Výběrové řízení a rozvoj

Poradenství pro studium a kariéruRozvoj nejvyššího vedení

Škola je tak dobrá, jak dobří jsou její učitelé. Proto je získávání a další rozvoj jedinců do vysoce výkonného sboru vhodného pro typ školy naprosto zásadní, má-li škola dostat ze svých studentů to nejlepší, co v nich je.

Získávání velmi kvalitních učitelů

Zaměstnávat správné lidi ve svém vzdělávacím zařízení je zásadně důležité, jestliže chcete svým studentům poskytovat vzdělávání, na které jste hrdí a které jim zajistí budoucí úspěchy.

Ještě před zahájením výběrového řízení zjistěte, jaké mezery se vyskytují ve vašem týmu učitelů. Poté určete dovednosti a způsoby chování potřebné k tomu, aby vaše škola plnila stanovené úkoly a dosahovala žádoucí cíle. Můžete to zjistit vytvořením ideálního profilu svého týmu a jeho porovnáním s profilem týmu skutečného. To vám velmi pomůže při objektivním hledání správného souboru dovedností k doplnění nynějšího týmu, neboť si vlastně vytvoříte benchmark (měřítko), podle kterého budete vyhodnocovat uchazeče o nabízené volné místo.

Učitelé, kteří 'dobře zapadnou' do kultury vaší školy i do role, do které byli vyhledáni a přijati, zpravidla vykonávají svou práci mnohem angažovaněji i kvalitněji.

Vyhodnocením 'míry shody' kandidáta se zjistí, zdali by ve vaší škole uspěl a pozvedl její celkovou úroveň. Profilování zde hraje důležitou roli, protože rozšiřuje celý proces výběrového řízení o další rozměr, který při tradičním přijímacím pohovoru (interview) chybí..  

Hodnocení pomáhají spolehlivě předpovědět, zdali se kandidát pro obsazení volné funkce hodí. Taková hodnocení mohou být psychometrická a/nebo na emoční inteligenci, ale může se jednat i o testy různých schopností a dovedností. Díky výsledkům každého hodnocení lze činit opodstatněnější rozhodnutí. Pomocí hodnocení se zjistí, co uchazeče motivuje, z čeho má obavy, jakým způsobem nejraději komunikuje, jak si zřejmě povede pod tlakem, ale i jak se bude hodit do vašeho současného týmu. To vše jsou velmi cenné informace pro důležité rozhodování v rámci procesu výběrového řízení.

Díky poznání a pochopení, jak se vaši kandidáti budou z největší pravděpodobností chovat a jak rychle se budou učit novým věcem, budete mít větší jistotu, že vyberete pro obsazení volného místa v týmu skutečně vhodného kandidáta, který do současného týmu rychle zapadne a bude s jeho členy hladce spolupracovat pro dosažení a udržení vysoké úrovně celé školy. 

Vytváření skutečných hvězd 

Získali jste tedy učitele, kteří se výborně hodí do vaší školy a mají potřebné dovednosti i potenciál stát se výjimečnými pedagogy. A co dál? Jak je budete podporovat, aby se stali opravdu nejlepší?

Profilování vašich učitelů vám poskytne velmi cenný náhled na jejich způsoby chování. Budete si moci udělat jasný obrázek o jejich silných stránkách i oblastech, v kterých by se měli zlepšit. Dozvíte se, jak nejraději komunikují, co je motivuje, jak se chovají pod tlakem a jakým přínosem jsou pro vaši školu. Pochopením chování svých učitelů zjistíte, co přispívá k jejich úspěchům - a co jim nepomáhá. Následně lze tyto informace použít při hodnocení jejich výkonnosti i vytváření plánů osobního rozvoje tak, aby se zajistilo, že zůstanou na cestě k dalším úspěchům. 

I samotní učitelé si lépe uvědomí, jak vlastně působí na své okolí. A to jim pomůže rozhodnout se, jak by měli upravit své chování, aby se studenty lépe komunikovali a účinněji je získali "pro věc" (tj. pro studium), což přinese úspěch nejen jim samotným, ale celé vaší škole.

Uvědomovat si své vlastní chování je zásadně důležité - ale vědí vaši učitelé, jak jejich chování vnímají ostatní?

Zpětná vazba 360 stupňů pomůže vašim učitelům zjistit své silné stránky i v čem by se měli zlepšit, a sice z pohledu svých kolegů i svého nadřízeného.
 

To poskytne dobrou základnu pro diskusi, ale hlavně se hodnocení jedinci dozvědí, co si o jejich výkonnosti i chování myslí ostatní. Zpětná vazba může být odrazovým můstkem pro vypracování plánu osobního rozvoje a stanovení konkrétních cílů, jejichž splnění lze zkontrolovat po 6 až 12 měsících pomocí opětovné zpětné vazby. Náš nástroj 360 nabízí objektivní rámec k odhalení existujících nedostatků i pro pochopení, jak je hodnocený jedinec vnímán ostatními, což v konečném efektu povede ke kvalitnější práci v roli učitele.