Vedení

Výběrové řízeníAngažovanost zaměstnanců

Lidé odcházejí od vedoucích, ne ze společností. Silné vedení pomáhá organizacím dosahovat své cíle. Ale jak zajistíte, abyste měli správné vedení, díky kterému budou zaměstnanci dosahovat ty nejlepší možné výsledky?

Vedení odpovídá nejen za hlavní za směr, kterým se společnost ubírá, ale i za výkonnost svých zaměstnanců. Pomůžeme vám, aby vaši vedoucí lépe pochopili sami sebe a díky tomu vedli vaši společnost k úspěchům. Profilování týmu vrcholového vedení umožní každému z jeho členů pochopit, jakým způsobem dostane ze sebe co nejvíce. Zároveň však lépe pozná i své kolegy. Navíc zjistíte existující nedostatky a mezery a podle toho budete moci zaměřit výběrové řízení tak, abyste získali nové lidi s přesně stanovenými vlastnostmi a schopnostmi. 

Vrcholové vedení a management

Před 20 lety byly definice slov ‘manažer’ a ‘vrcholový vedoucí’ konkrétnější: manažeři říkali svým podřízeným, co a jak mají dělat, členové vrcholového vedení (lídři) seděli v představenstvu a činili rozhodnutí ovlivňující firemní strategii – s těmito lidmi přicházeli zaměstnanci do styku jen málokdy. Tehdy byl rozdíl mezi vrcholovým vedením a managementem snadno rozpoznatelný.

Doba se ale změnila a vše se stává mnohem osobnější, proto je dělicí čára mezi členy vrcholového vedení a jednotlivými manažery v současné době většinou nezřetelná. Ale úkoly, nad jejichž řešením tráví čas, jsou stále jasné – některé se řadí k povinnostem vrcholového vedení, jiné patří do manažerských aktivit.

Člověk nemusí být přímo členem vrcholového vedení, aby byl považován za vůdce. Ale pro řízení určité oblasti každodenního chodu podniku musí být manažerská funkce přesně stanovená i pojmenovaná. V obou případech (vůdce, manažer) hrají základní roli dovednosti pro práci s lidmi – vůdce (lídr) se nezabývá plněním konkrétních úkolů a realizací naplánovaných projektů, jeho povinností je získat lidi pro svou vizi, ať již se jedná o vizi vlastní, nebo o vizi celé společnosti (přijatou a formulovanou skupinovým vedením). Jak se tedy mohou a mají rozvíjet dovednosti členů vrcholového vedení?

Emočně inteligentní lídři

Rozdíl mezi přijatelným lídrem a mimořádnou osobností ve vrcholové funkci často spočívá v emoční inteligenci. Emočně inteligentní vedoucí si velmi dobře uvědomují, jak působí na své okolí. Bývají velmi dobrými komunikátory a dokáží upravovat své chování podle situací, ve kterých se ocitnou. Účinně řeší stresové stavy, nízkou pracovní morálku, konflikty i změny. Zjišťováním míry emoční inteligence u jednotlivých lídrů se vytvoří prostředí umožňující jejich lepší sebepoznání. Výsledky takového zjištění se pak dají použít při výběrovém řízení na nové vedoucí osobnosti i pro další rozvoj lídrů stávajících i budoucích.

Dobře naolejovaný stroj

Má-li se vaše podnikání úspěšně rozvíjet, musí váš tým vrcholového vedení navzájerm účinně spolupracovat. Prvním krokem k dobré týmové spolupráci je oboustranné porozumění: jak sobě samému, tak i ostatním. Jestliže vaši lídři uvidí a pochopí, jak se chovají oni i členové jejich týmu, jak komunikují a jaké jsou jejich silné stránky, nedostatky i motivátory – dostane se jim nástrojů potřebných pro úspěšnou týmovou spolupráci.

Vyhodnocení způsobů chování a rozsahu emoční inteligence u členů vašeho vrcholového vedení rovněž pomůže zjistit, čeho se na této úrovni vedení nedostává a co by se tedy mělo doplnit díky informovaným rozhodnutím při výběrových řízeních.

Jak rozvíjet dovednosti pro vedení

Jestliže jste si vybrali členy vrcholového vedení a víte, ve kterých oblastech by se měli zlepšit, jakým způsobem budete tyto lidi rozvíjet, aby se z nich stali skutečně mimořádné vedoucí osobnosti? My vám můžeme pomoci uvolnit potenciál vašich lídrů v našem kurzu zvaném Evoluce. Řeší se v něm nejdůležitější prvky vrcholového vedení, včetně přesného rozlišení kompetencí typických (a potřebných) pro vedení a management, zjištění způsobu vedení, jaký každý účastník kurzu upřednostňuje a kdy jej používá, jakož i změření emoční inteligence všech přítomných a porovnání získaných výsledků s požadavky kladenými na skutečného lídra.