Soukromé a cookies

Vaše informace bude chránit váš uživatelský účet. Jakmile se stanete klientem on-line, dostanete uživatelské jméno a heslo, a to bude chránit vaše informace. Svým uživatelským jménem se prokážete jako osoba, které se má umožnit přístup k relevantním informacím. U Thomase budou uloženy údaje o výsledcích vámi použitých testů pro vyhodnocovací účely. Thomas vynaloží veškeré úsilí, aby takové údaje a informace byly řádně zabezpečeny. Tyto informace neposkytneme nikomu, kromě osoby, která je určena k jejich použití, aby mohla poskytnout zaplacenou službu.

"Thomas International neposkytne žádné osobní údaje, které by vás identifikovaly, třetím stranám k využití pro přímou reklamu ani k propagačním účelům. Thomas může zkopírovat do vašeho počítače konfigurační soubory potřebné pro využití příslušné webové stránky nebo “koláčky” (cookies), což vám usnadní využívání našich služeb a nám umožní sledovat určité statistické informace, které nám pomohou zlepšovat naši webovou stránku i s ní spojené služby."

Možná pošleme vaše osobní údaje uložené na této stránce do zemí, jejichž zákony o ochraně osobních údajů nejsou tak rozsáhlé jako podobné zákony v Evropské hospodářské zóně (EEA). Učinili jsme však všechna potřebná opatření, aby se zajistil stejný stupeň ochrany těchto informací, jaký platí v rámci EEA.

Kdo bude mít přístup k mým osobním informacím?

Všechny informace získané od vás skladujeme v bezpečných databázích. K těmto uloženým informacím máte přístup pouze vy prostřednictvím svého účtu a za použití svého jména uživatele a hesla.

Prohlášení o důvěrnosti

Údaje uložené v našem systému se používají jako důvěrné. K vašim informacím mohou mít potenciálně přístup pouze následující tři skupiny lidí:

  • Administrátor určený k vedení vašeho účtu. Pokud budete udržovat v tajnosti své jméno uživatele a své heslo, nikdo jiný než níže uvedení jedinci nebudou mít přístup k vašim informacím.
     
  • Lidé, které nám společnost administrátora oznámí, abychom jim poslali informace. Tato webová stránka umožňuje posílat zprávy o osobnostním profilu na e-mailovou adresu. Provádí se to na vaše riziko v tom smyslu, že záleží na vás, abyste zadali správně e-mailovou adresu požadovaného adresáta.
     
  • Thomas International může občas provést anonymní výzkum s použitím vámi poskytnutých údajů. To znamená, že můžeme porovnávat skóre dosažená kandidáty se statistickým rozborem velké skupiny jedinců, kteří rovněž podstoupili naše testy. V této souvislosti vás nebudeme předem kontaktovat ani my, ani výzkumní pracovníci pracující pro nás. Jmenovitě nebudete nikde uvedeni ani během zmíněného výzkumu, ani v jeho výsledcích.
    Informace, které nám poskytnete, nebudou předány žádné jiné organizaci.
 
 
Cookies: Naše webová stránka používá cookies. Cookie je malý soubor písmen nebo čísel, který nainstalujeme do vašeho počítače – s vaším souhlasem. Tyto cookies nám umožňují rozlišit vás od ostatních uživatelů webové stránky. Zároveň vám pomáhají snadněji si prohlížet naši webovou stránku a nám umožňují stránku stále vylepšovat.