Vědomosti

Rozvoj nejvyššího vedeníVzdělání

Každá třída se skládá ze studentů, kteří se učí různými způsoby. Jak tedy zjistíte, zdali jste vytvořili prostředí k učení tak, aby studenti co nejlépe dosahovali cílů, které jsou v jejich možnostech? Získání vhledu do svých studentů vám umožní individuálně nasměrovat správnou výuku pro různé úrovně a schopnosti všech jedinců v dané skupině.

Přizpůsobení se různým způsobům učení

Důležité je zjistit, jak každý jednotlivý student komunikuje, co jej motivuje a v čem spočívají jeho silné stránky při výuce. Někteří studenti pracují raději ve skupině a ve svém středu mohou mít nějakého přirozeného vůdce. Jiní si raději z výuky odnesou podrobné poznámky, ke kterým se později vracejí a odvolávají se na ně.  

Diferencovaný přístup ve třídě dává každému studentovi tu nejlepší možnost organizovat a řídit svůj proces učení  tak, aby dělal co největší pokroky.   

Profilováním studentů se dozvíte, jaký způsob práce/učení každý jednotlivý student upřednostňuje, což se jinak zjišťuje velmi nesnadno. Jakmile budete znát jednotlivé způsoby učení preferované svými studenty, můžete lépe naplánovat jejich výukové cíle a řídit pokrok, kterého mají dosahovat při plnění správně stanovených úkolů. Rovněž budete moci sestavovat vhodné studijní skupiny a podporovat je žádoucím směrem v kladném a inspirativním prostředí. 

Podpora samostudia

Samostudium je často velkou výzvou i pro ty nejmotivovanější a nejsoustředěnější studenty, ale nemusí tomu tak být! Když se studentům poskytnou podrobné informace o způsobu učení, který jim nejvíce vyhovuje a jak se mají motivovat, organizovat svůj čas, plánovat své cíle a zjišťovat, jaký druh podpory potřebují, získají se tím (pro studenty i učitelé) důležité rady na téma, jak mají trávit čas při učení (výuce) co nejefektivněji.

Posílení sebemotivace

Jak tedy můžete studentům pomoci, aby byli co nejsoustředěnější a nejmotivovanější?

Učitel může pomáhat studentům dosahovat cíle jen do určité míry. Hlavní odpovědnost za své vzdělání a svou budoucnost patří studentům samotným.

Každý jedinec má nějaké silné stránky, ale někdy je obtížné si je uvědomit, zvláště když se jedná o mladého člověka, jehož osobnost a sebedůvěra se stále ještě vyvíjí. Profilováním studentů se jim pomůže rozpoznat své silné stránky a využívat je jako své výhody. Když studenti pochopí, v čem jsou dobří a jak jim to může pomoci ve škole i mimo ni, posílí se tím jejich sebedůvěra a motivace pro práci vedoucí k rychlejšímu plnění cílů.