John Lewis CSR partnership

Larbert High SchoolSt Benedict’s Secondary School

“Bylo to téměř poprvé, kdy s námi náš syn byl ochoten mluvit o tom, co chce dělat v budoucnosti."

Příležitost

Instituce John Lewis High Wycombe poskytuje podporu místní komunitě, obzvlášť ve vzdělávání mladých lidí a v jejich přípravě pro úspěšnou budoucnost. Spolupracuje s námi, aby poskytla studentům z 10 škol v Buckinghamshire nástroje, které jim pomohou se zvládnutím kritických období v jejich školní docházce. 

Projekt

Naše partnerství nám umožnilo poskytnout studentům z celého hrabství prostřednictvím použití AOP individuální, detailní vodítko pro jejich budoucí zaměstnatelnost. Zpětná vazba přinesla studentům také hlubší pochopení sebe sama a jejich efektivního způsobu práce na základě motivace k poznání sebe sama. Zúčastnění studenti patřili jak do programu pro nadané a talentované, tak do programu pro ty, kteří měli problém dosáhnout dobrých známek při zkouškách - každá skupina byla jedinečná.  

Všichni studenti obdrželi AOP zprávu s detailním popisem jejich stylu chování a silných stránek, a prošli osobní konzultací se zkušeným konzultantem Thomas Vzdělání. 
 

Výsledky

Studenti odcházeli se znovu nabytým sebevědomím a s motivací využít svých silných stránek k úspěšnému uplatnění v budoucnosti. 

Jedna ze škol viděla zlepšení ve známkách, vyšší docházku do volitelných předmětů a úspěšný přestup všech studentů do školy vyššího stupně (první nebo druhá volba) nebo do šestého ročníku. 

Jiná škola viděla zlepšení v přístupu k učení u všech žáků, kteří se do projektu zapojili. U některých školní docházka dosáhla 100%. Napříč všemi 10 školami 100% žáků potvrdilo, že jim zpětná vazba byla k užitku a doporučili by ji kamarádovi. 

Contact us to find out more

We'd love to send you thought provoking content, exclusive offers, training opportunities, product updates and latest news.