Rozvoj nejvyššího vedení

Výběrové řízení a rozvoj Vědomosti

Zajistit, aby váš tým nejvyššího vedení tvořili jedinci se špičkovými manažerskými dovednostmi a schopnostmi pro dynamickou práci i spolupráci, je pro vybudování kvalitní školy zásadně důležité. Jak můžete pomoci členům svého vrcholového týmu, aby dostali z ostatních členů vedení, ale i sami ze sebe co nejvíce?

Nejvyšší vedení odpovídá za směr, kterým se vaše instituce vydala, a čeho chce dosahovat. Přitom samozřejmě stanovuje a kontroluje hodnoty prosazované učitelským sborem a vyžadované na studentech. Dokážeme podpořit členy vedení tak, aby lépe porozuměli sami sobě a toto poznání použili pro úspěšné vykonávání své funkce.

Profilování členů nejvyššího vedení pomůže každému pochopit, jak ze sebe i z ostatních dostane co nejvíce. Zároveň naznačí, jaké vlastnosti má mít nový člen vrcholového týmu, když je potřeba obsadit uvolněnou funkci.

 

Dynamika týmu

Prvním předpokladem pro dobrou týmovou práci nejvyššího vedení je, aby každý jeho člen rozuměl sám sobě a zároveň správně chápal i ostatní. Umožnění náhledu na vlastní chování i na chování ostatních členů týmu, na převládající způsob vzájemné komunikace, na silné stránkyi nedostatky, ale také na motivátory, velmi přispěje k úspěšné spolupráci.

Vyhodnocení silných stránek jednotlivců i celého týmu vám umožní posoudit, co (jestliže vůbec něco) vám chybí.

 

Jasný obraz různých způsobů chování i odlišných úrovní emoční inteligence členů vašeho týmu vám umožní vyhodnotit, zdali tam nechybí nějaké potřebné vlastnosti a dovednosti. Každý dobrý tým potřebuje určitou směs různých silných stránek a předností rozličného charakteru. Tým sestavený jen z "tahounů" by určitě nebyl úspěšný a totéž platí o týmu, který by byl sestaven jen z "inovátorů", kteří by oplývali dobrými nápady, ale nikdo by je nedotáhl do konce.

Emoční inteligence 

Rozdíl mezi přijatelným lídrem a mimořádným lídrem často spočívá v jejich emoční inteligenci. Emočně inteligentní vedoucí si uvědomují, jak působí na ostatní, umí dobře komunikovat a své chování přizpůsobují aktuálním situacím. Dokáží dobře řešit stres, nízkou pracovní disciplínu, konflikty i zavádění změn.

Zjišťováním úrovní emoční inteligence se vytváří prostředí,  kde si lídři uvědomují, jak působí na své okolí. Úroveň emoční intelegence by měla být jedním z kritérií při hledání  nového lídra.
 

Komunikace

Díky správné komunikaci mohou zaměstnanci zjistit, jak dostanou ze sebe i z ostatních skutečně co nejvíce a jak lze rozšířit a zlepšit pracovní dovednosti celého týmu. Jestliže vázne komunikace, klesá i výkonnost, což může mít velmi nepříjemné důsledky na funkci celé organizace.

Škola na vysoké úrovni

Jestliže budou členové vašeho nejvyššího vedení účinně spolupracovat, budou schopni zvyšovat výkonnost a úroveň vaší školy na všech jejich stupních. Budou dobře vybaveni pro vedení učitelského sboru i studentů k takovým výsledkům, díky kterým se bude o vaší škole tvrdit, že je vynikající.