Tým USA pro ragby 7

Přechod sportovců po ukončení kariéryAnglická liga ragby pro vozíčkáře

Základem úspěchu je týmová práce. To platí jak pro jednotlivé sportovce, tak i pro sportovní týmy a profesionály v podnikatelském prostředí. Posílení vlastního sebeuvědomění a hlubší pochopení vlastní povahy je klíčem k vytvoření pevných vztahů se svým týmem.

Když tým dobře spolupracuje, existuje jen málo věcí, kterých by nemohl dosáhnout. Důkladnější pohled na tým jako celek i na jeho jednotlivé členy za účelem zjištění převažujících charakteristických rysů chování i emočních vlastností a jejich dopad na každého ve svém okolí může výrazně zvýšit vaše šance na vybudování vysoce výkonného týmu.

Patrick Wright z neziskové Organizace podnikatelů se zájmem o ragby (Rugby Business Network - RBN) používá Thomasova hodnocení právě ke zjištění shora uvedených rysů a vlastností. Nástroje od Thomase umožňují hlubší pochopení preferencí hodnocených jedinců, což použila RBN ke zvyšování výkonů jednotlivých sportovců a tím i k dosahování lepších výsledků celých týmů.

Posilování sebeuvědomění v týmu USA pro ragby 7

Mike Friday, hlavní trenér týmu USA pro ragby 7, spolupracuje s Patrickem z RBN při zařazování hodnocení od společnosti Thomas do přípravy ragbyového týmu pro Olympijské hry v Riu. Důvodem použití těchto nástrojů je zvýšit výkonnost týmu díky lepšímu sebeuvědomění jednotlivých hráčů.

U každého špičkového sportovního týmu je jedním ze základních předpokladů dosahování dobrých výsledků vynikající komunikace, proto si musí jednotliví hráči navzájem rozumět a chápat jeden druhého. Z tohoto důvodu se v ragbyovém týmu použila Thomasova Analýza osobního profilu (AOP), a sice za účelem zjištění silných stránek, nedostatků, motivátorů a upřednostňovaného způsobu komunikace jednotlivých členů.  Toto opatření velmi pomohlo hráčům i trenérům přizpůsobit svou komunikaci každému jednotlivci tak, aby nedocházelo k nedorozuměním a špatnému pochopení vysvětlované tématiky.

Hodnocení od Thomase jsme považovali za důležité nástroje pro podporu našich kroků směrem ke stmelení mladých hráčů v jeden silný a velmi soudržný tým.

Mike Friday, hlavní trenér týmu USA pro ragby 7

AOP se také použila pro zjištění vzájemné kompatibility jednotlivých hráčů, trenérů i nanažerů celého ragbyového týmu. Výsledné zprávy naznačily možné problémy, které by se mohly vyskytnout v týmových vztazích. Díky včasnému odhalení potenciálních úskalí bylo možno vypracovat a zavést vhodné strategie a plány a začít podle nich upravovat chování příslušných jedinců tak, aby se dobře snášeli se všemi ostatními a navzájem si vyhovovali.

Tento postup nám všem ozřejmil důležitost uvědomovat si, jak vlastně působíme na ostatní. Dozvěděli jsme se o řadě možných přístupů, které můžeme zvolit i pozměnit, abychom účinně komunikovali s nejrůznějšími typy jednotlivých členů celého týmu. Díky této skutečnosti nyní tým funguje na vysoké úrovni bez jakýchkoliv třenic a nedorozumění - na hřišti i mimo ně.

Mike Friday, hlavní trenér týmu USA pro ragby 7 

 

Také hráči si  uvědomili okamžitý dopad použití zmíněných hodnocení. Madison Hughes, hráč a kapitán týmu USA pro ragby 7, k tomu řekl: "Thomasova AOP pomohla týmu podívat se na vzájemnou komunikaci z jiného úhlu. Díky tomu jsme si uvědomili, že prakticky každý vidí stejné skutečnosti jinak, proto je také nutné přistupovat ke každému jedinci odlišně. Jednoduše řečeno, toto hodnocení mi pomohlo zjistit, jak bych mohl lépe spolupracovat s týmem i s trenéry." 

Madison Hughes, kapitán týmu USA pro ragby 7

Mike  k tomu dodává: "Spolupráce s Thomas International byla velice užitečná i poučná. Umožnila  otevřenou komunikaci s celým kolektivem a tím i vybudování kompaktnějšího týmu, což se stalo základem pro vítězná tažení na hřišti. Doporučuji i ostatním týmům, aby se podobným způsobem a přístupem pokusily o zvýšení své výkonnosti.”

Foto: Mike Lee/KLCFotos

Contact us to find out more

We'd love to send you thought provoking content, exclusive offers, training opportunities, product updates and latest news.