PAC Vzdělání

PACPAC Sport

Středisko pro osobní hodnocení (PAC) poskytne komplexní náhled na způsob práce hodnoceného jedince, zjistí jeho silné stránky i nedostatky a odhalí jeho emoční inteligenci i mentální bystrost.

PřehledVěda

Co se hodnotí: Předpoklady úspěšnosti
Typ: Speciální vyhodnocovací středisko 
Čas: Podle potřeby 

Středisko pro osobní hodnocení (PAC) poskytne objektivní pohled na schopnost hodnoceného jedince splňovat požadavky související s výkonem konkrétní pracovní funkce. Rovněž se dá použít ke zjištění, co vlastně student potřebuje ke svému dalšímu rozvoji a čím by se mu mělo pomoci. PAC vám nabídne názor nezávislého odborníka na téma potřeb vašeho personálu i studentů pro jejich další rozvoj. Tím se zvýší celková úroveň vaší školy.

PAC-example.jpg

PAC se používá u zaměstnanců k: 

 • objektivnímu a hospodárnému vyhodnocování kandidátů
 • vyhodnocení nejlepších kandidátů z nejužšího výběru nebo k rozhodnutí o dalším postupu v případě zaměstnanců, kteří nepodávají dostatečné výkony
 • vyhodnocení existujících předpokladů úspěšnosti při plánování nástupnictví do uvolněných rolí
 • budování a rozvíjení nových týmů
 • vyhodocení zaměstnanců, kteří neprojevují dostatečnou angažovanost
 • zjištění potřeb dalšího školení/vzdělání dříve, než se do externího vzdělávání investují finanční prostředky 
 • vyhodnocení zaměstnanců, když se uvažuje o změně firemní struktury nebo kultury

PAC se používá u studentů k:

 • důkladnému zjištění, jakým způsobem student vlastně pracuje
 • vyhodnocení studentů, kteří neprojevují dostatečné zaujetí pro věc (pro své studium)
 • vyhledání a prozkoumání příčin nevhodného chování a nedostatečných studijních výsledků 
 • práci se studenty za účelem zjištění oblastí, ve kterých by se měli zlepšit
 • poskytnutí příležitosti, aby studenti sami viděli, jak mohou plně využít svůj potenciál 

Máte-li zájem o více informací o PAC od Thomase, kontaktujte nás andrese info@thomasint.cz nebo telefonicky na 602 750 396.

Středisko pro osobní hodnocení (PAC) je soubor kroků a akcí vedených konzultantem, díky kterým se vám dostane komplexních informací o vlastnostech vašich lidí a jejich předpokladech pro úspěšnou práci ve skupině nebo v týmu. Do PAC patří řada psychometrických hodnocení a zjišťování údajů použitím reakcí od vašich lidí. Chcete-li se dozvědět více o našich hodnoceních a průzkumech, které příspívají ke stanovení správných výkonnostních norem, podívejte se zde na vědecké podklady, na kterých jsou naše hodnocení založena.