Jak si zvolit kariéru

Testy pro volbu kariéryTesty pro volbu kariéry

Když přemýšlíte, jak si zvolit svou pracovní kariéru, může být zvažování různých možností dost deprimující. Proto se považuje za užitečné, zaměřit se na věci, ve kterých jste dobří, a na úkoly, jejichž plnění vás uspokojuje.

Jestliže jste se zatím pohybovali pouze ve školním prostředí, může být dost obtížné odhadnout, v čem můžete být dobří ve světě práce a jak co nejlépe přejít od vzdělávání do zaměstnání. Asi víte, které předměty vás baví, např. matematika a dějepis, ale jak "přetavit" tyto zájmy ve skutečné dovednosti, které potřebují a požadují zaměstnavatelé? A v jakých zaměstnáních můžete maximálně využít své silné stránky, které se u vás projevily již při studiu zmíněných předmětů?

Důležité je uvědomit si, že nemáte otevřenu jen jednu "cestu", ale ve skutečnosti existuje hodně možností. Mnoho lidí se rozhodne nastoupit do práce bez většího přemýšlení, ale později své zaměstnání změní - když si uvědomí své skutečné silné stránky a druh práce, který je baví.
 

Ve škole se soustřeďujete na skládání zkoušek a dosahování co nejlepších výsledků. I když jsou při hledání zaměstnání výsledky studia důležité, získat vhodnou práci a být v ní úspěšný znamená mnohem více. Stejně důležité totiž je, jak se chováte a jaký druh pracovních činností vám vyhovuje. Proto je naprosto nutné, abyste si důkladně zjistili, které kurzy, školení a/nebo možnosti zaměstnání jsou pro vás ty správné. Jen tak se vyhnete nástupu do práce, která se pro vás nehodí, neboť jste se rozhodli neinformovaně a tudíž i neodpovědně.

Do vašeho zjišťování mohou patřit pohovory s učiteli, s členy vlastní rodiny i s přáteli. Tito lidé vám mohou naznačit, jaké silné stránky a přednosti u vás vidí a v čem (podle nich) excelujete. Velmi užitečná mohou být také krátkodobá příležitostná zaměstnání (brigády během studia), při kterých můžete vypozorovat, co vás motivuje, za jakých okolností podáváte nejlepší výkony a jak se chováte v různých situacích a prostředích. Takovým způsobem můžete mnohem pravděpodobněji najít kariéru, která vám bude vyhovovat. Studenti střední školy Larbert High School považovali také za velmi užitečné nezávislé poradentsví pro pracovní kariéru, kterého se jim dostalo v pravý čas. Jeden ze studentů doslova řekl, že mu pomohlo uvažovat o řadě možností, které se mu do budoucna naskytovaly, přičemž se zároveň zjišťovalo, zdali se pro tyto možnosti hodí jeho osobnost. "Byla to vynikající akce, kterou bych bez váhání doporučil i ostatním.”

Nezapomeňte však, že vaše životní i pracovní dráha se bude časem vyvíjet. Čím více se dozvíte o sobě, tím lépe se budete moci rozhodnout pro roli, která vám bude skutečně vyhovovat.