Tipy pro rozvoj osobnosti

Doporučení pro změnu kariéryZměna kariéry ve 30

Osobnost je výsledný odraz myšlení, cítění a chování, kterým se člověk zpravidla projevuje. Nejlepší tipy pro rozvoj osobnosti doporučují, aby člověk prohloubil znalosti sebe sama. Je tomu tak proto, že uvědomování si, jak člověk působí na ostatní a na své okolí, je základem pro veškerý osobní rozvoj. Uvědomování si sebe sama umožní, aby člověk mohl na své chování a na své projevy vůči ostatním reagovat.

Lepší uvědomování si sebe sama 

Prvním krokem k uvědomování si sebe sama je uznat, že ne každý člověk chápe svět stejně. Teorie chování DVSO vypracovaná psychologem Williamem Moultonem Marstonem ve dvacátých letech minulého století tvrdí, že lidé se dívají na prostředí kolem sebe buď jako na nepřátelské, nebo na přátelské. A podle toho se také chovají - aktivně nebo pasivně. Výsledkem jsou čtyři způsoby chování: 

  • Dominantnost - aktivní chování vůči nepřátelskému prostředí 
  • Vlivnost - aktivní chování vůči přátelskému prostředí 
  • Stálost - pasivní chování vůči přátelskému prostředí 
  • Ochota přizpůsobit se -  pasivní chování vůči nepřátelskému prostředí

Poznání vlastního přístupu ke světu a uznání, že ostatní mohou mít přístup jiný, vám pomůže pochopit, jak ostatní vidí vás a jak si zřejmě vysvětlují vaše chování.
 

Dozvědět se o sobě více

Co tedy dělat, abyste si lépe a silněji uvědomovali sebe sama? Možná to vyzní až banálně, ale začněte věnovat více pozornosti tomu, co děláte, a všímejte si, jak stejné věci dělají jiní lidé odlišně. Když jste např. postaven v zaměstnání před nějakou výzvu, dáte se ihned s nadšením do práce, nebo se zastavíte a v klidu si daný problém  důkladně promyslíte? Mluvíte rád s lidmi, nebo vás odrazují a unavují příliš hovorní jedinci?

Jestliže vám připadá obtížné posoudit sami své chování objektivně, požádejte přátele, členy rodiny a kolegy, aby vám popsali, jak vás vidí při řešení obtížných situací nebo co považují za vaše největší přednosti. Nástroje pro hodnocení chování, např. Thomas AOP, mohou také velmi pomoci při zjišťování upřednostňovaného způsobu jednání a chování.

Rozvíjejte své přednosti 

Osobní rozvoj se může někdy až příliš soustřeďovat na ‘odstraňování nedostatků’ nebo na zlepšování věcí, které nejsou danému jedinci přirozené. I když odhalování činností, ve kterých člověk příliš nevyniká, má také určitý význam, určitě není příliš produktivní věnovat čas pouze vylepšování věcí, ve kterých člověk není moc dobrý.

Soustřeďte se na posilování svých předností. Nezáleží na tom, jaký je váš přirozený styl, vaše dovednosti jsou to nejcennější, co máte. Naučit se, jak a kdy své dovednosti můžete využít, je nejlepší způsob prosazení se pomocí svých přirozených schopností. 
 

Důkladné poznání vašich lidí vám umožní rozhodnout se, kdy využíjete situaci a přijmete zakázku nebo projekt k vypracování pouze vlastním personálem a kdy byste museli požádat o pomoc zvenčí. Takové uvědomění si vlastních sil a možností vám rovněž umožní rozhodnout se, jestli se máte v určitých situacích a vůči některým lidem chovat jinak. Všichni upřednostňujeme svůj vlastní postoj a přístup ke světu a podle toho se chováme, ale zároveň můžeme naše chování upravit, jestliže to chceme učinit. Díky uvědomování si sebe sama se můžeme rozhodnout, kdy a jak máme své chování změnit (a je-li to vůbec zapotřebí).

Tipy pro rozvoj osobnosti by vám měly pomoci zjistit své silné stránky a co nejlépe využít své přirozené schopnosti. Uvědomování si sebe sama umožňuje vyhodnocovat dovednosti odlišné od vašich vlastních, ale přitom co nejúčinněji využívat své přednosti.