Dovednosti pro práci v týmu

Práce s talentyUdržet si talenty

Kolik výrazů můžete použít k vyjádření 'tento tým dobře nespolupracuje'? Nefunkční? Rozpadlý? Nevýkonný? Ať již to řeknete jakkoliv, tým, který prokazuje nezdravé chování, se musí 'resetovat' a naučit se určité dovednosti.

Jádrem problému nesprávného fungování týmu bývá nejčastěji chybné pochopení rolí, odpovědností, schopností a konfliktů jeho jednotlivých členů. Obvykle je příčinou řada nejasností. Takový stav vyvolává nedůvěru a nedostatek důvěry brání úspěšnému plnění týmových cílů.

Nejvhodnější čas pro správné nasměrování týmu je doba, kdy se tým nově sestavuje. Mnohé týmy však existují poměrně dlouho a stále nefungují tak, jak by měly.

Ať se váš tým právě tvoří, nebo již  pracuje jako skupina delší dobu, vždy se vyplatí podívat se na základy, na jakých stojí, a zdali se vyvíjí (nebo nevyvíjí).

Pochopení dynamiky týmu 

Když se někoho zeptáte na jeho tým, většinou vám začne uvádět informace o počtech akademických titulů a dosažených výsledcích jednotlivých členů. Ve firmách a společnostech převládá všeobecné přesvědčení, že kdo je dobrým odborníkem, musí být i dobrým spolupracovníkem. Tato domněnka se opakovaně ukazuje jako nesprávná.

Samozřejmě je důležité, aby se v týmu vyskytovaly "tvrdé" dovednosti a znalosti potřebné pro plnění uložených úkolů, ale kolik týmů se zabývá svým chováním? A přitom se jedná o klíčový faktor vedoucí k úspěchu či neúspěchu.

Jestliže se týmu dostane nástrojů, pomocí kterých lze rozpoznat, jak se vlastně členové chovají, jaké jsou jejich silné stránky i nedostatky, ale i motivátory umožňující vytvořit prostředí pro vzájemné porozumění, pak bude tým moci účinně uspokojovat preference všech svých členů. 

Odhalení upřednostňovaných způsobů chování i emočních preferencí jednotlivců posílí týmy v jejich úsilí lépe navzájem komunikovat i motivovat své členy a díky tomu si vytvořit pracovní dovednosti vedoucí k mnohem lepší týmové výkonnosti.

Zjišťování nedostatků  

Co se stane, když vašemu týmu něco chybí? Jak zajistíte, abyste vybrali a přijali člověka, který současný tým vhodně doplní a dobře do něj zapadne? Benchmark (měřítko) chování vám pomůže jednak zjistit nedostatky, ale také vyhledat a přijmout vhodný typ osobnosti.

Podívejte se na chování členů nynějšího týmu a stanovte šablonu pro ideální kulturu, role a způsob vedení tak, jak to bude zapotřebí, aby tým spolehlivě plnil zadávané úkoly.

Taková šablona vám umožní porovnat ideální tým s vaším týmem současným. Zároveň zjistíte, zdali nový uchazeč o zaměstnání zapadne do týmové kultury, a (což je velmi důležité) také pochopíte, jakou roli každý člen v nynějším týmu zastává.

Objektivní analýza nynějšího a ideálního týmu má zcela zásadní význam pro minimalizaci nebezpečí, že se vytvoří a bude vyvíjet tým bez správných pracovních dovedností potřebných pro úspěch.

Zpětná vazba je dar!

Všichni potřebujeme někoho, kdo nám poskytne zpětnou vazbu. Jen tak se můžeme zlepšovat. 

Bill Gates

To platí pro týmy i jednotlivce. 

Zpětná vazba 360 je velmi důležitý prostředek, pomocí kterého týmy pochopí, jak jejich chování působí na celou organizaci. Pracuje tým dostatečně dynamicky? Nebo se jeho chování považuje v podniku spíše za negativní?

Vystavením svého týmu zpětné vazbě ze strany ostatních získáte velmi důležité informace a doporučení, která vám mohou pomoci učinit z dobrého týmu tým vynikající.

Dodržujte stanovené 

Jakmile položíte základy - držte se jich! Pevné odhodlání zlepšovat jednotlivce i celý tým zaváděním změn vedoucích k vyšší výkonnosti využíváním silných stránek každého jednolivce zajistí, že členové vašeho týmu budou spolupracovat co nejtěsněji a nejúčinněji.

Proč nezavést do vašeho týmu školicí kurzy? Pomohlo by to nejen zlepšovat měkké dovednosti jednotlivých členů, ale zároveň by to byla vynikající příležitost pro stmelování celého týmu a posilování vzájemných vztahů. Když ukážete svůj zájem na rozvoji týmu, posílíte tím pocit uznání jednotlivých členů i jejich důvěru v organizaci. A jestliže budou členové důvěřovat svým kolegům i ostatním v organizaci, budou lépe spolupracovat a také se zvýší jejich motivace, což povede ke snadnějšímu plnění stanovených cílů.

Když členové týmu dobře spolupracují, existuje jen málo, čeho by nebyli schopni dosáhnout. Ke svému týmu přistupujte s nadhledem a dávajte mu šanci, aby se stále rozvíjel - bude to znamenat i jeho vyšší výkonnost.