Šablona plánu osobního rozvoje

Změna kariéry ve 30 Doporučení pro změnu kariéry

Vytvoření šablony plánu osobního rozvoje je poměrně přímočarý proces. A při jeho sestavování byste měli uvažovat tak, abyste si vytvořili plán, podle nějž se bude úspěšně rozvíjet váš talent.

Co je vlastně plán osobního rozvoje? 

Plán osobního rozvoje (POR) je způsob zaznamenání a sledování potřeb naučit se další věci, ale zároveň také soupis svých aspirací. Vytváření POR je užitečná činnost, během které se můžete zamyslet nad svými osobními i profesionáními cíli a uvažovat o tom, jaké dovednosti a schopnosti potřebujete zlepšit, abyste těchto cílů dosáhli.

V šabloně POR je zpravidla místo, kam si zapíšete své cíle, konstatování, kde se právě nacházíte a co konkrétního máte učinit, abyste svých cílů dosáhli. Hlavní cíle rozvoje by měly být rozděleny do menších zvládnutelných kroků s jasně měřitelnými ukazateli úspěšného plnění.

POR má smysl pouze tehdy, když se pravidelně kontroluje jeho plnění. Jen tak je možné udržovat správný směr vedoucí k dosažení stanovených cílů, kontrolovat, jak daleko jste pokročili a případně provést nějaké změny, abyste zajistili, že plán skutečně odráží vaše potřeby.

Příklad plánu osobního rozvoje

Když tvoříte svou vlastní šablonu POR, je užitečné předem si prohlédnout ukázky plánů alespoň několika jiných jedinců. Zde je jeden příklad dobrého POR:

 1. Stanovení cílů 
  V úvodní části šablony je zpravidla místo, kam se zapisují cíle a termíny jejich plnění. ​Tip: Zamyslete se, čeho chcete dosáhnout během příštích 12 měsíců. Možná budete chtít dosáhnout povýšení, zlepšit si nějakou konkrétní dovednost nebo najít strategii pro vyřešení úkolu, se kterým si stále nevíte rady. Ke každému cíli si přiřaďte termín splnění a stupeň jeho priority. A nezapomeňte uvést způsob kontroly - jak poznáte, že postupujete správně, a kdy jste dosáhli svého cíle?
   
 2. Definice mezer, které je nutno doplnit  
  Podrobně uveďte dovednosti a/nebo schopnosti potřebné k dosažení každého cíle, kterých se vám nedostává nebo které musíte zlepšit. Tip: Zamyslete se, jak na tom jste právě teď, co se týče možností splnit své stanovené cíle. V čem jste opravdu dobří? Kde asi potřebujete pomoci? Co by vás mohlo při plnění cílů brzdit? Jakou zpětnou vazbu jste dostali od ostatních, co se týče dovedností potřebných splnit své cíle?
   
 3. Taktika rozvoje  
  Poté ke každému cíli připište soupis dovedností potřebných k jeho dosažení a podrobně vyjmenujte činnosti, které podniknete, abyste zlepšili své odborné schopnosti. Tip: Činnosti vedoucí k dalšímu rozvoji mohou mít různou formu - od navštěvování třídy s formální výukou až po podporu od zkušenějšího kolegy. Neexistuje žádná ‘jediná správná’ cesta k dalšímu rozvoji, ale rozhodnutí se pro činnosti, ve kterých si věříte, zvýší šanci na úspěch.

Výhody plánu osobního rozvoje 

Dobrý POR vám pomůže proměnit ambice a nápady ve skutečné akce. Důležitou součástí motivace je mít neustále možnost učit se novým věcem. Nejenže proces rozvoje sám o sobě inspiruje lidi k vyšším výkonům, ale dosahování cílů znamená, že jsou lépe vybaveni přispívat k úspěšnosti celého pracoviště.

Rozvoj přináši výhody zaměstnancům i zaměstnavatelům, tak na co ještě čekáte? Začněte pracovat na svém POR ještě dnes.