Udržení studentů

VzděláníPoradenství pro studium a kariéru

Udržení studentů na studiu činí vzdělávacím institucím (hlavně vysokým školám) stále větší starosti. Jak si můžete být jisti, že máte ty správné studenty ve správných studijních programech? Osobnostní profilování pomůže studentům vybrat si správný studijní obor i pro ně vhodné studijní prostředí, a také odhalí faktory, které přispívají k předčasným odchodům ze studia.

Správná volba 

Rozhodování o studijním oboru nebo o budoucí kariéře není nikdy jednoduché, jak byste tedy mohli podpořit studenty při tomto důležitém životním kroku, aby si vybrali správně a tím se zvýšila pravděpodobnost, že na škole vydrží?  

Poznání a pochopení způsobu chování hodnoceného studenta bude znamenat, že s ním můžete spolupracovat tak, aby si v souladu se svým chováním vybral vhodný studijní program.

Každý předmět i studijní program klade na posluchače jiné požadavky, proto je zásadně důležité příslušné požadavky zjistit a podle nich doporučovat (nebo nedoporučovat) studentům jejich budoucí zaměření. V případě správně zvoleného studijního oboru existuje mnohem větší pravděpodobnost, že studenti zůstanou věrni svému oboru (i své vysoké škole) po celou dobu studia.

Když pomůžete studentům lépe poznat vlastní osobnost, zvýší se tím jejich sebedůvěra i motivace pro usilovnější práci k dosažení studijních cílů. Pochopí své silné stránky a jak je mohou využívat v přípravě na svou budoucnost.

Jak si studenty udržet

A když už máte správné studenty ve správných studijních programech, jak si je tam udržíte? Jak si můžete být jisti, že jim budete poskytovat tu nejlepší podporu, aby byli dostatečně angažovaní a naplno využívali svůj potenciál?

Pomocí náhledu na způsob, jakým se vaši studenti chovají, a poznáním i pochopením, jaké jsou jejich silné stránky i oblasti, ve kterých se potřebují zlepšit, můžete přesně zaměřit svou podporu tak, aby jim co nejvíce vyhovovala i pomohla.
 

Takto budete dokonale vybaveni pro výuku i způsoby hodnocení, které budou vašim studijním skupinám nejlépe vyhovovat. Snadno se odhalí i oblasti vyžadující zlepšení a určí druh podpory, který studentům pomůže více se pro studium angažovat a díky tomu dosahovat lepší výsledky.

Různí studenti budou reagovat na studijní požadavky i metody vedení výuky odlišně, proto je důležité dozvědět se, jaký způsob komunikace jim vyhovuje a co je demotivuje. Jen v takovém případě budete moci upravit způsob svého vedení studentů ku prospěchu obou stran. Získané informace o svém chování budou studenti moci využít pro vlastní zlepšení – uvědomí si, jak působí na ostatní a pochopí, co je vlastně motivuje.

Zlepšení chování studentů a snížení počtů odchodů a vyloučení ze studia bude mít za následek větší zaujetí pro věc (tj. pro studium). Výsledkem budou angažovaní a motivovaní studenti, kteří jdou správnou cestou a k dosahování dílčích i hlavních cílů využívají své silné stránky.