Funkce

GIA SportFunkce Vzdělání

Hodnocení Profil funkce vám umožní určit požadavky na chování při výkonu pracovní role, což vám pomůže vyhledat a získat správné typy lidi vhodné pro výkon daného zaměstnání, zjistit potřeby jejich dalšího rozvoje, přepracovat popisy pracovních funkcí a využít potenciál stávajícího osazenstva.

PřehledVěda

Co se hodnotí: Chování
Typ: Ipsativní psychometrické hodnocení
Čas: 20 minut

Určením ideálních požadavků na chování při zařazení do vašich pracovních funkcích získáte silnou pozici pro správná rozhodnutí, kteří lidé se budou hodit do role, pro kterou hledáte obsazení. Navíc - správní lidé zařazení do pro ně vhodných funkcí budou se svou prací spokojenější, proto od nich můžete očekávat vysokou výkonnost. Tím se také výrazně sníží fluktuace, vaši lidé se budou ve svých rolích dále rozvíjet a významně snížíte riziko chybných rozhodnutí při výběrových řízeních.

Job_Sample.jpg

Hodnocení Profil funkce se používá pro získání větší jistoty při:

  • vyhledávání a výběru vhodných lidí do konkrétních pracovních funkcí 
  • určování nesprávně zařazených lidí a jejich převedení na jinou, pro ně vhodnější práci
  • posilování pracovní disciplíny a také věrnosti k vlastní organizaci 
  • řešení nedostatečné výkonnosti
  • co nejúčinnějším využívání potenciálu svého stávajícího pracovního osazenstva 

Chcete se přesvědčit, jak to funguje? Podívejte se na odkaz od Jumar Solutions.

Hodnocení Profil funkce vám umožní určit požadavky na chování při výkonu pracovní role, pro kterou hledáte obsazení. Když se použije s AOP, umožní vám toto hodnocení spojit ideální chování potřebné pro výkon konkrétní práce s vhodným osobnostním profilem vašich kandidátů i stávajích zaměstnanců. Používá se k tomu stupnice zvaná 'míra shody'. Více informací o vědeckém základě AOP získáte kliknutím zde a zvolením tabulky 'věda'.  

Chcete se přesvědčit, jak to funguje? Podívejte se na odkaz od Jumar Solutions.