Využití potenciálu ke zlepšení

Koučink a poradenstvíRozvoj personálu

Ať jste začátečník plánující svou kariéru, amatér snažící se co nejlépe využít svůj potenciál nebo špičkový sportovec, hlubší pochopení svých psychických i fyzických předností je klíčem ke zlepšování a udržování své výkonnosti.

Co je nejdůležitější při dosahování sportovních úspěchů? Trenér? Počet hodin strávených v tělocvičně? Podpůrný tým a fyzioterapeut? Vše z těchto uvedených skutečností je samozřejmě důležité. Bez silné podpory a fyzické vybavenosti by mnoho sportovců nedosáhlo úspěchů, kterých se těší. Ale jak často se uvažuje o roli, kterou na cestě k úspěchu sehrává mysl (hlava)? Jak důležité je chování? Chybějícím článkem k dosažení sportovního úspěchu bývá často psychická odolnost.

Co vlastně znamená být psychický odolný a jak lze zdravou psychiku využít ku prospěchu? Všechno začíná uvědomováním si své vlastní osobnosti.

Sebeuvědomění

Sportovci mívají nejrůznější fyzické vlastnosti a každý z nich je psychicky "nastaven" jinak. Navzdory fyzické vybavenosti je pro sportovní výkonnost rozhodující touha a odhodlání dostat ze sebe to nejlepší. Někteří lidé mají přirozený instinkt pro porozumění a pochopení své vlastní osobnosti, ale většina lidí vlastně ani neví, proč se připravují a vystupují tak, jak jsme toho svědky.

Pochopení vlastního chování a svých emocí je klíčově důležité pro posilování sebemotivace. Čím více člověk toho o sobě ví, tím větší je šance, že se bude zlepšovat, vytvářet si užitečné vztahy a zvyšovat svou motivaci.
 

Jestliže dokážete přesně určit své vlastní motivátory a své silné stránky i nedostatky, budete mít mnohem větší šanci pochopit lidi kolem sebe. To vám umožní upravit potřebným způsobem své chování i svou komunikaci, a to může hrát při soutěžích rozhodující roli. 

Stanovování cílů

Kolikrát v životě jste si stanovili nereálný cíl? A jaký dopad na vaši výkonnost mělo nesplnění stanoveného úkolu nebo cíle? Doktor Edwin Locke zjistil při svém výzkumu zaměřeném na stanovování a plnění cílů, že pro sportovce je hlavním zdrojem motivace stanovování jasných a splnitelných cílů. A platí to i naopak, stanovení nesprávného cíle má na motivaci doslova zničující dopad, výsledkem je demotivace.

I když při plánování cílů hodně záleží na tom, aby se stanovovaly cíle DOBŘE PROMYŠLENÉ, velice důležitou roli při tom hraje psychická stránka. Uvědomuje-li si sportovec plně sám sebe, má při stanovování cílů velkou výhodu. Je-li si dobře vědom svých možností, existuje mnohem menší pravděpodobnost, že si bude ukládat nereálné a nesplnitelné cíle.

A důležitý je i další krok: Přemýšlet nejen o tom, čeho dosáhnout, ale i jakým způsobem to bude možné provést. To výrazně zvyšuje šance na úspěch, než by tomu bylo bez uvědomování si vlastních možností.

Nezlomnost

Sport není jen o vítězstvích. Někdejší profesionální basketbalista Michael Jordon jednou řekl: “V životě jsem prohrával, prohrával a zase prohrával, a proto jsem byl nakonec úspěšný." Když se zeptáte na příčinu úspěchu kteréhokoliv jiného sportovního profesionála, dostanete podobnou odpověď. Dokázat se zvednout a nenechat se odradit neúspěchem je vlastnost, kterou se liší špičkoví sportovci od těch ostatních.

Při hlubším zkoumání emoční inteligence se může zjistit nedostatečná schopnost vypořádávat se se stresovými situacemi nebo špatnými výsledky. Nástroje pro hodnocení chování a emoční inteligence poskytnou ve velmi krátké době spolehlivý obraz osobnosti hodnoceného jedince. Proto se používají i pro hodnocení výkonnosti sportovců, neboť (mimo jiné) pomohou naznačit, kteří hráči a sportovci by měli změnit svůj styl nebo si vytvořit nějaký mechanismus, aby byli úspěšnější.
 

Hodnocení výkonnosti

Průběžné hodnocení je v každém prostředí velice důležitým prvkem pro sebezlepšování a zvyšování výkonnosti. Spolehání se na vlastní posouzení nebo názor trenéra jednoduše nestačí. A také nestačí posuzovat výkonnost pouze podle výsledku dosaženého v jedné soutěži. Možnosti dalšího zlepšování se zvýší použitím zpětné vazby od ostatních, kteří se vyjádří k výkonům dosahovaným hodnoceným jedincem.

Otevření se zpětné vazbě může odhalit oblasti, které je třeba zlepšit, a kterých si hodnocený jedinec nemusí být vědom. Použitím vhodných nástrojů je taková analýza objektivní i nekonfrontační. Může se použít jako solidní základ pro cestu vzhůru, mimo jiné i tím, že upozorní na silné stránky, které by se měly co nejvíce využívat, a nedostatky, které je třeba odstranit.
 

Doplněním fyzického tréninku o hluboké pochopení svého chování i svých emocí se získá přístup ke všem nástrojům potřebným pro situaci, které se říká "mít výkonnost pevně pod svou kontrolou" a díky tomu se plně soustředit na dosahování úspěchů. Tvrdou prací, odhodláním a použitím vhodných nástrojů se sportovec dostane na správnou cestu k plnému využití svého výkonnostního potenciálu.