Larbert High School

Chichester CollegeLarbert High School

"Výsledky z hodnocení Thomas Vzdělání opravdu pomohly studentům získat cenný pohled na sebe sama."

Program

Cílem projektu bylo poskytnout studentům hlubší porozumění svých silných stránek a svých dovedností ve vztahu k tomu, jak reagují v určitých situacích, abychom jim pomohli úspěšně přejít ze školy do pozitivní, odpovídající a trvalé funkce.

Způsob provedení

Program AOP společnosti Thomas byl zařazen do kurzu Péče o zdraví ve školním vzdělávacím programu.

  • Lekce předcházející hodnocení byly zaměřeny na teorii vlastního procesu hodnocení: bylo důležité, aby studenti pochopili, že nejsou správné a špatné odpovědi, ale že při vlastním hodnocení získají pohled na to, jak jejich chování zapadá do požadavků na určitý druh profesní kariéry, o které uvažují. 
  • Zpětná vazba byla sdělována při skupinových sezeních. Studentům bylo předvedeno, jak interpretovat zprávu z AOP a jak porozumět, v čem jim to může pomoci při volbě další kariéry. Správné pochopení zprávy a teorie, na které je založena, byly nejdůležitějšími částmi procesu. 
  • Kromě vysvětlení a vodítka pro další kariéru zpráva AOP také ukázala na studenty, kteří měli nějaké frustrace nebo nejasnosti. Tím umožnila výchovným poradcům zasáhnout a použít příslušná podpůrná opatření. Zpráva také poskytla mechanismus k ujištění všech mladých lidí, že zvládnou přechod ze školy do praxe. 

Zpětná vazba

"Tady u nás v Larbert High School jsme vytvořili integrovaný přístup ke zdravému životnímu způsobu ve vyšších ročnících studia, abychom dále ovlivnili počet studentů, kteří odcházejí ze školy a najdou si pozitivní trvalé místo, ať již je to v dalším studiu nebo v zaměstnání. Součástí tohoto programu bylo ujistit se, že naši studenti rozvinout pochopení sama sebe, získají hlubší pochopení svých silných stránek a vybudují si přesvědčení, že mohou plně rozvíjet svůj potenciál ve škole i mimo ni. Výsledky hodnocení Thomas Vzdělání opravdu pomohly studentům získat lepší pohled na sebe sama. Celkově se toto hodnocení ukázalo jako velmi úspěšné."  - výchovný poradce, David Killin

"Osobní pohovor s konzultantem Thomas Vzdělání byl pro mne opravdu komplexní."  - Student A

Cítím, že teď lépe rozumím tomu, jak mohu dosáhnout svého vysněného zaměstnání. Vím, jaké další kroky ve vzdělání a v práci musím udělat, abych dosáhl svých cílů. 
- Student A

"Můj profil byl pro mne velmi užitečný a pomohl mi přemýšlet o možnostech mé další kariéry, které se mi v budoucnosti otevírají. A také o tom, zda moje osobnost této kariéře odpovídá. Bylo to výborné cvičení, které výborně popsalo mou osobnost. Doporučil bych ho ostatním."  - Student B

"Cítím motivaci, abych začal hledat, které průmyslové odvětví by bylo pro mě nejlepší," - Student B

"Zpětná vazby byla velmi přesná, užitečná a popsala mě přesně."  - Student C

Contact us to find out more

We'd love to send you thought provoking content, exclusive offers, training opportunities, product updates and latest news.