Amir Qureshi

Po dvaceti letech úspěšného podnikání přinesl Amir do Thomase velké zkušenosti s vedením společnosti i prodejem produktů a služeb. Od roku 2014 působí Amir ve společnosti Thomas ve funkci provozního ředitele a v tomto postavení úzce spolupracuje s lídry a vedoucími z nejrůznějších oblastí podnikání, podnikateli a manažery lidských zdrojů tak, aby co nejvíce uplatnili svůj talent.

Z Amira přímo vyzařuje důvěra v lidi, ale také od každého, s kým spolupracuje, očekává poctivost, čestnost a přímočarost, za takový přístup pak nabídne ty nejlepší příležitosti.    

Jedná se o velmi velmi aktivního a na výsledky orientovaného jedince, který inspiruje a podporuje ostatní k k ráznému rozhodování a akčnosti. Vyhovuje mu práce v prostředí umožňujícím volnost při plnění své funkce a velice si váží lidí s pevnou pracovní morálkou. Jeho velký přínos pro tým spočívá v odvaze experimentovat a přemýšlet 'mimo rámec obvyklého', ale demotivují jej nedůslední lidé, kteří odejdou od rozdělané práce a nesplní zadané úkoly naprosto beze zbytku.

Amir velice dobře zná trh a umí odhadnout, co bude mít na trhu úspěch, proto dokáže dobře propojit požadavky zákazníků s vhodnými produkty, cenami a značkami. Před příchodem do Thomase pracoval Amir jako člen vrcholového vedení v několika společnostech obchodujích s rychloobrátkovým zbožím a ve společnosti Coca-Cola.

Se svou manželkou a třemi dětmi žije Amir v hrabství Buckinghamshire. Svou rodinu považuje za základ všeho ostatního a většinu svého volného času věnuje podpoře koníčků a zájmů jejích členů, od profesionálního hokeje až po balet.