Zásady ochrany osobních údajů

Preambule

Společnost Thomas International CZ s.r.o. (TICZ) chápe, že je důležité, jakým způsobem jsou Vaše údaje používány a sdíleny, a váží si Vaší důvěry v to, že TICZ bude tyto informace používat a sdílet pečlivě a rozumně. Jedním z cílů TICZ je zabezpečení, dostupnost, zajištění důvěrné povahy a integrity zpracování všech získaných informací. Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny online platformy TICZ včetně jejích komerčních webových stránek a aplikačních produktů, administrativních nástrojů, hodnotících portálů, výzkumů a stránek pro přihlášení do jednotlivých hodnocení. Tím, že navštívíte webovou stránku www.thomasinternational.net, souhlasíte s pravidly stanovenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů je poskytnout Vám důležité informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní data, když navštívíte naše webové stránky, a veškeré informace vycházející z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (EU Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jako „GDPR“).

1. Zpracování informací

TICZ získává informace a osobní údaje od uživatelů v okamžiku, kdy je vytvořen účet Thomas HUB, poslán dotaz, žádost o výtisky publikací a/nebo o další informace o našich službách nebo pracovních příležitostech, nebo tehdy, kdy se uživatelé přihlašují na jiné akce TICZ.  Ve formulářích TICZ pro registraci, přihlášení, nastavení účtu apod. se může objevit žádost o osobní údaje, okruhy zájmů a/nebo demografické údaje. TICZ může používat tyto osobní údaje (jméno, bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo, okruhy zájmů apod.) pro připůsobení uživatelské zkušenosti na webové stránce a pro zpětné kontaktování Vás podle potřeby.

2. Navštěvování a používání našich webových stránek

V momentě, kdy navštívíte naši stránku, zpracováváme Vaše technické údaje kvůli technickým opatřením našich webových stránek, poskytování informací o našich službách, produktech a řešeních a pochopení Vašich zájmů a potřeb. Zpracováváme Vaše technické údaje v souladu se článkem 6(1)(f) GDPR.

3. Kontakt, registrace na události

V případě, že nás kontaktujete (použitím kontaktních formulářů na našich webových stránkách), zpracováváme Vaše technické údaje a Vaše kontaktní údaje tam, kde je o ně žádáno (např. „Kontaktujte nás“, „Registrace na událost“), a umožníme Vám stáhnout si materiály relevantní Vašim potřebám. Zpracováváme Vaše technické údaje v souladu se článkem 6(1)(f) GDPR.

4. Kariéra

Pokud dobrovolně odpovídáte na jakoukoliv nabídku práce na našich webových stránkách, zpracováváme Vaše kontaktní a technické údaje a informace o Vašich předchozích zaměstnáních (poslané přímo na náš e-mail), abychom usnadnili náborový proces. Zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu se článkem 6(1)(b) GDPR.

5. Technické zabezpečení

Naše systémy jsou zabezpečeny. O podrobné informace o zabezpečení si prosím požádejte na [email protected].

6. Mezinárodní předávání informací

TICZ je součástí mezinárodní organizace, informace shromažďované na našich webových stránkách nebo jinak mohou být čas od času předávány mezi centrálou nebo personálem TICZ včetně sídel jiných distributorů mimo Evropský hospodářský prostor, a naše webové stránky můžou být zobrazeny a hostovány kdekoli na světě, včetně zemí, kde nejsou zavedeny zákony upravující používání a předávání osobně identifikovaných údajů. TICZ splňuje požadavky EU Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 („GDPR“) a ujišťuje, že žádné osobní údaje našich uživatelů nebudou zaslány žádné třetí straně mimo skupinu společností Thomas International (TI) s výjimkou případů, kdy (a) jste souhlasil/a s tímto mezinárodním sdílením a přístupem k údajům, nebo (b) budete informován/a o přenosu dat a souhlasíte s ním přečtením našich Zásad ochrany osobních údajů.

TICZ a všechny společnosti náležící do skupiny distributorů Thomas International jsou primárními příjemci Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami, které poskytují administrativní, marketingovou, profesionální a technickou podporu, např. fungování našich webových stránek, dále mohou být vyzvány ke zveřejnění osobních údajů zákony nebo soudními procesy. Vyhrazujeme si právo na uvědomění odpovídajících orgánů v případě nelegálních či protiprávních aktivit na našich webových stránkách.

7. Cookies a další prostředky sledování

TICZ může na našich webových stránkách používat browser cookies pro sledování Vaší návštěvnosti. „Cookie“ je malé množství dat, které webový server pošle Vašemu prohlížeči a uloží na pevný disk Vašeho počítače. Díky cookies může TICZ poskytovat kvalitnější a relevantnější zákaznickou službu a podporu. Dále používání cookies umožňuje TICZ zautomatizovat vstup do heslem chráněných sekcí webových stránek, takže kdykoli navštívíte naše webové stránky, nemusíte opakovaně vkládat své heslo. Cookies též používáme proto, abychom zjistili, jaké sekce webových stránek jsou mezi našimi uživateli nejoblíbenější, a abychom celkově hlouběji porozuměli používání webových stránek ze strany uživatelů. Ve většině webových prohlížečů můžete z Vašeho pevného disku cookies vymazat, nastavit blokování všech cookies nebo nechat zobrazit varování předtím, než budou cookies uloženy do vašeho počítače. Doporučujeme pročíst si pokyny k Vašemu prohlížeči nebo v obrazovce nápovědi; získáte zde také více informací o těchto funkcích a o tom, jak je používat. Nezapomeňte, že pravděpodobně nebudete moci otevřít jisté sekce nebo funkcionality webových stránek, pokud Váš prohlížeč nepovolí cookies. Pro bližší informace o používání cookies navštivte www.allaboutcookies.org.

8. Uchování dat

Vaše osobní data nebudeme uchovávat déle, než bude potřeba na jejich zpracování, a/nebo pouze takové časové období, které je stanovené zákony ve Vaší lokalitě. Nebudeme zpracovávat Vaše data déle, než budeme potřebovat.

Více informací o délce časového úseku uchování dat Vám může poskytnout náš Globální pověřenec pro ochranu osobních údajů na adrese: [email protected].

9. Kontrola nad Vašimi osobními údaji

TICZ Vaše osobní údaje neprodá, nebude je sdílet, dělit se o ně ani je nezpřístupní žádné třetí straně s výjimkou případu, kdy nám dáte své svolení nebo nám zákon nakáže údaje sdílet. Máte právo požadovat od TICZ veškerá data, která o Vás má. Pro více informací o tom, zda Vaše data jsou u nás zpracovávána, nebo pokud chcete mít přístup k Vašim osobním údajům, kontaktujte [email protected].

10. Změna a/nebo vymazání informací, omezení zpracování a přenos dat

Pokud se chcete ujistit, že Vaše osobní údaje jsou přesné a aktuální nebo pokud chcete požádat o změnu nebo vymazání informací, omezení našeho zpracování dat nebo o snadno přenosnou kopii Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese [email protected].

11.  Stížnosti

Pokud máte pochybnosti či podezření na údajné porušení práv na soukromí nebo jakýchkoliv jiných nařízení, kontaktujte nás na výše zmíněné e-mailové adrese. Pověřenec pro ochranu soukromí TI vaši stížnost prošetří a poskytne Vám informace o řešení situace.

Pokud nebudete spokojení s tím, jakým způsobem jsme zpracovali Vaši stížnost, máte právo stížnost předat dál orgánům, které zodpovídají za ochranu dat ve Vaší zemi. Dále můžete stížnost předat soudu s patřičnými soudními pravomocemi.

12. Změny Zásad ochrany osobních údajů

TICZ si vyhrazuje právo čas od času měnit podmínky Zásad ochrany osobních údajů tím, že zveřejní aktuální znění Zásad ochrany osobních údajů. Doporučujeme se pravidelně seznamovat s těmito Zásadami ochrany osobních údajů pro zjištění případných změn nebo aktualizací.

13. Používání webových stránek www.thomasinternational.net

Používání našich stránek je dobrovolné. Pokud si nepřejete, aby byla Vaše data zpracována výše stanovenými způsoby, měli byste přestat naše stránky a produkty používat.

14. Odhlášení odběru e-mailů

V případě, že nám dáte svolení k odesílání newsletterů a/nebo propagačních materiálů (to znamená dotazníků, pozvánek na semináře, workshopy a jiné akce nebo dalších komunikačních aktivit spojených s různými službami celosvětově nabízenými společností THOMAS INTERNATIONAL na Vaši e-mailovou adresu, zpracováváme Vaše technické a kontaktní údaje. Vaše svolení k odesílání newsletterů a/nebo propagačních materiálů můžete kdykoliv zrušit kliknutím na možnost „Odhlásit z odběru“ v newsletteru nebo zasláním žádosti o odhlášení z odběru e-mailů na e-mail [email protected] Zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu se článkem 6(1)(a) GDPR.

15. Kontaktujte nás

Prosím kontaktujte nás na adrese [email protected] máte-li jakékoli otázky k těmto Zásadám ochrany osobních údajů nebo k získávání či používání informací ze strany TICZ.