Chichester College

St Benedict’s Secondary SchoolLarbert High School

“Přínos využití nástroje, jakým je Thomas 360, je zcela jasný. Poskytl našim vedoucím pracovníkům jasnou a objektivní zpětnou vazbu a ukázal jim jejich silné stránky i limity.”

Chichester College má 15 000 úplných a částečných studentů, kteří využívají dva hlavní kampusy v Chichesteru v západním Sussexu a v Brinsbury u Pulborough, stejně jako místní školicí centra a mateřské školy. Škola poskytuje vzdělání různým studentům - těm, kteří právě opustili školu, těm, kteří pokračují ve vyšším typu studia, těm, kteří se do vzdělávacího procesu vracejí, i těm, kteří studují jen pro zábavu. 

Studenti pocházejí z více než 100 zemí a škola získala cenu Britské rady "Beacon Awards" za vynikající podporu mezinárodním studentům a za mezinárodní marketing, stejně jako prestižní výroční cenu královny (Queen's Anniversary Prize) v roce 2005 za svou práci se zahraničními studenty. Škola má rozsáhlé prostory včetně restaurací, kadeřnictví, salonů krásy, jeslí a mateřských škol, jazykových laboratoří, nahrávacích studií, studijních center a sportovních zařízení (lezeckou stěnu, tělocvičnu a hřiště pro všesezonní sporty). 

Výzva

Karen Williams, pracovnice osobního oddělení v Chichester College, říká, že "jako škola jsme se zavázali, že budeme poskytovat výjimečnou úroveň dalšího vzdělávání." 

Naši učitelé, stejně jako naše vedení, se musí rozvíjet do nejvyšší míry. Naše vedení hraje životně důležitou roli při zajištění dalšího vzdělávání. 
 

Chichester College pořádá pro své vedoucí pracovníky rozvojové programy, které se skládají z prezentací a ze skupinové práce. Přesto ale chtěli jít ještě hlouběji, aby pochopili, jací jejich manažeři jsou a co ve své každodenní činnosti vykonávají.  

Řešení

Škola použila program Thomas 360 jako součást svého rozvojového programu pro vedoucí pracovníky. Program Thomas 360 je dotazník, který dává  hodnocenému manažerovi objektivní a pravdivou zpětnou vazbu od spolupracovníků, nadřízených a členů týmu o jeho chování.  

Jako škola jsme se zavázali, že budeme poskytovat výjimečnou úroveň dalšího vzdělávání. Abychom to dokázali, naši učitelé stejně jako vedoucí pracovníci musí maximálně rozvíjet svůj potenciál. 

Program identifikuje silné stránky a oblasti, kde je kvůli osobním limitům nutná podpora. Zpětná vazba je anonymní a umožňuje jednotlivcům pochopit, jak jsou vnímáni ostatními.  

Výsledky

"Poskytl jim přehled jejich vzorců chování, aby mohli vidět, co je třeba v jejich práci změnit nebo na čem musí pracovat, ať již jsou to organizační dovednosti nebo efektivní využívání času. 

Chceme, aby naši vedoucí pracovníci byli co možná nejlepší, aby byli schopni vytvářet vynikající prostředí pro učitele i studenty. Thomas 360 nám poskytl celkový pohled na osobu ve vedoucí funkci, což se stalo klíčovým bodem pro jejich osobní rozvojový plán. 
 

"Za zvlášť užitečnou jsme považovali v dotazníku tu část, kde byl volný text. Tam měli respondenti příležitost specifikovat své postřehy a komentáře. Charakteristické příklady velmi pomohly při zpětné vazbě, protože dodaly zprávě hloubku."

Contact us to find out more

We'd love to send you thought provoking content, exclusive offers, training opportunities, product updates and latest news.