Partneři pro systémy práce s talenty

Partneři pro systémy řízení výuky Systémy pro sledování vývoje uchazečů

Zařazení hodnocení Thomas do vašeho systému práce s talenty vám umožní správně se rozhodovat ohledně dalšího rozvoje svých lidí i opodstatněně plánovat jmenování nejschopnějších jedinců do funkcí, které potřebujete obsadit.  

Software pro řízení práce s talenty zahrnuje dvě hlavní oblasti rozvoje lidských zdrojů - získávání nových zaměstnanců a rozvoj stávajícího personálu. Zařazením hodnocení Thomas do svého systému práce s talenty zjistíte typické rysy chování hodnocených jedinců i jejich potenciál. To vám umožní pochopit důvody jejich obvyklé výkonnosti i možnosti vzdělatelnosti a dalšího rozvoje. Přístup k hodnocením Thomas po celou dobu působení zaměstnanců ve firmě umožňuje maximálně využít jejich potenciál. Naše současná nabídka se obsahem i formou (použitím nejpokročilejších informačních technologií) hodí ideálně pro zařazení do vašeho systému práce s talenty.

Jaké jsou hlavní výhody zařazení hodnocení do vašeho systému práce s talenty?

  • Zkrácení času na vyhledání a přijetí nového zaměstnance – nejvhodnější typy lidí najdete rychleji a zároveň snížíte riziko jejich ztráty kvůli zdlouhavému výběrovému a přijímacímu řízení.  
  • Nižší počet potřebných personalistů – významně menší objem práce pro profesionály z oblasti řízení lidských zdrojů.  
  • Shromáždění údajů o vlastním personálu na jednom místě – díky informačním technologiím se ukládají personální data v jednom systému.  
  • Opodstatněnější personální rozhodování – díky dodatečným objektivním informacím lze přesněji odhadnout budoucí výkonnost hodnoceného jedince.

Proč si vybrat Thomase?

  • Dokonalé propojení s nejnovějšími informačními technologiemi – zaměstnanec nemusí opustit systém práce s talenty, aby získal přístup ke všem hodnocením.  
  • Možné zařazení našich hodnocení GIA a TEIQue jako součást personálního řešení.  
  • Naše hodnocení jsou k dispozici v 56 jazycích – celkem se jedná o více než 10 milionů slov obsažených ve všech výsledných zprávách.  
  • Máme 35 let zkušeností v oboru, kdy spolupracujeme s předními poskytovateli služeb pro personalistiku, což zaručuje našim klientům nabídku velmi kvalitních řešení.  
  • Během pracovní doby zajišťujeme průběžné poradenství, v případě potřeby i s využitím naší celosvětové sítě Thomas.