motivace ve sportu

Budování týmových vztahůKoučink a poradenství

Jak účinně motivovat tým je základní dovedností každého, kdo pracuje se sportovními týmy. Dosahování vynikajících výsledků ve sportu vyžaduje něco víc než jen technické dovednosti. Musí se vytvořit a neustále posilovat správný přístup - vůle po vítězství. A prvním krokem k tomu je podporovat uvědomování si sebe sama.

Neexistují dva lidé, kteří by byli motivováni (nebo odrazováni) přesně stejnou kombinací faktorů. Proto se nedá předpokládat, že strategie angažovanosti bude působit na všechny členy týmu stejně.

Zatímco jednotliví sportovci mohou mít svou vlastní a jedinečnou strategii přípravy, u vytváření a zvládání vztahů mezi odlišnými typy osobností uvnitř sportovního týmu hraje klíčovou roli realizační tým. Musí přesvědčit a přimět jednotlivé členy, aby se přizpůsobili celku, např. při společném tréninku. Ale především, aby dobře spolupracovali s celým týmem k dosažení hlavního cíle - vítězství.

Vědění je moc 

Kromě disciplíny, odhodlání a vrozených schopností je klíčem k vynikajícím sportovním výkonům mentální síla a odolnost. Nicméně stále existují i sportovci, kteří si neuvědomují, jak cestu k vítězství ovlivňuje jejich mysl (hlava). Jak tedy mohou naše psychologické metody oddělit sportovce, kteří se soutěžení pouze účastní, od jedinců,  kteří se účastní a chtějí zvítězit?

Vědění je moc, obzvláště když potřebujete řešit nedostatečné výkony nebo špatnou disciplínu. Čím více o svém týmu víte a rozumíte mu, tím větší je šance dosáhnout u něj zlepšení, které může znamenat výkon "na medaili" nebo "bez medaile".  

Umět přesně identifikovat silné stránky a jak je nejen využívat, ale ještě posilovat, bývá častou příčinou rozdílu mezi úspěšností a neúspěšností. Zjištění specifických osobnostních nedostatků, které by mohly bránit využití plného potenciálu hodnoceného jedince, může ovlivnit jeho výkony. Pochopení, jaký způsob komunikace vyhovuje sportovci nejlépe může pomoci sdělit a vysvětlit vaše rady a doporučení tak, že je každý pochopí a bude na ně kladně reagovat.

Za výkony odpovídají dva

Jestliže pracujete se svými sportovci tak, že zjišťujete charakteristické rysy jejich osobnosti a vysvětlujete jim, jak se budou chovat pod tlakem, pomáháte jim chovat se a ovládat žádoucím způsobem. Tím zároveň posilujete jejich sebemotivaci, neboť pochopí, co prospívá a co brání jejich výkonnosti.

Mnoho lidí má sklon diktovat, co je správné a nesprávné na určitém přístupu, chování nebo výkonnosti a sportovcům radí, co přesně mají (nebo nesmějí) udělat. I když i tento přístup může u někoho fungovat, rozhodně nevyhovuje všem. Co je tedy správné? Odpovědí je přesvědčení, že za výkony odpovídají obě strany.

Vytvoření důvěry   

Pocit důvěry (a sebedůvěry), který se u sportovců vytváří, když se jim poskytne volnost k ovládání vlastní výkonnosti, je jedním z nejsilnějších motivátorů jak u jednotlivců, tak i celých týmů.

Jsme silně přesvědčeni o důležitosti a síle  pocitu důvěry. Jestliže sportovec nebo tým pociťuje důvěru od lidí kolem sebe, zpravidla cítí potřebu tuto důvěru nezklamat. Jedná se o jednoduchou rovnici: čím více důvěry ve vzájemném vztahu existuje, tím větší motivaci sportovec pociťuje. 
 

Proces vytváření důvěry vede i k lepšímu vzájemnému porozumění. A tady je nutno jít skutečně do hloubky. Neboť odhalení emočních povahových rysů sportovce poskytne zásadní informace o tom, jak bude tento jedinec na vás reagovat jako na kouče, vůdce nebo kapitána.

Stručně řečeno, kouč, který díky dobrému vztahu se sportovcem/týmem zjistí, co jej skutečně motivuje, má ideální nástroj k tomu, aby dobrého sportovce i tým přivedl na úroveň vynikající.