Společnost Jumar Solutions

Společnost Everything OfficeSpolečnost Siemens

Společnost Jumar Solutions Ltd (s.r.o.) vyvíjí a dodává software organizacím a agenturám, které se zabývají rozvojem lidských zdrojů a její IT specialisté rovněž poskytují externí služby v tomto oboru. Pro zkvalitnění personálu a budování vysoce výkonných týmů používá tato společnost hodnocení od Thomase.

Společnost Jumar je výjimečná v tom, že dokáže vyvažovat obě stránky svého podnikání tak, aby poskytovala svým zákazníkům skutečně ideální služby. Díky vysoké odbornosti svých programátorů, správců sítí i personalistů může klientům nabízet na základě smlouvy o dílo jak specifické software pro personalistiku, tak i průběžnou podporu a údržbu firemních IT systémů. Jumar věnuje výběru uchazečů o práci velkou pozornost, aby do pracovních kolektivů získávala jen ty nejlepší jedince. Zjištění odborných předpokladů kandidátů při jejich přijímacích pohovorech mají na starosti skuteční odborníci na lidské zdroje, a i když se někdy při výběru nehledají lidé pro konkrétní a přesně definované pracovní funkce, vždy je potřebaé vyhodnotit jejich potenciál dalšího profesního i osobního rozvoje a odhadnout, jak budou vycházet se svými kolegy i se zákazníky.

Od zisku akreditace ISO:9001 v prosinci 2009 a členství v asociaci organizací zabývajících se vyhledáváním a výběrem vhodných uchazečů o zaměstnání do všech odvětví podnikání (REC Technology) společnost Jumar každým rokem rozšiřuje svou činnost a získává stále vyšší prestiž, hlavně díky vysoké kvalitě svých služeb. Rovněž může být hrdá na fluktuaci nižší než 9%, a to průběžně po celou dobu své desetileté existence.

Výzva

Jumar se chtěla vymezit na trhu nejen nabídkou svých služeb "šitých přímo na míru", ale také kvalitou všech svých zaměstnanců.

Wendy Merricks, výkonná ředitelka, vysvětluje: “Naším prvotním cílem je zajistit, aby kandidáti, které přijmeme, vyhovovali našim klientům. Pečlivě sledujeme reakce na práci našich pracovníků přímo v terénu a s potěšením mohu konstatovat, že většinu zakázek dostáváme od současných klientů nebo díky jejich doporučení. Neustále se snažíme poskytnout svým zákazníkům něco navíc a nepřetržitě hledáme nové způsoby, jak rozšířit naši nabídku.”

Řešení

Společnost Jumar začala používat Analýzu osobního profilu  (PPA) a Testy pro výběr a školení (TST) k vybudování vysoce výkonných a velmi soudržných týmů zaměřených na provádění specifických činností patřících přímo do vlastního předmětu podnikání. Vytvořily se čtyři divize, do kterých byli zařazeni pracovníci s osobnostními rysy vhodnými pro následujíci oblasti: získávání nových zakázek, poskytování služeb existujícím zákazníkům, vypracovávání a dodávky nových projektů a vývoj nového špičkového software.

Společnost Jumar používá hodnocení AOP a Profil funkce mimo jiné k tomu, aby si byla jista, že její pracovníci budou správně chápat své klienty a jejich potřeby tak, aby tito klienti dokázali sami vyhledávat a vybírat uchazeče s odpovídajícími dovednostmi, zkušenostmi a žádoucím stylem práce. 

Použití shora uvedených hodnocení zajišťuje, že vybraní a přijatí jedinci se pro své role hodí nejlépe ze všech uchazečů. Profilování funkce umožňuje rozhodujícím činitelům vybírat kandidáty s charakteristickými rysy typickými pro úspěšnost a dodržování zavedené firemní kultury.

Wendy pokračuje: “Před zahájením práce pro některé z našich klientů používáme hodnocení i proto, že chceme a musíme zůstat věrni své obchodní značce, která zní Flexibilní služby pro management (Flexible Management Services - FMS). FMS jsme vyvinuli a začali dodávat na trh, abychom svým klientům ušetřili čas věnovaný výběrovému řízení. Umíme sestavit odborné týmy, které splní požadavky související s vypsanými projekty a které mohou začít pracovat přímo u zákazníka během velmi krátké doby. Nevyžadují se žádné životopisy ani přijímací pohovory - tuto práci uděláme za klienta my a můžeme zaručit, že námi sestavené odborné týmy budou okamžitě velmi produktivní, což našim klientům ušetří čas i peníze."

V takových případech se AOP používá hlavně k vyhodnocení osobních vlastrností jednotlivých uchazečů. Při tomto hodnocení se získají odpovědi na otázky jako: Jaké jsou jeho/její silné stránky a nedostatky? Je iniciativní? Jak komunikuje? Co jej/ji motivuje? Jak zapadne do týmu?

AOP umožňuje, aby si lidé lépe uvědomovali sami sebe, což má za následek, že mohou aktivněji využívat své silné stránky a kompenzovat své nedostatky. Jedná se o soubor dvaceti čtyř otázek, na které se odpovídá  z nabídnutých možností podle první intuitivní reakce. Vyplnění celého dotazníku nezabere více než 8 minut. Odpovědi se promítnou do výsledného grafu profilu, jehož čtyři hlavní složky jsou Dominance, Vliv, Stálost a Ochota přizpůsobit se (DVSO).

Kombinací AOPTST a Testů na posuzování situací se  zajistí, že naši kandidáti, které vybereme a doporučíme do určitých rolí, se pro takovou práci hodí a mají dostatečnou duševní kapacitu rychle se naučit novým věcem, kdykoliv to bude zapotřebí.

Wendy Merricks, Jumar

"Shora uvedeným přístupem jasně dokazujeme své odhodlání pochopit co nejpřesněji požadavky našich klientů a dodat jim vynikající kandidáty, kteří v jejich firmách uspějí a také setrvají," dodává Wendy.

Výsledky

“Budoucnost vidíme v rozšiřování svých podnikatelských aktivit při dodržování zásad a hodnot, které jsme si postupem času vybudovali tak, abychom svým zákazníkům zajišťovali co nejlepší možné služby. Pověst naší společnosti spočívá na třech základech: umění pečlivě naslouchat, správně a rychle reagovat a nabízet klientům za jejich peníze skutečné hodnoty. Pro další rozvoj naší společnosti máme konkrétní plán, podle kterého budeme i nadále, a v souladu s ISO, poskytovat služby vysoké kvality."

Contact us to find out more

We'd love to send you thought provoking content, exclusive offers, training opportunities, product updates and latest news.