Společnost Everything Office

Policie pro oblast Údolí Temže Collingwood Search & Selection

Společnost Everything Office (Vše pro kancelář) dodává papírenské a ostatní kancelářské potřeby do celého Spojeného království i do Evropy, přičemž většinu položek ze svého sortimentu doručuje do druhého dne. V této společnosti používají hodnocení od Thomase ke snížení fluktuace a pro podporu rozvoje svého personálu.

Společnost Everything Office, která byla založena v roce 1993 a sídlí v přímořském městě Lowestoft, začala své podnikání jako malá firma prodávající kancelářské potřeby místním podnikům formou nabízení a dojednávání dodávek po telefonu. V současné době je již renomovanou společností s 20 zaměstnanci, kteří zajišťují dodávky papírenských i jiných kancelářských potřeb organizacím a podnikům hlavně po celém Spojeném království.

Výzva

Bob Taylor, výkonný ředitel společnosti, vysvětluje: “Everything Office pracuje převážně jako prodejce kancelářských potřeb nabízených po telefonu a my jsme museli neustále řešit vysokou fluktuaci pracovníků našeho call centra. Sídlíme na venkově, kde není vůbec snadné najít vhodné kandidáty, a když jsme vedli přijímací pohovor s nějakým zájemcem, který měl zkušenosti s prodejem a docela se nám zamlouval, tak jsme jej prostě přijali! Některá naše rozhodnutí se pak ukázala jako naprosto chybná a my jsme nutně potřebovali proces přijímacího řízení zlepšit, jenže jsme nevěděli jak."

Řešení

Společnost Everything Office použila thomasovské hodnocení k vytvoření profilu charakteristických rysů prodejce produktů po telefonu, čímž získali měřítko (benchmark) pro porovnávání vlastností zájemců ucházejících se o zaměstnání. Poté použili další thomasovský hodnotící nástroj, Analýzu osobního profilu (AOP) a porovnávali vlastnosti uchazeče s požadavky na roli pracovníka call centra. A pro jistotu si nechali vyhovit osobnostní profily i všech již přijatých zaměstnanců.

Požádali jsme každého, kdo prošel našim prvním "sítem" (díky svému životopisu), aby vyplnil dotazník AOP. To nám pomohlo rozhodnout, koho pozveme k osobnímu pohovoru a také naznačilo, co můžeme očekávat, jakmile uchazeč překročí práh přijímací místnosti.

Bob Taylor, Everything Office

“Zjištění profilů již přijatých pracovníků pomocí AOP nám pomohlo lépe jim porozumět, uvědomit si jejich nedostatky a odhalit oblasti, v kterých by se měli vyškolit/zlepšit. Těm z nich, jejichž profil se značně odchyloval od stanoveného měřítka (benchmark), jsme pomohli své chování změnit. Mimo jiné jsme použili i zprávu Jak řídit tohoto člověka, abychom s takovým jedincem správně komunikovali a vedli jej správným směrem.”

“Nedávno jsme navíc zavedli další hodnocení, a sice na zjišťování emoční inteligence, k čemuž se používá  dotazník od Thomase zvaný TEIQue, a také nástroj pro měření schopností a dovedností známý pod názvem GIA - obě zmíněná hodnocení jsou nyní nedílnou součástí programu zaměřeného na další rozvoj vedoucích jednotlivých týmů a manažerů prodeje.”

“Tyto nástroje nám pomáhají zjistit, jaké lidi vlastně máme, jak se změnili a jakou podporu nebo další školení potřebují. Během přípravy celého procesu nám velmi pomáhal konzultant od Thomase, který nám navíc, jakmile se vše uvedlo do chodu, poskytl nedocenitelné rady, jak zacházet se zaměstnaci trpícími značnými frustracemi."

Výsledky

“Po zařazení thomasovských hodnocení Funkce a AOP do našeho procesu výběrových řízení jsme okamžitě zaznamenali vyšší úroveň kandidátů u příjímacích pohovorů a naše fluktuace klesla o 50%.”
 

“Díky zlepšení procesu výběrových řízení, snížené fluktuaci a zkvalitnění metod řízení se nám podařilo společnost rozšířit a významně stabilizovat. Nyní jsme považování za firmu, v které se dobře pracuje a také nás uznávají ostatní podniky v našem oboru."

“Používáním nástrojů od Thomase dokazujeme naše odhodlání investovat do svého personálu, což nám umožnilo získat akreditaci od organizace IIP (Investors in People - Investoři do lidí). Výrazně lepší výsledky našeho podnikání, které jsme zaznamenali od zavedení thomasovských hodnocení do naší běžné praxe, pomohly posílit profil a zvýšit prestiž společnosti Everything Office jako takové a v roce 2010 jsme se rádi dozvěděli, že jsme byli nominováni do soutěže o cenu federace BOSS Vynikající prodejce. Tuto cenu jsme nakonec také vyhráli.”

Ve firmě jsme u zaměstnanců jednoznačně zaznamenali výrazné snížení frustrací a lidé, kteří mívali problémy, nyní podávají vyrovnané výkony. Tyto nástroje znamenaly ve firmě začátek obousměrné komunikace a hodně pomohly zlepšit atmosféru na všech pracovištích.

Bob Taylor, Everything Office

“Pro každého zaměstnance naší organizace jsme nechali vypracovat profil funkce, všichni vyplnili dotazník pro zjištění emoční inteligence (TEIQue) a v nejbližší době každý podstoupí test schopností a dovedností GIA. Získané informace použijeme jako součást procesu osobního hodnocení s cílem průběžně zvyšovat výkonnost pracovníků na všech pozicích v naší společnosti. Také jsme se rozhodli použít ještě další hodnocení od Thomase, a sice Audit týmu, od nějž si slibujeme vytvoření kompaktní a kvalitně spolupracující skupiny prodejců, jejichž práce bude vysoce efektivní a v konečném výsledku velmi přínosná pro celou společnost.”