Doporučení pro změnu kariéry

Šablona plánu osobního rozvoje Tipy pro rozvoj osobnosti

Přijít s nápadem změnit svou pracovní kariéru může být obtížné. Zvláště když člověk pracuje ve stejném zaměstnání již řadu let. A navzdory pocitu, že vám vaše současná práce nevyhovuje, rozhodování o tom, co by bylo lepší, může být dosti komplikované.

Dobrým začátkem při plánování změny zaměstnání je sestavit si seznam svých silných stránek a hodnot, které jsou pro vás důležité. Pochopení, v čem jsem dobrý a co je pro mne důležité, pomůže vyjasnit, co vlastně od zaměstnání očekávám. A také, co mohu na trhu práce nabídnout.

Poměrně nízké riziko představuje způsob, kdy si člověk vyzkouší a ověří hodně nových věcí. Bavte se se svými přáteli a známými o jejich zaměstnání a projektech, na kterých pracují. A jestliže něco zní zajímavě, zkuste se do toho zapojit. Navštěvujte workshopy a konference, choďte na různá školení, účastněte se rozličných akcí a kampaní jako dobrovolník a vyzkoušejte si práci v jiném oboru na několik hodin týdně - navíc ke svému současnému zaměstnání. Práce na různých úkolech je vynikající způsob, jak můžete zjistit, co vlastně chcete dělat a co vám vůbec nesedí. Přitom vás budou napadat další a nové možnosti, které by rovněž stály za prověření.

A jestliže nemáte dost sebedůvěry začít s tím sami, existuje hodně poradců pro zaměstnání a životní dráhu, kteří vám mohou pomoci s prvními kroky, které bývají nejtěžší.

Změna pracovní kariéry neznamená vždy přechod do zcela jiného oboru. Může se rovněž jednat o:

  • přerušení kariéry na nějakou dobu
  • zahájení vlastního podnikání
  • přibrání si dalšího zaměstnání, i když jen na částečný úvazek 
  • rekvalifikační školení
  • působení ve stejném oboru, ale v jiné roli 

V dnešní době je zcela normální s jednou prací "seknout" a zkusit něco jiného (a učinit to i několikrát v životě). Průměrný člověk pracuje v životě 45 let a během tak dlouhé doby se životní i pracovní podmínky velice změní. Některé společnosti doslova explodují k úspěchu, jiné nenávratně zmizí, objeví se zcela nové obory a "staré" zaniknou - to všechno samozřejmě významně ovlivňuje pracovní kariéru každého z nás.

Podobně tomu může být ve vašem konkrétním případě. Možná pracujete v prostředí, které vám vyhovuje a kde jste spokojeni i s vedením, ale také je možné, že musíte někde prakticky každý den s něčím bojovat, něčemu se bránit a vedoucí vám neustále způsobuje frustraci. 

Během pracovní kariéry jste vlastně na jakési nepřetržité cestě sebepoznávání, kdy si neustále ověřujete své silné stránky, jak reagujete pod tlakem, jaký způsob vedení vám vyhovuje a jakou komunikaci upřednostňujete. Všechny tyto faktory budou vaše rozhodování o pracovní kariéře silně ovlivňovat.
 

Člověk zpravidla potřebuje určitý čas a zkušenosti, než spolehlivě rozpozná, v jakém prostředí dokáže dobře pracovat a kde víceméně neustále "bojuje". Zjištění těchto zkušeností vám umožní učinit správná rozhodnutí, která zlepší vaši pracovní kariéru (a tím i kvalitu života celkově). Proto je změna zaměstnání po určitých letech něco naprosto normálního.

Změnit zaměstnání může přinést prospěch, ale rozhodně si zjistěte mnoho informací předtím, než se pro změnu rozhodnete a provedete ji. Nejspokojenější budete tehdy, jestliže budete "sázet" na své silné stránky a zamíříte do prostředí, kde budete moci ze sebe vydat to nejlepší.