Náš přístup

Sportovní úspěch nezávisí jen na fyzických schopnostech. Naše řešení jsou navržena tak, aby sportovcům, týmům a trenérům poskytla nástroje, které potřebují k získání konkurenční výhody.

Motivace ve sportu

Jak účinně motivovat tým je základní dovedností každého, kdo pracuje se sportovními týmy. Dosahování vynikajících výsledků ve sportu vyžaduje něco víc než jen technické dovednosti. Musí se vytvořit a neustále posilovat správný přístup - vůle po vítězství.

Koučink a poradenství

Existuje mnoho nadšených trenérů s vynikajícími technickými, taktickými a fyzickými dovednostmi. Ale mnoho z nich také postrádá kriticky důležitý komplexní přístup, Každý trenér dosahuje výsledky poněkud jiným způsobem. Co tedy činí některé trenéry výjimečnými osobnostmi?

Využití potenciálu ke zlepšení

Ať jste začátečník plánující svou kariéru, amatér snažící se co nejlépe využít svůj potenciál nebo špičkový sportovec, hlubší pochopení svých předností je klíčem ke zlepšování své výkonnosti.

Rozvoj personálu

Za každým úspěšným sportovcem stojí realizační tým. Od pořadatele zajišťujícího bezpečnost při utkání až po analytika provádějícího rozbor předvedeného výkonu, každý hraje v klubu důležitou roli při plnění stanovených cílů. Rozvíjení sportovních činovníků na všech úrovních tak, aby ze všech sil přispěli k úspěchu je pro zvyšování celkové výkonnosti zásadně důležité.

Psychologie ve sportu

Trénink mysli podobně jako trénink těla se čím dál více považuje za základní předpoklad dosahování sportovních úspěchů. Ale co vlastně znamenají pojmy sportovní psychologie a profilování výkonnosti a proč jsou tak důležité?

Budování týmových vztahů

Základem sportovního úspěchu je týmová práce. To platí jak pro sportovce věnující se individuálním sportům, tak i pro kolektivní sporty. Posilování uvědomění, jak člověk působí na své okolí, a pochopení vlastní osobnosti jsou klíčem k vybudování dobrých pracovních vztahů s vaším týmem i uvnitř týmu.