Systémy pro sledování vývoje uchazečů

Partneři pro systémy práce s talenty Partneři pro systémy řízení lidských zdrojů

Zdokonalte svůj systém pro sledování vývoje uchazečů zařazením hodnocení Thomas. To vám pomůže při rozhodování během výběrových řízení i při řízení dalšího rozvoje přijatých jedinců.

Software pro sledování vývoje uchazečů zajistí, že budete přijímat vhodné lidi do funkcí, které potřebujete obsadit, ale také můžete řídit další vývoj přijatých jedinců. Zařazením hodnocení Thomas do systému pro sledování vývoje uchazečů poskytnete konečnému uživateli velmi účinný nástroj pro vyhodocování vybraných jedinců. Hodnocení Thomas umožňují provádět opodstatněná rozhodnutí během celého procesu výběrového řízení. Naše současná nabídka využívající nejnovější informační technologie umožňuje hladké zapojení všech hodnotících nástrojů do zmíněného systému pro sledování vývoje uchazečů. Jednotlivá hodnocení lze dodávat k použití jako úvodní součást výběrového řízení nebo je možno je zařadit jako nedílnou součást přijímacího řízení v jeho pokročilejším stádiu. Na základě výsledků získaných o konkrétním uchazeči se pak v rámci tohoto systému provádějí automatické kroky a zahajují další příslušné procesy.

Jaké jsou hlavní výhody zařazení hodnocení do vašeho systému pro sledování vývoje uchazečů?

  • Zkrácení času na vyhledání a přijetí nového zaměstnance – nejvhodnější typy lidí najdete rychleji a zároveň snížíte riziko jejich ztráty kvůli zdlouhavému výběrovému a přijímacímu řízení.  
  • Nižší počet potřebných personalistů – významně menší objem práce pro profesionály z oblasti řízení lidských zdrojů.  
  • Shromáždění údajů o vlastním personálu na jednom místě - díky informačním technologiím se ukládají personální data v jednom systému.  
  • Opodstatněnější personální rozhodování – další objektivně informace, které doplňují údaje uvedené v životopisu a v žádosti o zaměstnání, ale i získané při přijímacím pohovoru.  

Proč si vybrat Thomase? 

  • Dokonalé propojení s nejnovějšími informačními technologiemi – kandidát nemusí opustit prostředí, ve kterém se právě nachází, a může získat přístup ke všem hodnocením. 
  • Profilováním pomocí AOP a Funkce si můžete vyhodnotit každého kandidáta použitím pětihvězdičkové stupnice, navíc podle dosažených výsledků můžete odfiltrovat nevhodné uchazeče.  
  • Existuje možnost přidat k řešení i použití našich hodnocení GIA a TEIQue.  
  • Naše hodnocení jsou k dispozici v 56 jazycích – celkem se jedná o více než 10 milionů slov obsažených ve všech výsledných zprávách.  
  • Máme 35 let zkušeností v oboru a spolupracujeme s předními poskytovateli služeb pro personalistiku, což zaručuje vysokou kvalitu řešení dodávaných našim klientům.  
  • Během pracovní doby zajišťujeme průběžné poradenství, v případě potřeby i s využitím naší cedlosvětové sítě Thomas.