TEIQue-KF Sport

TEIQue-KF VzděláníDiagnostika

Dotazník na povahovou emoční inteligenci v krátké formě (TEIQue-KF) je velmi účinný nástroj pro zjišťování emoční inteligence, jehož vyplnění trvá pouhých 5 minut. Toto hodnocení poskytne přehledný náhled na stav emocí hodnoceného, jeho schopnost budovat a zvládat vztahy, ovládat emoce a reagovat na situace pod tlakem.  

PřehledVěda

Co se hodnotí: Emoční inteligence
Typ: Normativní psychometrické hodnocení
Čas: 5 minut

 

Dotazník TEIQue-KF nabízí rychlý a účinný způsob, jak získat jasný náhled na emoční vlastnosti hodnoceného jedince. Dostane se vám informací o tom, jak fungují emoce tohoto člověka při budování a udržování vztahů, do jaké míry zvládá emoce své i jiných lidí a jak reaguje na situace pod tlakem.

TEIQue_SF_MockUp1.jpg

TEIQue-KF se používá: 

  • pro podporu dalšího rozvoje sportovců i zaměstnanců 
  • ke zlepšení vztahů uvnitř týmu a ke snižování rizika konfliktu
  • ke zlepšení komunikace a vzájemného porozumění mezi trenéry a sportovci
  • jako podpora pro správná rozhodnutí při výběrových řízeních, obzvláště když se jedná o velký počet kandidátů
  • ke zdokonalování dovedností pro navazování a udržování vztahů
  • k pochopení, co vaše lidi motivuje 

Dotazník na povahovou emoční inteligenci TEIQue byl vytvořen a neustále je aktualizován K. V. Petridesem, PhD, z Londýnské psychometrické laboratoře, která je nyní součástí University College London. Je to jeden ze světově nejlépe prověřených a nejpoužívanějších psychometrických nástrojů. Více informací o vědeckém základě TEIQue získáte na www.psychometriclab.com. 

Autor testu: K. V. Petrides, PhD
Rok vytvoření: 1998 - dosud 
 

Základ a teorie:

Dotazník na povahovou emoční inteligenci (TEIQue) byl vytvořen a neustále je aktualizován K. V. Petridesem, PhD, z Londýnské psychometrické laboratoře (www.psychometriclab.com), která je nyní součástí University College London UCL.

TEIQue vychází z teorie povahové emoční inteligence (povahové EI) definované a rozpracované K. V. Petridesem. Tato teorie chápe zmíněný psychologický konstrukt (povahovou EI) jako konstelaci emočního sebevnímání existujícího v nižších hladinách hierarchií osobnosti. Povahová EI poskytuje komplexní náhled na rozsah a funkčnost emočních aspektů osobnosti, což znamená, že se tímto nástrojem zevrubně vyhodnocuje svět emocí příslušného jedince.

K dalším psychologickým charakteristickým rysům TEIQue patří skutečnost, že se tímto nástrojem hodnotí naše přesvědčení o vlastních emočních schopnostech (např. jak dalece jsme přesvědčeni, že chápeme a zvládáme své vlastní emoce, ale i emoce jiných lidí). Tato přesvědčení jsou silnými signály široké škály různých druhů chování a reakcí, z nichž mnohé hrají velmi důležitou roli v pracovním prostředí (ovlivňují pracovní výkonnost, uspokojení z vykonávané práce, zvládání pracovního stresu, schopnost vést a pozitivně reagovat na vedení, věrnost vlastní organizaci, práci v týmu atd.).  

Spolehlivost a platnost:

Dotazník TEIQue byl zaregistrován Britskou psychologickou společností (BPS) poté, co byl přezkoumán podle odborných kritérií stanovených Evropskou komisí pro testy a testování, která je členem Evropské federace psychologických společností. Více informací o vědeckém základě dotazníku TEIQue, včetně různých vědeckých studií a bibliografie, získáte na www.psychometriclab.com.