Nejistá budoucnost? Ne s Thomasem.

Dnešní absolventi, vaši budoucí lídřiTajemství strategií odměňování zaměstnanců

Mnoho obchodních společností má obavy z dopadu odchodu Británie z EU a přicházející týdny a měsíce budou z mnoha důvodů turbulentní. Zatímco není pochyb o tom, že tento výstup je jedním z nejzávažnějších momentů v historii Británie, je to zároveň čas sjednotit se v tomto rozhodnutí a zaměřit se na to, co je dnes víc než kdy jindy důležité: vaši lidé.

Proč naši klienti používají Thomase dnes pro budoucnost. 

Jako lídři musíme fungovat, růst a získat to nejlepší z našich lidí, abychom mohli i nadále prosperovat...ale jak to děláme? Jak dosahujeme vysoké úrovně výkonu a angažovanosti, když se lidé obávají ztráty zaměstnání, nižších příjmů, vyšších výdajů a dokonce změn v zákonech o zaměstnanosti? Jak dokážeme i nadále inspirovat a motivovat naše týmy, kolegy a spolupracovníky v tomto turbulentním prostředí, ve kterém nyní žijeme?

Thomas vám pomůže odstranit nejistotu. 

V časech nejistoty si velké společnosti uvědomují, že efektivní vedení je vyžadováno na všech úrovních managementu. Obchodní výzvy zůstávají stejné a klíčovým faktorem, který určuje úspěch, jsou vaši zaměstnanci. Jejich schopnost reagovat na měnící se podmínky, jejich angažovanost pro vaši společnost - touha podávat vynikající výkony a schopnost uvědomit si, že některé chování je třeba změnit a jiné potvrdit, aby se dostavil úspěch, to je to, co je určujícím znakem vysokého potenciálu lídrů ve vaší společnosti.

V pátek 24. června, kdy byly oznámeny výsledky referenda, se jeden z našich klientů, výrobce luxusních aut, rozhodl zahájit významný rozvojový program pro vedoucí pracovníky. A jako důvod uvedl:

V současném klimatu si nemůžeme dovolit to neudělat - je to příliš důležité, je to zásadní. 
 

Thomas má nástroje.   

Zaměstnanci neočekávají křišťálovou kouli, ale chtějí, aby se pod silným vedením cítili bezpečně v průběhu následujících měsíců. Identifikovat, rozvíjet a investovat do těch, kteří jsou na vysokých pozicích ve vaší společnosti, bude zásadní, protože boj o talenty se zintenzivňuje. V době, kdy se objevují nové tržní podmínky, je třeba, abyste identifikovali zaměstnance, kteří jsou schopni převzít odpovědnost za své týmy, oddělení a divize. A pomoci jim naplnit jejich potenciál. Pokud tak učiníte, pomůžete si zajistit dlouhodobě trvalý úspěch vaší firmy.

Thomas v nedávné době vyvinul dotazník HPTI (High Potential Trait Indicator - Indikátor rysů vysokého potenciálu), aby umožnil společnostem přesně změřit a určit vysoký potenciál. Vytvořil ho světově uznávaný psycholog z oblasti psychologie organizací a aplikované psychologie, expert z oboru managementu, autor a lektor, Adrian Furnham, profesor psychologie na univerzitě v Londýně. Zabere to jen několik minut identifikovat přístup jednotlivce k šesti charakterovým rysům: svědomitost, přizpůsobivost, zvídavost, přístup k riziku, přijímání nejasností a konkurenceschopnost. Dotazník je základem pro zprávu, která identifikuje optimální úroveň určitého chování pro vedení lidí, jak se s nimi daný člověk vyrovnává a jak může tyto schopnosti rozvíjet do maxima svého potenciálu.

Směr, kterým by se měly společnosti vydat, aby úspěšně zvládly změny a nejistotu, je rozvoj vlastních zaměstnanců, Je třeba identifikovat lídry a podpořit zaměstnance, aby se stali součástí řešení, jak postupovat v této turbulentní době. Thomas má neuvěřitelnou zásobu nástrojů na vaši podporu.  
 

Jak vám můžeme pomoci.  

Abyste zjistili víc o tom, jak Thomas může pomoci vašemu byznysu, prosím zavolejte na číslo 602 750 396.