St Benedict’s Secondary School

John Lewis CSR partnershipChichester College

“Pomoc studentům v oblasti sebepoznání jim poskytla nástroj k ovládnutí svého chování a pomohla jim, aby si sami vyřešili problémy, které měli."

St Benedict's je malá katolická střední škola, která přijímá studenty ve věku od 13 do 18 let. Škola je inspekcí hodnocena jako vynikající, pravidelně se při zkouškách GCSE umísťuje mezi nejlepšími školami v hrabství Suffolk a i v národních tabulkách se řadí mezi nejlepší. Krédem školy je vychovat ze studentů "skutečné křesťany pro moderní svět". Každý jednotlivý student je důležitý a škola se snaží zajistit pomoc a podporu všem tak, aby každý dosáhl svých možností. 

Výzva

Zástupce ředitele Andy Watts vysvětluje. “Škola měla pocit, že někteří žáci nedosahují takových výsledků, jakých by dosáhnout mohli, a to v důsledku nezájmu nebo špatného chování. Chtěli jsme minimalizovat počet negativních výsledků v této skupině studentů, včetně externího vyloučení, interního vyloučení, přesunu žáků ze třídy do třídy a negativního hodnocení."

Řešení

Ve škole proběhlo pilotní odzkoušení hodnocení Thomas, aby se zlepšily výsledky méně úspěšných studentů a studentů s problematickým chováním. 

Záměrem bylo přimět studenty, aby o sobě víc přemýšleli a aby byli víc odpovědni za své chování.  

Studie byla společně financována školou St Benedict's a místní radou. Šest členů pedagogického sboru s různými funkcemi (včetně vedoucího předmětové komise angličtiny, vedoucího učitele ročníku, výchovného poradce a poradce pro volbu povolání) bylo vyškoleno v administraci, interpretaci a v poskytování zpětné vazby při použití následujících nástrojů společnosti Thomas: dotazník k hodnocení chování AOP, dotazník hodnocení dovedností a schopnosti (GIA) a dotazník emoční inteligence (TEIQue).

Jako účastníci studie bylo vytipováno 63 studentů z 10. ročníku, kteří byli rozděleni do dvou skupin: ti, kteří projevují problematické chování, a ti, kteří nedosahují předpokládaných výsledků - studenti bez motivace, kteří jen procházejí školou. 

Výsledky

“Dopad hodnocení byl ohromný. Podařilo se odstranit více než 90 % externích vyloučení, interních vyloučení, přesunů ze třídy do třídy a negativního hodnocení." 

“U většiny těch, kteří měli špatnou docházku, se docházka zlepšila. Kladné hodnocení ze zvýšilo z počtu 1 v období před hodnocením na 28 poté, co byla předána zpětná vazba." 

Jakmile studenti obdrželi své zpětné vazby, jejich chování se rychle změnilo. Tím, že si více uvědomili sami sebe, dokázali zvládnout své chování lépe a pomohlo jim to vyřešit si sami své problémy. 

“Například student, který byl agresivní ve třídě a trávil velkou část času ve zvláštní třídě, změnil své chování po obdržení zpětné vazby. Pochopení příčiny svého agresivního chování mu pomohlo změnit své chování a zklidnit se."

“Jiný student, který měl tendenci vyrušovat v hodinách matematiky a přírodopisu, měl obtíže při testu rychlosti a přesnosti počítání v testu GIA. To znamenalo, že měl obtíže zvládnout rychle numerické příklady. Potřeboval zpomalit a věnovat více času pochopení numerických informací. Jakmile student a jeho učitel pochopili příčinu jeho chování, byli schopni si s problémem mnohem efektivněji poradit, což mělo za výsledek zlepšení chování i známek."

Studenti se naučili mluvit o sobě samých, nepoužívali jen to, co o nich říkali učitelé. To umožnilo mnohem reálnější rozhovor mezi oběma stranami, což předtím nebylo možné. Výsledky ukazují, že hodnocení Thomas má velký význam pro všechny studenty v mnoha směrech. Čas věnovaný proškolení učitelů (čtyři dny), vlastní provedení hodnocení a pohovory s jednotlivými studenty (jednu vyučovací hodinu s každým z nich) je jen malá cena za přínos. Studenti byli nadšeni touto zkušeností a měli pocit, že by všichni měli mít možnost projít procesem zpětné vazby a pochopit sebe sama.

Další kroky

“Budeme tento proces opakovat s využitím dotazníku k hodnocení chování AOP a dotazníku dovedností a schopností GIA s našimi studenty 10. ročníku. Důraz tohoto programu je kladen na vlastní rozvoj - podpora studentů zlepšit se vlastními silami. A jako důsledek věříme ve zlepšení atmosféry a kvality vyučování v celém ročníku."

Contact us to find out more

We'd love to send you thought provoking content, exclusive offers, training opportunities, product updates and latest news.