Týmy Sport

Týmy VzděláníBenchmarking

Týmy jsou rozhodující pro výkonnost v každém prostředí, přitom většina týmů podává výkony výrazně pod svými možnostmi, což znamená pro organizace obrovské ztráty. Hodnocení Thomas Týmy vám pomůže zajistit, aby vaše týmy dosahovaly maxima možného, aby měly správnou motivaci, ale také aby byly věrné své organizaci.  

PřehledVěda

Co se hodnotí: Chování
Typ: Ipsativní psychometrické hodnocení
Čas: 30 minut

Chcete-li dostat svůj tým na vyšší úroveň, potřebujete, aby všichni jeho členové dobře spolupracovali pro splnění společného cíle. Hodnocení Thomas Týmy vám pomůže inspirovat váš tým k dosahování lepších výsledků, zkvalitnit komunikaci a zjistitit oblasti, které je třeba posílit dalším vzděláváním.

coach.jpg

Hodnocení Thomas Týmy vychází z AOP, analyzuje osobnostní profily členů týmu a poskytuje zevrubný souhrn týmových silných stránek i nedostatků. Více informací o vědeckém základě AOP získáte kliknutím zde.