Koučink a poradenství

Motivace ve sportuVyužití potenciálu ke zlepšení

Existuje mnoho nadšených trenérů s vynikajícími technickými, taktickými a fyzickými dovednostmi, Ale mnoho z nich také postrádá kriticky důležitý komplexní přístup, díky kterému jejich svěřenci získají rozhodující náskok v neustále se měnícím světě sportu. Každý trenér dosahuje výsledky poněkud jiným způsobem. Co tedy činí některé trenéry výjimečnými osobnostmi?

Trenér basketbalu Mike Krzyzewski jednou řekl: "Hlavní chybou sportovních činovníků je, že věnují neúměrné množství času technickými detailům svého sportu, ale málo se snaží poznat a pochopit sportovce, se kterými pracují". Jak tedy můžete zajistit maximální účinnost svých trenérských programů a soustředit se spíše na 'kdo' než na 'co'?

Při naší spolupráci se špičkovými trenéry působícími na národní i mezinárodní úrovni jsme objevili několik rozdílů, které odlišují naprosto elitní trenéry od ostatních.

S kým vlastně pracujete? 

Co víte o osobnosti skrývající se za svým sportovním zevnějškem? Čím se motivuje a jak nejraději komunikuje? Uvědomuje si, jak působí na ostatní?

Thomas se snaží dělat co nejvíce pro uvědomování si své vlastní působnosti na ostatní, ale také pro pochopení, proč se ostatní chovají tak, jak se chovají. Tato kombinace je pak velice užitečná. Chcete-li porozumět svým sportovcům, musíte nejdříve pochopit sám sebe. Proč se chováte a komunikujete právě takto?

Profilování osobnosti odhalí upřednostňované charakteristické rysy vlastního chování i rysy svěřených sportovců. To umožní hlubší pochopení vlastní působnosti na ostatní i zpětného působení ze strany sportovců. Hodnocení emoční inteligence může jít ještě hlouběji a objevit původ určitého způsobu chování i pohnutky, které hodnoceného jedince skutečně motivují.
 

Namísto přesvědčení, že sportovci přijmou vaši filozofii a/ nebo že váš typický způsob koučinku/trénování u nich "zabere", vám lepší pochopení vlastního dopadu na ostatní a porozumění zpětnému působení ze strany svěřených sportovců umožní přistupovat ke každému jednotlivci individuálně. I díky způsobu komunikace, který vyhovuje oběma stranám. Tím se vytvoří otevřené prostředí vzájemné důvěry, což bude ku prospěchu všem zúčastněným.

Shodnete se?

A co jít ještě o krok dál a prověřit si, zdali se shodnete se svými sportovci, trenérskými kolegy a poradci? 

Vycházíze ze společné základny? Neexistují u vás nějaké potenciální frustrace, které mohou vyplout na povrch?

Pomocí komparativní analýzy různých způsobů chování existujících v týmu nebo ve vztazích k jiným trenérům můžete zjistit, zdali byste neměli své chování pozměnit, abyste dosáhli maximálních výkonů od svých sportovců, ale i účinněji působili na ostatní trenéry. Výsledky analýzy by mohly významně ovlivnit způsob vašeho vedení i výkony vašich sportovců.

Nezapomeňte na zpětnou vazbu! 

Hodnocení – sportovců i trenéra – je jedním ze základních předpokladů dalšího rozvoje a úspěchu. Každý jedinec musí nést odpovědnost za své zlepšování a plnění svěřené role. Má-li být sportovní trenér skutečně přínosem pro každého, s kým pracuje, musí přijímat zpětnou vazbu a být ochoten změnit svůj přístup k vedení jemu svěřených sportovců.

Podporujte své sportovce, aby se s vámi podělili o své nápady. Pomáhejte jim, aby nacházeli svá vlastní řešení. Aktivně naslouchejte jejich (často emotivním) výpovědím, které bývají reakcí na dosahované výkony. A občas je vyzvěte, aby vám poskytli zpětnou vazbu týkající se vaší práce s nimi. Nejlepší nápady (týkající se jich samotných) bývají  zpravidla skryté v jejich hlavě, ne ve vaší!
 

Zpětná vazba nemusí být zastrašující! Se správnými nástroji může být taková analýza nekonfrontační a měla by být vždy obousměrná. Zpětná vazba 360 stupňů poskytuje velice užitečný pohled na výkonnost hodnoceného jedince. Může se použít při diskusích o dalším rozvoji sportovce i trenéra, neboť se tímto způsobem zpravidla odhalí konkrétní oblasti, ve kterých by mohlo (a mělo) dojít ke zlepšení.

Společnými předpoklady jsou v tomto směru přizpůsobivost, vzájemné pochopení a schopnost komplexního přístupu. Když se využijí tyto schopnosti společně s tradičními trenérskými metodami a fyzickými dovednostmi, mohou se stát faktorem, který odliší vynikajícího trenéra od (jen) dobrého.