Komunikace

Angažovanost zaměstnancůZvládání konfliktů

Komunikace se bere jako něco samozřejmého. Každý rok však lidé přicházejí o tisíce hodin a hodně peněz naprosto zbytečně kvůli nedorozumění. Má-li komunikace fungovat dobře a účinně, musíme plně pochopit její podstatu.

Co děláte, aby se na vašem pracovišti komunikovalo účinně a správně? Jestliže váš tým dostatečně nespolupracuje, je velmi pravděpodobné, že jednou z příčin je špatná komunikace. Komunikace je něco, co provádíme naprosto přirozeně, je to téměř jako dýchání. Den po dni hovoříme se svými kolegy, členy rodiny a přáteli, aniž bychom přemýšleli, jak to vlastně činíme.

Co je vlastně účinná komunikace?

Při účinné komunikaci na pracovišti jde o mnohem více než jen o výměnu informací. Jedná se dvousměrný způsob výměny informací ku prospěchu obou stran. Ale hodně záleží na každém jednotlivci, jakou formou poskytne své sdělení a zdali je pochopeno tak, jak bylo myšleno. Účinná komunikace na pracovišti je velmi důležitá a cenná. V případě, že se tam dovedností pro ni nedostává, mohou vznikat četné nepříjemné (a drahé) problémy. Zdokonalení komunikačních dovedností může vést k posílení motivace zaměstnanců, vyšší produktivitě a díky tomu i k vyšší ziskovosti.

Komunikace je klíčově důležitá při budování, udržování a zlepšování vztahů mezi jednotlivci i týmy v organizaci. Lídři a manažeři musí oznamovat svá sdělení ostatním jasně, výstižně a srozumitelně.

Každý člověk vidí a posuzuje skutečnosti z jiného úhlu, proto stejná informace předaná dvěma lidem může vyvolat dvě zcela odlišné reakce. Zajištění, aby se informace zpracovávaly, formulovaly a sdělovaly způsobem, který je stejně přijatelný široké škále různých typů lidí s často odlišnými prioritami, umožní každému zaměstnanci pracovat se získanými informacemi tak, aby mu to vyhovovalo co nejlépe.

Překážky účinné komunikace

Účinné komunikaci může bránit hodně překážek. Chceme-li je odstranit, musíme nejdříve vědět, o jaké překážky se vlastně jedná.

Jedním z nejčastějších faktorů bývá nedostatečné vyslechnutí zdroje informace a činění závěrů na základě domněnek a předpokladů. Důvodem může být i snaha vše urychlit a ušetřit čas, to znamená, že jedním z problémů může být i management času. K dalším faktorům patří:

 • nesprávné otázky
 • sdělení, která si protiřečí
 • emotivní přístup odvádějící pozornost od podstaty sdělení
 • problémy s vnímáním
 • odlišná kultura
 • jazyk
 • stres

  Komunikace na pracovišti je široký pojem a samozřejmě se nejedná pouze o ústní sdělení, důležitou roli hraje např. e-mail. Tento typ komunikace postrádá neverbální signály, které často významně ovlivňují, jak přijmeme informace oproti tomu, s jakým záměrem a úmyslem byly sděleny.

  Jaké kroky lze tedy podniknout, aby se v organizaci zlepšila komunikace? Podívejme se, jak vlastně tým pracuje.

  Práci týmu musí manažeři neustále sledovat a zdokonalovat. Ponětí o tom, jak vaši lidé spolupracují a komunikují, můžete získat hned teď a tady: Vyzkoušejte si následné dvacetiminutové cvičení ještě dnes:

  1. Svolejte svůj tým a oznamte mu následující:
  Komunikace je klíčem k dosažení všech našich cílů.

 • Zeptejte se týmu, zdali s tímto výrokem souhlasí nebo nesouhlasí.
 • Zeptejte se týmu, proč věří, že je to pravda.
 • Zeptejte se týmu, zdali si umí představit situaci nebo problém, kde by komunikace NEMĚLA zásadní důležitost.
 • Vyzvěte členy týmu, aby konkrérně vysvětlili, v jakém případě by pro nápravu situace nebo problému NEBYLO ZAPOTŘEBÍ lepší komunikace.
 • Jiná varianta: Požádejte zaměstnavatele, aby uvedl nějaké situace, problémy a výzvy v práci, ve kterých komunikace NEHRÁLA naprosto zásadní roli, a to jak u příčiny, tak i při řešení. 

  2. Poučení:
  Zdůrazněte, že komunikace ovlivňuje naprosto vše, co se děje v organizaci. Komunikace může být jednou z nesilnějších stránek organizace, ale také jednou z největších slabin. Požádejte členy týmu, aby prodiskutovali, jak je komunikace důležitá při výkonu jejich konkrétního zaměstnání.

  Thomas pomůže vašim zaměstnancům pochopit, jaký způsob komunikace nejlépe vyhovuje každému jednotlivci, ale i celému týmu kolektivně. To přispěje k situaci, kdy budou všichni vědět, jak dostat ze sebe, ale i z ostatních co možná nejvíce. To zlepší výkonnost celého týmu. Když se komunikace zhroutí, velmi negativně to ovlivní výkonnost a výsledky v celé organizaci.

  Můžeme vám pomoci odhalit důvody zhroucení komunikace a zjistit potenciální problémy zapřičiněné různými profily. Ukážeme vám, jak se vaše týmy snaží (nebo nesnaží) vybudovat si silné vzájemné vztahy a jak to ovlivňuje jejich produktivitu. Náš nástroj Engage měří 'hlasy, odezvy' a jeho použitím se dozvíte, jaký vliv a dopad má komunikace v organizaci směrem od vedení na pracovní angažovanost osazenstva. Také jsme připravili řadu workshopů, aby si lidé lépe uvědomovali, jak působí na své okolí, a zlepšili interpersonální dovednosti díky lepší komunikaci.