Dnešní absolventi, vaši budoucí lídři

Co vyžaduje stát se olympijským vítězem v Kor...Nejistá budoucnost? Ne s Thomasem.

Podle statistiky HESA dosahuje 71 % nových absolventů výborných nebo téměř výborných výsledků, takže výsledky jejich studia již nemohou být rozlišovacím faktorem pro přijetí do zaměstnání. Při tomto počtu vysoce akademicky talentovaných absolventů, kteří hledají své další uplatnění po univerzitě, jak si můžete být jisti, že si vyberete ty, kteří mají potenciál uspět ve vaší organizaci? A pokud je již máte, jak můžete zajistit jejich vývoj tak, aby se stali budoucími lídry?

Systémy pro absolventy existují v různých podobách, rozsahu a rozpětí ve všech hlavních průmyslových oborech. Mnoho organizací zavádí školení pro absolventy jako způsob překlenutí mezery mezi vzděláním a světem práce. Ať je váš průmyslový obor jakýkoliv, potřeba přijímat vysoce kvalitní kandidáty, kteří se snadno zaškolí, přinesou z dlouhodobého hlediska výsledky a mají potenciál stát se v budoucnosti lídry, je zásadní předpoklad úspěchu jakéhokoliv programu pro absolventy.

V době, kdy více než čtvrtina vedoucích zaměstnavatelů v Británii nedávno zvýšila svůj rozpočet na přijímání absolventů, je ještě důležitější než dříve maximalizovat příležitost přivést do vaší organizace talentované lidi. Talenty mají potenciál se dále rozvíjet a podávat výkon ve vysoce konkurenčním prostředí.

Nábor potenciálu

Nábor absolventů se posunuje od posuzování pouhých výsledků studia jako indikátoru vysokého potenciálu pro pracovní proces. I když akademická kvalifikace a životopis poskytuje informace o kandidátových dovednostech a znalostech, neposkytují spolehlivý údaj o chování na pracovišti, o kognitivních schopnostech, o osobnosti, o budoucím potenciálu nebo o tom, jak se absolvent hodí do firemní kultury. Jako výsledek tohoto zjištění souhlasilo v roce 2015 75 % lidí s tím, že psychometrie je mocným nástrojem pro nábor. Od dnešních zaměstnanců se často vyžaduje radikální změna ve způsobu uvažování a postojů. Již od absolventů se vyžaduje samostatné myšlení, rychlé učení se novým věcem a schopnost adaptovat se v prostředí byznysu. Zjištění rysů osobnosti a kognitivních schopností (rychlost učení se) vám může dát cennou informaci o tom, jak kandidát uspěje. 

Pochopení vhodnosti a schopnosti kandidáta (rychlost, jakou se naučí nové informace) vám umožní okamžitě porovnat různé kandidáty a identifikovat ty, kteří se pravděpodobněji hodí a budou mít pro vaši organizaci okamžitý přínos. Pokud tento postup zkombinujete s výsledky vlastností osobnosti, vytvoříte výkonný proces výběru, který vám pomůže identifikovat, jak se budou jednotliví kandidáti hodit pro danou pozici. A obzvláště v oblasti potenciálu pro vedení lidí vám poskytne neocenitelný pohled na to, kam má být kdo umístěn v programu dalšího proškolení či v programu pro vedoucí pracovníky.

Rozvíjejte vaše nové pracovníky 

Poskytnout svým absolventům s vysokým potenciálem odpovídající rozvoj je stejně důležité, jako nábor správných lidí na jejich první pracovní pozici. Zatímco vy budete mít velká očekávání na vámi přijaté absolventy, i oni budou hodně očekávat od vás jako od svého zaměstnavatele. Proto je pro vás zásadní zabezpečit časově a obsahově odpovídající proškolení, abyste své zaměstnance udrželi zapálené pro vaši organizaci i pro jejich další progres.

Rozvoj by měl být vytvořen každému na míru, abyste zajistili, že každý váš absolvent se bude rozvíjet v těch dovednostech, které jsou k tomu, aby uspěl ve vaší firmě, klíčové. Většina absolventů je zaměřena na to, co vystudovali na univerzitě. Tím, že ve vaší firmě se seznámí s různými oblastmi, bude se rozvíjet i jejich obchodní postřeh a otevřou se jím oči pro další oblasti, které by pro jejich budoucí kariéru mohly být z dlouhodobého hlediska nejlepší. V kombinaci se sestavením jejich profilu chování a předpokladů pro týmovou práci, který nastíní jejich osobní preference pro pracovní chování a umožní porovnat je s ostatními členy týmu, mnohem lépe pochopíte, jaké prostředí pro rozvoj je pro každého jednotlivce vhodné.

Absolventi s vysokým potenciálem k vedení lidí by mělůi být během prvního roku každé tři měsíce zařazeni do kurzů měkkých dovedností, které jim pomohou dále rozvíjet osobnostní rysy a chování, identifikované v procesu náboru .Tím, že jim zprostředkujete strukturovaný program rozvoje, který může obsahovat školení pro byznys nejdůležitějších dovednostech, jako je komunikace, ovládání emocí a zvládání krizových situací, zajistíte, že všichni budou mít přístup ke stejným znalostem a budou mít stejnou příležitost k podpoře rozvoje a posílení výkonu.

Identifikujte vaše budoucí lídry  

Takže jste najali absolventy s vysokým potenciálem k vedení a celý rok jste aktivně rozvíjeli jejich dovednosti, chování a smysl pro byznys - a co dál? Měli byste použít hodnocení 360° zpětnou vazbu. Ta by se měla stát základem pro řízení procesu výkonnosti vašeho managementu. Tím, že získáte všestrannou zpětnou vazbu, budete moci odlišit absolventy, kteří se skutečně efektivně rozvíjejí, od těch ostatních, Pomůže vám to identifikovatc skutečné budoucí lídry. kteří jsou připraveni učinit další krok.

Budoucím vedoucím pracovníkům by měl být poskytnut trénink v dovednostech vést lidi a komunikovat, protože se zařadí do skupiny těch absolventů, kteří budou postupovat rychlou cestou. Zaměřit se na rozvoj a zvýšení jejich kapacity výkonnosti v oblasti vedení lidí. Jako u všech absolventů  by jejich rozvoj měl být trvalý a šitý na míru jednotlivci, aby bylo zajištěno, že všichni zaměstnanci dostanou příležitost podávát co nejlepší výkon.

U Thomase se zaměřujeme na to, abychom proces výběru a proškolení absolventů zjednodušili a vytvořili v organizaci to správné propojení kultury, lidí a týmu.  Pokud chcete zjistit víc o tom, jak vám můžeme s výběrem absolventů a s rozvojem jejich potenciálu pomoci, obraťte se na nás na adrese info@thomasint.cz nebo zavolejte na číslo 602 750 396.