Náš přístup

Sebevědomí, motivovaní a houževnatí studenti podávají dobré výkony ve škole i mimo ni. Naše řešení vycházející z této skutečnosti pomáhají mladým lidem naplno rozvinout svůj potenciál.

Vědomosti

Každá třída se skládá ze studentů, kteří se učí různými způsoby. Díky získání vhledu do svých studentů se vám dostane možnosti individuálně nasměrovat správnou výuku pro různé úrovně a schopnosti všech jedinců v dané skupině.

Vzdělání

Máte obtížné studenty, kteří nevyužívají své možnosti a svůj potenciál? Schopnost úspěšně usměrňovat chování studentů a udržovat ve třídě pozitivní atmosféru patří ke klíčovým dovednostem všech učitelů.

Udržení studentů

Udržení studentů na studiu činí vzdělávacím institucím stále větší starosti. Osobnostní profilování pomůže studentům vybrat si správný studijní obor i pro ně vhodné studijní prostředí,

Poradenství pro studium a kariéru

Účinné poradenství pro studium a kariéru znamená mnohem více, než jen zjišťovat naučené znalosti a dovednosti. Studenti, kteří znají silné stránky svého chování, se vyznačují větší sebedůvěrou a cílenější soustředěností při práci (studiu) směrem k dobré budoucnosti.

Výběrové řízení a rozvoj

Škola je tak dobrá, jak dobří jsou její učitelé. Proto je získávání a další rozvoj jedinců do vysoce výkonného sboru vhodného pro typ školy naprosto zásadní, má-li škola dostat ze svých studentů to nejlepší, co v nich je.

Rozvoj nejvyššího vedení

Zajistit, aby váš tým nejvyššího vedení tvořili jedinci se špičkovými manažerskými dovednostmi a schopnostmi pro dynamickou práci i spolupráci, je pro vybudování kvalitní školy zásadně důležité.