Vyberte si hodnocení

Ať vyplňujete hodnocení Thomas jako součást výběrového řízení, kariérního poradenství nebo rozvojového programu pro sportovce, můžeme vám pomoci se připravit.

Jak provést

Analýza osobního profilu AOP poskytuje přesný náhled na chování hodnocených jedinců při práci.

 

Dostanete e-mailem výzvu, abyste vyplnili dotazník AOP. Než začnete dotazník vyplňovat, zkontrolujte si, zda je ve vašem rodném jazyce. Pokud tomu tak není, požádejte administrátora, od kterého jste dotazník e-mailem dostali, aby vám zaslal ten, který je psán vaším rodným jazykem. Je k dispozici česká i slovenská verze dotazníku AOP a dotazník je i ve všech dalších evropských i světových jazycích. Nikdy byste neměli vyplňovat dotazník AOP v angličtině, pokud nejste rodilý anglický mluvčí.

AOP – často popisována jako profil osobnosti – je objektivní analýza chování člověka, kterou se zjistí jeho silné stránky na pracovišti. Nejedná se o test. Neexistují zde správné nebo chybné odpovědi. Při tomto hodnocení nelze uspět nebo propadnout. Odpovědi ozřejmí vaše konkrétní pracovní přednosti a poskytnou velmi užitečné informace, díky kterým budete lépe splňovat požadavky související s výkonem pracovní funkce.

Dotazník AOP vyplňujte naprosto samostatně a bez jakéhokoliv vyrušování. Vyplnění by nemělo trvat déle než 8 minut. Myslete přitom na sebe ve svém současném zaměstnání. Jestliže jste právě nezaměstnaný, vzpomeňte si na své působení v minulém zaměstnání. A jestliže jste nebyl ještě nikdy zaměstnán, představte si, jak působíte doma. V dotazníku vám bude nabídnut soubor čtyř přídavných jmen. Z každé čtveřice máte zvolit jedno slovo nebo výraz, který vystihuje NEJLÉPE, jak působíte na pracovišti, a jedno slovo nebo výraz, které vás ve stejné situaci vystihuje NEJMÉNĚ. První reakce, která vás napadne, bývá nejpřesnější. Na základě vašich odpovědí pak systém Thomas vytvoří výslednou zprávu.

Když se zpráva AOP použije jako součást programu rozvoje, při pravidelném osobním hodnocení nebo jako podklad pro osobní interview, dozví se z ní hodnocený i hodnotitel pracovní přednosti, nedostatky, motivátory, starosti a obavy hodnoceného. Rovněž z ní bude patrné, do jaké míry tato osoba upravuje svůj přirozený způsob chování požadavkům na výkon současného zaměstnání a jak jedná/pracuje pod tlakem.

 

Hodnocení Thomas GIA je test schopností a dovedností, kterým se zjišťuje a měří fluidní inteligence a potenciál dalšího rovoje člověka.

 

 

GIA je časově omezený test schopností a dovedností. Skládá se z 5 testů sestavených tak, aby se změřila fluidní i krystalická inteligence člověka a tím se získal odhad jeho reakce a odezvy na další vzdělávání.

V hodnocení GIA jsou testy na logické uvažování, rychlost vnímání, rychlost a přesnost práce s čísly, prostorovou představivost a chápání významu slov. Při tomto testu se zjišťuje přesnost v kombinaci s rychlostí.
Vaše odpovědi se porovnají se skórem dosaženým reprezentativním vzorkem českého obyvatelstva a dosažený výsledek se pak vyjádří percentilní formou, např. dosáhnete-li skóre 75 percentil, vedl jste si lépe než 75 procent vzorku českého obyvatelstva.

 

Dotazník na povahovou emoční inteligenci TEIQue je nástroj pro zjišťování a měření emoční inteligence člověka. 

 

TEIQue

Dotazník onsahuje 153 otázek. Na každou můžete odpovědět  v rozsahu od 1= vůbec nesouhlassí až po 7 = plně souhlasím. Vypnění trvá asi 20 minut.

TEIQue-KF

Thomas TEIQue Krátká forma je momentkou do jednotlivých úrovní emoční inteligence.Dotazník obsahuje 30 otázek, vyplnění trvá 5 minut.

V testu neexistují správné nebo chybné odpovědi. Je třeba pracovat rychle. ale test není časově omezen.

Emočně inteligentní lidé si uvědomují, jak působí na své okolí, jsou vynikajícími komunikátory a umí přizpůsobit své chování nejrůznějším situacím. Díky tomu dokáží lépe vést a řídit své podřízené k vyšší výkonnosti, tak potřebné v dnešním složitém prostředí tvrdé konkurence. Umí i účinně řešit nízkou pracovní morálku, konflikty a problémy související se zaváděním potřebných změn.

 

Thomas 360 je hodnocenní kompetencí poskytující objektivní zpětnou vazbu.


Hodnocený

Jako ten, kdo je testem 360 hodnocený, dostanete e-mail, ve kterím vám bude vysvětleno, jak  odpovídat na otázky a co bude potřeba, abyste vyplnil. VYši hodnotitelé, lidé. kteří budou poskytovat zpětnou vazbu, byli vybráni vedením vaší organizace, možná jste se na jejich výběru také podílel. Pro hodnocení je třeba nejméně 6 a nejvíce 24 osob. Bude to váš přímý nadřízený, vaši kolegové, podřízení a možná i někteří klienti. 

Hodnotitel

Byli jste vybráni jako hodnotitelé - poskytovatelé zpětné vazby. Dostanete e-mailem výzvu k vyplnění dotazníku s návodem, jak to udělat..

Formát dotazníku

Dotazník 360° zpětné vazby se obvykle skládá ze tří hlavní částí:

Ohodnocení výroků: účastníci a respondenti hodnotí výroky dle předem stanovené stupnice na základě vlastního pozorování

Hodnocení kompetencí: účastníci a respondenti seřadí kompetence dle toho, jak jsou relevantní pro roli hodnoceného

Kvalitativní komentáře: budete požádán o slovní okomentování silných stránek a oblastí ke zlepšení hodnoceného.

Hodnnocení Thomas Skills 

V České republice ani na Slovensku se nepoužívá.

 

 

Thomas Engage vám umožní stanovit úroveň angažovanosti potřebnou ve vaší organizaci a naznačí, co konkrétně je potřeba pro takové zlepšení učinit.

Jakmile si vaše organizace vyžádá provedení průzkumu Thomas Engage, obdržíte e-mail s výzvou, abyste vyplnili dotazník související s tímto hodnocením.

Hodnocení Engage se skládá z 28 výroků, které je nutno označit podle předem připravené stupnice výrazy od ‘Nikdy’ až po ‘Vždy’, a z dalších 2 dodatečných kvalitativních otázek. Vaše organizace se může rozhodnout přidat do dotazníku i své vlastní kvalitativní otázky. Vyplnění dotazníku by mělo trvat asi 5 minut a zmíněné otázky zní např. takto: ‘Poslouchají lidé, s kterými pracuji, co říkám?’

Po vyplnění dotazníku budete vyzvání k odpovězení několika demografických otázek. Tyto informace nebudou nikde zveřejněny, použijí se pouze k vytvoření výsledné zprávy Engage.