Udržet si talenty

Dovednosti pro práci v týmu Řízení výkonnosti

Získávání špičkových talentů je hlavní prioritou každého manažera lidských zdrojů. Ale co dělat, když chce takový zaměstnanec odejít? Přilákat hvězdné uchazeče je jedna věc, ale udržet je v podniku je věc jiná.

Podle Institutu pro rozvoj lidských zdrojů (CIPD) činí průměrné náklady spojené s fluktuací a výběrovým řízením na jednu roli od 4 000 £ do 6 125 £. 

CIPD

Když se uvažuje o zaškolení nového zaměstnance do uvolněné pracovní funkce, odborníci odhadují, že v některých případech to stojí více než dvojnásobek platu zaměstnance v tomto zařazení. (The Wall Street Journal).

Již tento statistický údaj je hrozivý. K tomu navíc ještě přistupuje dopad, jaký má odchod pracovníka z organizace na ostatní zaměstnance, což jen zdůrazňuje důležitost retence (setrvávání zaměstnanců v podniku). 

Fluktuace zaměstnanců je však normální součástí každého podnikání. Lidé prostě přicházejí a odcházejí, přecházejí do jiných funkcí a procházejí vývojem tak, jak to okolnosti vyžadují. Fluktuace by však neměla překračovat hranici běžnou pro vaši oblast podnikání, pracovní roli a organizaci.

Podniky občas zažijí nepříjemnou vlnu odchodů svých zaměstnanců, což může vyvolat značné obavy. Nejhorší reakcí na takovou situaci je neudělat vůbec nic. Když proti tomu nic nepodniknete, bude se vám taková sitauce opakovat. Prvním krokem k udržení si svých dobrých pracovníků je odhalení příčin problémů fluktuace.

Jak dobře znáte své lidi?

Jaký je rozdíl mezi těmi, kdo zůstávají, a těmi, kteří odcházejí? Co dělá některého z vašich zaměstnanců mimořádně výkonného jedince? Odpověď získáte analýzou charakteristických rysů lidí pracujících ve vaší organizaci.

Vezměte si skupinu lidí setrvávající ve vašem podniku dlouhodobě a skupinu zaměstnanců, kteří od vás odešli během dvou let od svého nástupu. Zamyslete se nad odlišnými způsoby jejich chování, různou rychlostí, s jakou se učili novým věcem, a měkkými dovednostmi, kterými se vyznačovali.

Analýza shora uvedených charakteristických rysů pomůže odhalit řadu důvodů, proč máte problémy s fluktuací svých zaměstnanců. Pravděpodobně zjistíte, že pro práci ve vaší organizaci je vhodnější určitý typ chování než jiný, ale analýza také může ukázat, že lidé, kteří od vás odcházejí, se učí novým věcem rychleji, proto se ve své roli nudili a zažívali pocity frustrace.

Dokud si nepoložíte otázku 'proč', budou u vás problémy s fluktuací přetrvávat a organizace tím bude trpět.

Použijte, co zjistíte 

Provedete-li průzkumu příčin, proč od vás lidé odcházejí, máte šanci snížit fluktuaci podstatnou měrou.

Používejte charakteristické rysy a způsoby chování lidí, kteří u vás setrvávají, jako vodítko pro svá personální rozhodnutí. Začněte výběrovým řízením a pokračujte během procesu zaškolování nového zaměstnance, abyste se ujistili, že máte správné lidi na správných místech.

Možná objevíte skupinu zaměstnanců, kteří se chovají podobně, jako lidé na odchodu. Se svými nově nabytými znalostmi můžete situaci změnit! Zaveďte školení pro další rozvoj a včas si s nimi promluvte o možném kariérním postupu. To může změnit problémového jedince až v zaměstnance se špičkovou výkonností.

Nezapomeňte na angažovanost!

Bez ohledu na to, jak dalece jste analyzovali, proč vaši lidé odcházejí a jaké typy lidí máte hledat a zaměstnat, bude-li vašim zaměstnancům chybět angažovanost, hrozí stálé nebezpečí vysoké fluktuace.

Náš jednoduchý průzkum angažovanosti zaměstnanců vám pomůže odhalit problémové oblasti a nasměruje vaše úsilí k posílení angažovanosti celého pracovního osazenstva.

Společnosti s vysoce angažovaným personálem mají o 40 % nižší fluktuaci než organizace s málo angažovanými zaměstnanci. 

Engage for Success (Angažovaností k úspěchu)

Lidé, kteří jsou spokojeni se svou prací, rolí i vztahy na pracovišti, mají mnohem menší sklon k odchodu. Proto je anagažovanost pro udržení zaměstnanců tak důležitá.

Chcete-li udržet fluktuaci pod kontrolou, musíte usilovat o zaměstnance angažované, se správnými dovednostmi a odhodlané pracovat tak, aby byl váš (a tím i jejich) podnik úspěšný. Když to nedokážete, připravte se na vysoké výdaje za opakující se výběrová řízení a neustálé personální (tedy i provozní) problémy.

Nalezení správných nástrojů ke zjištění 'co vlastně znamená být dobrý', účinné motivování zaměstnanců a zvyšování pracovní morálky - to jsou první kroky vedoucí k optimálním výkonům a snižování fluktuace.