Larbert High School

Chichester CollegeJohn Lewis CSR partnership

"Výsledky z hodnocení Thomas Vzdělání opravdu pomohly studentům získat cenný pohled na sebe sama."

Program

Cílem projektu bylo poskytnout studentům hlubší porozumění svých silných stránek a svých dovedností ve vztahu k tomu, jak reagují v určitých situacích, abychom jim pomohli úspěšně přejít ze školy do pozitivní, odpovídající a trvalé funkce.

Způsob provedení

Program AOP společnosti Thomas byl zařazen do kurzu Péče o zdraví ve školním vzdělávacím programu.

  • Lekce předcházející hodnocení byly zaměřeny na teorii vlastního procesu hodnocení: bylo důležité, aby studenti pochopili, že nejsou správné a špatné odpovědi, ale že při vlastním hodnocení získají pohled na to, jak jejich chování zapadá do požadavků na určitý druh profesní kariéry, o které uvažují. 
  • Zpětná vazba byla sdělována při skupinových sezeních. Studentům bylo předvedeno, jak interpretovat zprávu z AOP a jak porozumět, v čem jim to může pomoci při volbě další kariéry. Správné pochopení zprávy a teorie, na které je založena, byly nejdůležitějšími částmi procesu. 
  • Kromě vysvětlení a vodítka pro další kariéru zpráva AOP také ukázala na studenty, kteří měli nějaké frustrace nebo nejasnosti. Tím umožnila výchovným poradcům zasáhnout a použít příslušná podpůrná opatření. Zpráva také poskytla mechanismus k ujištění všech mladých lidí, že zvládnou přechod ze školy do praxe. 

Zpětná vazba

"Tady u nás v Larbert High School jsme vytvořili integrovaný přístup ke zdravému životnímu způsobu ve vyšších ročnících studia, abychom dále ovlivnili počet studentů, kteří odcházejí ze školy a najdou si pozitivní trvalé místo, ať již je to v dalším studiu nebo v zaměstnání. Součástí tohoto programu bylo ujistit se, že naši studenti rozvinout pochopení sama sebe, získají hlubší pochopení svých silných stránek a vybudují si přesvědčení, že mohou plně rozvíjet svůj potenciál ve škole i mimo ni. Výsledky hodnocení Thomas Vzdělání opravdu pomohly studentům získat lepší pohled na sebe sama. Celkově se toto hodnocení ukázalo jako velmi úspěšné."  - výchovný poradce, David Killin

"Osobní pohovor s konzultantem Thomas Vzdělání byl pro mne opravdu komplexní."  - Student A

Cítím, že teď lépe rozumím tomu, jak mohu dosáhnout svého vysněného zaměstnání. Vím, jaké další kroky ve vzdělání a v práci musím udělat, abych dosáhl svých cílů. 
- Student A

"Můj profil byl pro mne velmi užitečný a pomohl mi přemýšlet o možnostech mé další kariéry, které se mi v budoucnosti otevírají. A také o tom, zda moje osobnost této kariéře odpovídá. Bylo to výborné cvičení, které výborně popsalo mou osobnost. Doporučil bych ho ostatním."  - Student B

"Cítím motivaci, abych začal hledat, které průmyslové odvětví by bylo pro mě nejlepší," - Student B

"Zpětná vazby byla velmi přesná, užitečná a popsala mě přesně."  - Student C

Celeste McFarland

Celeste McFarland

Celeste is an experienced marketing professional who joined Thomas in 2015. She specialises in the world of L&D, and is passionate about inspiring people through creativity. Outside of work, Celeste enjoys travelling and the learning that it brings, or spending time with friends and family at her home in Yorkshire.