John Lewis CSR partnership

Larbert High SchoolSt Benedict’s Secondary School

“Bylo to téměř poprvé, kdy s námi náš syn byl ochoten mluvit o tom, co chce dělat v budoucnosti."

Příležitost

Instituce John Lewis High Wycombe poskytuje podporu místní komunitě, obzvlášť ve vzdělávání mladých lidí a v jejich přípravě pro úspěšnou budoucnost. Spolupracuje s námi, aby poskytla studentům z 10 škol v Buckinghamshire nástroje, které jim pomohou se zvládnutím kritických období v jejich školní docházce. 

Projekt

Naše partnerství nám umožnilo poskytnout studentům z celého hrabství prostřednictvím použití AOP individuální, detailní vodítko pro jejich budoucí zaměstnatelnost. Zpětná vazba přinesla studentům také hlubší pochopení sebe sama a jejich efektivního způsobu práce na základě motivace k poznání sebe sama. Zúčastnění studenti patřili jak do programu pro nadané a talentované, tak do programu pro ty, kteří měli problém dosáhnout dobrých známek při zkouškách - každá skupina byla jedinečná.  

Všichni studenti obdrželi AOP zprávu s detailním popisem jejich stylu chování a silných stránek, a prošli osobní konzultací se zkušeným konzultantem Thomas Vzdělání. 
 

Výsledky

Studenti odcházeli se znovu nabytým sebevědomím a s motivací využít svých silných stránek k úspěšnému uplatnění v budoucnosti. 

Jedna ze škol viděla zlepšení ve známkách, vyšší docházku do volitelných předmětů a úspěšný přestup všech studentů do školy vyššího stupně (první nebo druhá volba) nebo do šestého ročníku. 

Jiná škola viděla zlepšení v přístupu k učení u všech žáků, kteří se do projektu zapojili. U některých školní docházka dosáhla 100%. Napříč všemi 10 školami 100% žáků potvrdilo, že jim zpětná vazba byla k užitku a doporučili by ji kamarádovi. 

Celeste McFarland

Celeste McFarland

Celeste is an experienced marketing professional who joined Thomas in 2015. She specialises in the world of L&D, and is passionate about inspiring people through creativity. Outside of work, Celeste enjoys travelling and the learning that it brings, or spending time with friends and family at her home in Yorkshire.